Anne Ramberg Bild: Advokatsamfundets pressbild
Anne Ramberg Bild: Advokatsamfundets pressbild

“Asylrätten är inget man bara plötsligt kan bestämma sig för att man inte tycker om”, säger Anne Ramberg,  generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund.

Sverigedemokraternas flygblad avslöjar en inställning som är oerhört stötande och det är allvarligt att ett riksdagsparti ger sig ut i världen och sprider felaktig information, säger Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund.

Men mer bekymrad är hon över Moderaternas utspel om att avvisa personer som, efter att ha vistats i ett annat EU-land söker asyl i Sverige och att många riksdagsledamöter verkar beredda att överge grundläggande mänskliga rättigheter, som asylrätten.

– Det är mer förvånande eftersom man har anledning att förvänta sig att ett tidigare maktbärande parti inte ska komma med förslag som inte bara strider mot konventioner och lag, utan också är ogenomförbara, säger Anne Ramberg och fortsätter:

– Man får bara hoppas att paniken inte sprider sig till övriga partier och regeringen. Att fatta ogenomtänkta beslut handlar inte om krafttag och ledarskap.

Anne Ramberg säger att diskussionen om om flyktingsituationen inte borde vara en vänster/höger-fråga, utan handla om att gemensamt hitta sätt att tillämpa den lagstiftning som finns.

– Asylrätten är inget man bara plötsligt kan bestämma sig för att man inte tycker om. Om man inte tycker om den så kanske det kan vara så att man nödgas att ändra lagstiftningen, men då får man göra det på ett riktigt sätt, säger hon.

Den senaste tidens utspel gör att Anne Ramberg tycker det är svårt att förutspå vilka typer av förslag vi kommer att få se framöver.

– I normala fall skulle jag säga att ett sådant här förslag inte är genomförbart, utan signalpolitik för att lugna medborgarna och pressa de andra europeiska länderna. Men samtidigt blir man så förvånad när det känns som att även vissa riksdagsledamöter i Sverige är beredda att ge upp grundläggande rättsprinciper. Vi får hoppas att det inte blir så.