Foto: Pixabay

Arbetsmarknad Arbetstidsförkortning är glödhett i den pågående förhandlingen om nya kollektivavtal. Men hur mycket jobbar olika branscher i dag? Dagens Arenas kartläggning av de största kollektivavtalen på arbetsmarknaden visar på stora variationer beroende på var man jobbar.

Nattarbetare jobbar flera timmar mer eller mindre beroende på bransch. Och även längden på kontorsveckorna skiljer sig åt beroende på var man jobbar. Dagens Arena har gått igenom hur många timmar i veckan man jobbar enligt elva fackförbunds största kollektivavtal.

Taket för antal arbetstimmar per vecka är 40 timmar, enligt arbetstidslagen. Så har det sett ut sedan 1970. Kartläggningen visar att de allra flesta kollektivavtalen innebär 40 timmars arbete i veckan för dem som jobbar dagtid måndag till fredag.

Färre timmar på bank

En sektor som skiljer ut sig är statligt anställda som har något lägre arbetstid. Akademikerförbundet SSR:s, Akavias, Sekos och Sveriges ingenjörers avtal innebär 39 timmar och 45 minuters arbete per vecka för statligt anställda.

Akavia, som organiserar akademiker inom ekonomi, juridik och it är det fackförbund som har lägst arbetstid vid heltid måndag till fredag. Banktjänstemän jobbar 38,5 timmar och anställda i försäkringsbranschen 38 timmar och 45 minuter. Förbundets avtal för kommun- och handelsanställda ligger högre med 40 timmar per vecka. Mikael Andersson, förhandlingschef på Akavia, menar att det är ett resultat av hur behoven i olika branscher ser ut.

– Det finns också ofta lokala arbetstidsavtal. Många av medlemmarna har oreglerad arbetstid där man tar självständigt ansvar för sina arbetsuppgifter.

Möjligheten till flexibilitet genom lokala avtal finns till exempel både i bank- och försäkringsbranschen, enligt Mikael Andersson.

Martin Wästfelt, förhandlingschef Unionen och Mikael Andersson, förhandlingschef, Akavia.

Statliga helgjobb

De som även jobbar helg har en veckoarbetstid på 38 timmar och 35 minuter som högst och 36 timmar som lägst. Flest timmar jobbar anställda inom Handels avtal med Sveriges kommuner och regioner. Statligt anställda på Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Svenska kraftnät jobbar minst.

Alla som jobbar någon form av skift jobbar färre antal timmar per vecka. Men även här skiljer det sig åt i olika avtal och branscher. Akademikerförbundet SSR:s avtal för statligt anställda och anställda inom civilsamhället har lägst antal timmar, 34 timmar och 20 minuter vid treskift. I alla andra branscher ligger avtalet på 36 arbetstimmar i veckan.

Nattarbetarna med högst arbetstid jobbar 36 timmar och 20 minuter i veckan. De finns inom Vision, som organiserar tjänstemän inom kommuner och regioner och svenska kyrkan, och inom Handels. Lägst ligger Unionens avtal med Teknikföretagen, på 34 timmar. Martin Wästfelt, förhandlingschef Unionen, tycker inte att två timmar utgör någon större skillnad.

Inte döma från sidan

– Skillnaden i olika branscher är ett resultat av hur man prioriterat i förhandlingen, säger han.

Det ska inte ses som orättvist att vissa branscher får igenom lägre arbetstid i sina avtal än andra.

– En förhandlingslösning är balanserad mellan parternas intressen. Det är själva idén med en förhandling mellan jämbördiga parter. Man ska vara väldigt försiktig med att göra bedömningar från sidan, säger han.