Endast fyra av de femtio gymnasier med yrkesinriktade program, som Arbetsmiljöverket inspekterat, hade ett fungerande arbetsmiljöarbete för sina elever – såväl under praktik och som under praktiska övningar i skolan. 92 procent av skolorna saknade det.
− Det är ett anmärkningsvärt dåligt resultat, som innebär att eleverna utsätts för risker som kan och ska förebyggas, säger Pernilla Niia, biträdande distriktschef vid Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

De anmälda olyckorna från gymnasiernas yrkespraktik ökade under 2010 och uppgick då till 120 från att ha legat kring cirka 90 i genomsnitt under perioden 2005 till 2009. Skador av maskiner, transportutrustning och handverktyg samt av djur dominerade.