Foto: Pixabay

Facket I takt med flera varsel inom techbolagen ser Unionen en trend med ökat fackligt engagemang bland anställda. 

-Det är roligt att det finns ett stort intresse och många som går in i förbundet, säger Björn Larm, ombudsman på Unionen.

På måndag för en vecka sedan gick Spotify ut med att de varslar 6 procent av sina 9 800 anställda. Av de nästan 600 personer som fick erbjudande om avgångsvederlag för att sluta har omkring 100 sin bas i Sverige. Dagen efter varselbeskedet bildades Spotifys första fackklubb.

Något som gläder Unionen som länge kämpat med att väcka ett fackligt engagemang hos anställda inom techbranschen. 

– Sammanhanget är inte roligt. Det är flera personer som får gå på grund av stora neddragningar. Och sådana här riktade erbjudanden skapar mycket oro. Men det är väldigt roligt att det nu finns ett enormt stort intresse och många som går in i förbundet, säger Björn Larm, ombudsman på Unionen.

Enligt Björn Larm har det tillkommit många nya medlemmar i Unionen sedan förra veckan. På mötet om att bilda fackklubben på Spotify deltog 128 personer digitalt. 

Björn Larm tror att techbranschen på sikt kommer att vara mer som resterande del av arbetsmarknaden. Branschen är känd för att ha egna avtal med speciella villkor, för att det ska vara ”hett” att just arbeta på den arbetsplatsen. Men nu ställer folk lite rimligare och samtidigt bättre krav, menar Björn Larm. 

– Vi ser att anställda från andra techbolag dyker upp på våra möten om kollektivavtal, säger han.

Han ser också att engagemanget inte bara stannar hos det egna företaget. Klarnas fackklubb hjälpte till exempel de anställda på Spotify att starta sin egen. Björn Larm framhåller att många hör runt med andra företag för att komma i kontakt med fackligt aktiva och intresserade.

– Det är hyperengagerade personer som inte bara bryr sig om sin arbetsplats, utan vill stötta hela branschen, säger Björn Larm.