Bild: Flickr/lethe00/Thereshedances

De 26-åringar som tog studenten från JB-gymnasiet i Sundsvall 2006 vaknade upp till en obehaglig nyhet i morse.

De före detta elevernas avgångsbetyg har försvunnit. Vart de har tagit vägen är det ingen som vet. Skolan har ju gått i konkurs och det finns inte längre någon att ställa till svars.

Dagens Arena kan i dag avslöja att Sundsvalls kommun har slagit larm om att avgångsbetygen för en hel årskull i JB-gymnasiet är borta. Det uppdagades när kommunen nyligen fick tillgång till den konkursade friskolekoncernens gamla betygsdokument.

För de elever som har tappat bort sitt slutbetyg kan nyheten innebära stora problem. De kan inte uppvisa några papper på att de över huvud taget har gått ut gymnasiet. Alla vet hur viktigt ett gymnasiebetyg är för ens framtid. Det avgör om du kan söka vidare till universitet och högskolor, och även för de mest enkla jobb brukar arbetsgivare vilja att du kan uppvisa ett slutbetyg från gymnasiet.

När JB-koncernen gick i konkurs i juni lades i ett slag 36 skolor ned och drygt 11 000 elever och 1 900 anställda blev av med sin skola och arbetsplats. Borttappade slutbetyg är ännu ett oroande exempel på vilka fatala konsekvenser de svenska friskolornas brist på regelverk kan ge upphov till.

Sverige har en av de mest avreglerade skolmarknaderna i världen. Landet är världsunikt med sin kombination av att skattefinansierade skolor får drivas av vinstdrivande riskkapitalbolag. Avregleringen har skett med ideologiska förtecken. Det har varit viktigare att förändringen skett snabbt än att tänka igenom systemet så att det blir bra och rätt.

Innan 2008 hade friskolorna ingen skyldighet att arkivera gamla betyg. Och det var inte förrän läsåret 2011/2012 som friskolorna blev tvungna att, liksom de kommunala skolorna, skicka in betygen till kommunen för arkivering.

De stora förlorarna är svenska skolelever. Många av dem har fått gå i en skola som kan liknas vid en kaotisk experimentverkstad. Det är ett svek från samhällets sida.

De förlorade slutbetygen i Sundsvall sätter också strålkastarljuset på en ny fråga: betygsförfalskning. Om vissa betyg bara kan försvinna, vem kan garantera validiteten i de slutbetyg som skrevs ut från friskolor innan reglerna skärptes? Och om inte huvudmannen finns kvar, som i fallet JB, vem ska då garantera att eleverna ens får med sig ett giltigt betyg från skolan?

Frågorna kräver svar för att den svenska skolan ska kännas rättssäker för alla, oavsett om du går – eller har gått – i en kommunal- eller i en friskola.