Inga krav på bemanning, vinstbegränsning eller arbetsvillkor – men fler aktörer, mer valfrihet och ersättning efter prestation. Så ser utredningen om vinster i välfärden ut om alliansen och SD får som de vill.

Sverigedemokraterna och alliansen kräver en ny utredning av vinster i välfärden. Anledningen är att de anser att regeringen för ensidigt fokuserar på vinstbegränsning i välfärden.

Huvudtemat i regeringens utredning är att skattepengar ska användas i verksamheterna. Den menar att förekomsten av vinstintresse ger fel incitament för att driva välfärdsverksamheter, vilket går ut över kvalitet, likvärdighet och arbetsvillkor.

De borgerliga partierna tycker inte att vinstbegränsningar i välfärden är relevant. Alliansen och SD vill alltså utreda vinster i välfärden – utan att utreda själva vinsterna. Till skillnad från regeringen vill de inte heller se några krav på arbetsvillkor för de anställda eller ha några krav på bemanning.

I stället vill de fokusera på vilket resultat verksamheterna levererar och koppla ersättningen till detta. Med andra ord: Verksamheterna ska få provision kopplad till hur bra verksamheterna är på att leverera resultat till beställaren. Detta ska mätas genom både objektiva och subjektiva kvalitetsmätningar.

En annan utgångspunkt för de borgerliga partiernas förslag är att kraven på verksamheterna inte ska vara för detaljerade, eftersom det hämmar innovation.

Liksom regeringen vill alliansen och SD ha krav på ekonomisk transparens. Beställare och brukare ska kunna försäkra sig om att företagets ekonomi är långsiktig och stabil. Detta ska dock göras utan att belasta små och nystartade aktörer med orimlig administration.

Här går regeringen och Vänsterpartiet längre. De vill lägga samma krav på privata utförare som på offentliga. Alla utförare ska redovisa sin ekonomi separat för respektive enhet så att medborgare och media kan följa hur skattemedlen används.

Alliansens förslag understryker också att ett nytt regelverk inte får hindra utvecklingen av mångfalden av aktörer eller påverka medborgarnas valfrihet.

Sverigedemokraterna ställde sig bakom alliansens förslag vi ett möte i finansutskottet i dag, tisdag. Nu ska förslaget formuleras till ett betänkande som utskottet ska rösta om innan riksdagen tar sommaruppehåll den 17 juni. Får betänkandet majoritet i utskottet – vilket allt tyder på – omvandlas det till ett i raden av tillkännagivanden till regeringen.

Tillkännagivanden är en uppmaning till regeringen att rätta sig efter riksdagsmajoritetens vilja. Tillkännagivanden är dock inte juridiskt bindande och regeringen har i formell mening rätt göra vad de vill.

Regeringens utredning om vinster i välfärden ska enligt utredningsinitiativet redovisas i slutet av 2016.