Bild: Flickr/Sodexo Sverige.
Bild: Flickr/Sodexo Sverige.

»Det borde vara en obligatorisk termin arbetsmiljökunskap på Handelshögskolan. Det är ju hos de studenterna makten och pengarna hamnar«, sa Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers.

Arbetsmiljölagen är sexistisk. Det konstaterar docenten i arbetsmiljörätt Maria Steinberg som under 35 år bland annat studerat arbetsmiljölagen.

– Om man tittar på lagen som om man var språkvetare, då kommer man fram till att den omfattar arbetstagare, men främst manliga sådana, sa Maria Steinberg under ett seminarium arrangerat av Akademikerförbundet SSR.

Efter att ha lusläst lagen har hon hittat en hel del extra och dessutom detaljerade paragrafer för att skydda personer inom typiskt manligt kodade branscher, men inte en enda för kvinnliga branscher. Och kraven som finns i lagen är generella och speglar industrisamhället – en kvarleva från när lagen grundades på 70-talet.

– Byggnadsarbetarna har uttalat mer skydd i mer än var tredjedel av paragraferna, medan exempelvis skola och omsorg inte syns, säger Maria Steinberg.

Både Heike Erkers, förbundsordförande SSR och Marie Nilsson, vice ordförande IF Metall, instämmer i hennes beskrivning av arbetsmiljölagen.

– Sexistisk, det är en ganska provokativ beskrivning, men visst är det så. Det bekräftas bland annat av de höga sjukskrivningstalen vi ser bland våra medlemmar. Om arbetsmiljölagen hade omfattat kvinnor, hade vi då haft de här höga sjukskrivningstalen vi har bland kvinnor?, frågar sig Heike Erkers.

Enligt riksdagsledamoten, tillika ordföranden i riksdagens arbetsmarknadsutskott, Raimo Pärssinen är regeringen på gång med en ny arbetsmiljöstrategi med inslag riktade mot kvinnor. Han pekar också på den nya föreskriften om psykosocial arbetsmiljö som trädde i kraft i slutet av mars i år.

– Om vi får en bra tillämpning, en riskbedömning som utgår från de psykosociala faktorerna, då har vi kommit långt. Men om vi märker att de inte spelar så stor roll då är det en backlash utan dess like, sa Raimo Pärssinen.

Samtliga paneldeltagare var eniga om att Arbetsmiljöverket behöver förändras om arbetsmiljön ska bli bättre. Och skyddsombuden måste få mer stöd och utbildning.

– De osäkra anställningarna har gjort skyddsombuden räddare och mer försiktiga. Dessutom blev Arbetsmiljöverket under den förra regeringen mer en informationsmyndighet än en tillsynsmyndighet, säger Marie Steinberg.

Hon föreslår ett obligatoriskt arbetsmiljökörkort för alla chefer. Heike Erkers är inne på samma linje.

– Det borde vara en obligatorisk termin arbetsmiljökunskap på Handelshögskolan. Det är ju hos de studenterna makten och pengarna hamnar, säger hon.