Elva fackförbund har svarat på hur många timmar i veckan man jobbar i deras största kollektivavtal.

Arbetsmarknad Många fackförbund kräver just nu kortare arbetstid för sina medlemmar. Men hur ser det ut i dag? Dagens Arena har kartlagt hur många timmar man jobbar per vecka som mest enligt de största kollektivavtalen. Nu publicerar vi hela listan. 

Sammanställningen visar på stora variationer beroende på var man jobbar. Nattarbetare jobbar flera timmar mer eller mindre beroende på bransch. Och även längden på kontorsveckorna skiljer sig åt beroende på var man jobbar. Något Dagens Arena rapporterade om i förra veckan.

Så ser veckoarbetstiderna ut

Elva fackförbund har rapporterat hur många timmar man jobbar som mest i kollektivavtalen som omfattar flest av deras medlemmar.

Lista: Arbetstid dagtid

Arbete dagtid innebär oftast 40 timmars arbetsvecka, taket i arbetstidslagen sedan 1970. Statens avtal sticker ut med något lägre arbetstid än andra. Men det finns ofta utrymme för lokala variationer och möjlighet till färre timmar i veckan. Det går inte att utläsa av det övergripande arbetstidsmåttet i kollektivavtalet, som redovisas här.

Lista: Arbetstid skift

Bland skiftarbetarna har civilsamhället och vårdanställda lägst antal timmar i sina avtal, 34 timmar och 20 minuter, när arbetstiden ligger över hela dygnet. I de flesta andra branscher ligger avtalet på 36 arbetstimmar i veckan.

Lista: Arbetstid natt

Nattarbetarna med högst arbetstid jobbar 36 timmar och 20 minuter i veckan. De finns inom Vision, som organiserar tjänstemän i kommuner och regioner, svenska kyrkan och inom handelsbranschen. Lägst ligger Unionens avtal med Teknikföretagen, på 34 timmar.

Så många omfattas

Alla har inte uppgett hur många av deras medlemmar som omfattas av de olika kollektivavtalen.

Akademikerförbundet SSR
SKR Sobona: 35000
Staten: 12000

Akavia
Inte uppgett (Fackförbundet Akavia har 140 000 medlemmar)

Byggnads
Alla avtal: 250 000-300 000

Handels
Inte uppgett (Fackförbundet Handels har 155 000 medlemmar)

IF Metall
Inte uppgett. (Fackförbundet IF Metall har 313 000 medlemmar varav 250 000 yrkesverksamma.)

Kommunal
Inte uppgett. (Fackförbundet Kommunal har 506 000 medlemmar)

Seko
Staten villkorsavtalet och affärsverksavtalet: 12 500
Väg- och ban: 29000
Spårtrafik: 11 000
Kommunikation: 10 000

Sveriges ingenjörer
Teknikavtalen: 36 738
Staten: 11 865
Innovationsföretagen: 10 104
SKR Sobona: 8946
TechSverige: 5922

Unionen
TA (Teknikföretagen): 83 700
Svensk handel tjänstemannaavtal: 39 900
IT-avtalet, TechSverige: 27 700
IKEM innovations- och kemiindustrierna: 19 300
Harmoniserade avtalet inom Industriarbetsgivarna: 11 900

Vårdförbundet
SKR Sobona: 78 000
Vårdföretagarna vård- och omsorg och äldreomsorg: 6000

Vision
Inte uppgett (Fackförbundet Vision har 207 000 medlemmar).

*Artikeln har korrigerats 2024-04-06, kl. 14.05, genom att fackförbundet Handels tagits bort ur listorna. I den tidigare versionen stod fackförbundet Kommunals arbetstider listade under Handels, vilket inte stämde.