Bild: LO

I dag inleder Annika Strandhäll samtal med fack och arbetsgivare för att minska sjukskrivningarna. LO vill se större krav på arbetsgivarna.

Sedan 2010 har antalet sjukskrivningar ökat med 55 procent. Kostnaderna för ökande sjukskrivningar beräknas öka dramatiskt de kommande åren. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll inleder nu en serie samtal med fack och arbetsgivare som kommer att pågå under våren.

LO har länge krävt trepartssamtal med fokus på rehabilitering och omställning för att lösa ohälsofrågan. LO har ett utarbetat handlingsprogram – Framtidens sjukförsäkring – som alla fjorton förbund ställer sig bakom.

Flera utredningar visar att svenska arbetsgivare har väldigt liten drivkraft för att arbeta aktivt med återgång i arbete. Enligt Kjell Rautio, utredare på LO, är sjukförsäkringens tidsgränser ett stort problem som kan försvåra rehabiliteringen. Speciellt vid psykisk ohälsa, vilket är den som ökar i dag.

– Läkare som jobbar med psykisk ohälsa säger att tidsgränserna ställer till med mer problem än de löser. I stället för att rycka en enskild persons ersättning behöver man rikta om kravställandet så att de som kan leverera rehabilitering, alltså arbetsgivarna, i större utsträckning träffas av de här kraven.

En av de konkreta åtgärderna som LO vill se är att ett krav på arbetsgivaren att upprätta en individuell rehabiliteringsplan efter en viss tid.

– Då skulle samhället kunna säga att om planen inte är upprättad så får arbetsgivaren betala sjuklön. Då får vi en drivkraft hos arbetsgivaren att faktiskt upprätta en plan. Det funkar inte att bara flytta runt ansvaret om man inte förser kravet med tänder, säger Kjell Rautio.

Att Annika Strandhäll nu öppnar för att arbetsgivaren kan bli skyldig att betala en del av sjukskrivningarna som är längre än två veckor, tycker Kjell Rautio är positivt. Han tror att det är ett sätt att uppmana arbetsgivarna att ta sitt ansvar.

– Det är ett samhällsintresse att vi löser rehabiliteringsfrågan. Hittills har arbetsgivarna inte varit intresserade av att lösa problemen i avtal, då måste politiken lösa det via lagstiftning, säger han.

Sjukskrivningarna ökar mest bland kvinnor och ofta är det psykisk ohälsa som ligger bakom. Annika Strandhäll menar i söndagens intervju i Dagens Nyheter att kunskapen om kvinnors psykosociala arbetsmiljö är alldeles för liten. Kjell Rautio håller med.

– Det handlar om att forskningen på kvinnodominerade arbetsplatser är eftersatt. Hon har en poäng i att det finns mycket bättre och mer detaljerad forskning och olika typer av arbetsmiljöföreskrifter när det gäller ohälsosituationen på mansdominerade arbetsplatser, säger Kjell Rautio.