Det låter som ett milt förslag, men bär tydliga spår av Sverigedemokraternas motvilja. 

En sak är lätt att konstatera efter att utredningen om framtidens public service presenterat sitt förslag: det kunde varit mycket värre.

Ändå har kritikerna rätt när de säger att det är ett steg bort från det public service vi har i dag. Ett steg mot ett smalare utbud, stramare regler och hårdare politisk kontroll.

Kort sagt ett steg i samma riktning som andra auktoritära regeringar i Europa redan tagit.

Det ena handlar förstås om resurserna. Det blir ingen slakt, det är sant, men en åtstramning från ett läge som redan är kärvt. Cheferna för public service-bolagen flaggade omedelbart att det kommer att krävas uppsägningar och försämringar av det journalistiska arbetet. Alltså journalister och redaktioner som arbetar i det allmännas tjänst, som granskar, värderar källor och publicerar först när fakta är kollade.

Hela medievärlden går mot publicering i alla kanaler. SVT, SR och UR ska låtsas som att det är 1958

Det andra handlar om bredden i uppdraget. Kommersiella medieaktörer har länge kritiserat SVT, SR och UR för att de publicerar text och ljud och rörlig bild på nätet, publiceringar som antas konkurrera med just de kommersiella aktörerna. Utredningen vill att public service fokuserar på sina huvudkanaler, det vill säga att sända radio och teve i traditionella tablåer.

I en tid av falska nyheter, desinformation och en journalistik som är på tillbakagång i alla kommersiella kanaler krävs det egentligen mer public service, inte mindre. Och det är absurt att hindra dem från att använda de kanaler som moderna människor faktiskt använder för att inhämta nyheter och underhållning. Hela medievärlden går mot publicering i alla kanaler. SVT, SR och UR ska låtsas som att det är 1958.

Den begränsningen kan mycket väl vara ett större hot mot public services framtid än den rent ekonomiska frågan, eftersom det riskerar färre någonsin ens hittar fram till public service.

Det tredje handlar om styrningen. Bort ska skrivningarna om att public service ska spegla mångfalden i samhället och det ska inte finnas kvar något om jämställdhet. Satsningarna på minoritetsspråken ska minska.

Däremot ska svensk kultur gynnas i högre grad.

Sverigedemokraterna slår också fast att public service framöver kommer att få stå ut med hårdare granskning. Det går inte att tolka den meningen som något annat än ökad politisk styrning.

Det paradoxala är ju att befolkningen som helhet har mycket högt förtroende för public service. Samtidigt har sverigedemokratiska väljare generellt mycket lågt förtroende. Men det mesta talar för att de inte skulle vara nöjda med public service förrän det till hundra procent bekräftade deras världsbild. Klimatfrågan är ett bra exempel. Skulle det krävas att SVT och SR lät klimatförnekare komma till tals, trots att alla vet att fakta är att klimatförändringarna existerar. Alltså lämna sitt sanningsuppdrag för att tillfredsställa en liten grupp. Rakt ned i kaninhålet.

Det kan förstås ingen seriös journalist acceptera.

Men nu är första steget taget på vägen mot ett mindre och mer styrt public service. ”Revolutionen är inställd”, skrev Expressens ledare, och menade att det var SD som förlorat. Det är svårt att se att det skulle vara så, med tanke på att alla förslag i princip är en kompromiss med just SD.

Det ska bli intressant att se om regeringen tar minsta hänsyn till de remissvar som nu kommer in.

Jag tror tyvärr att jag vet svaret på den frågan.