Per Bill (M). Pressbild: Fredrik Wennerlund (beskuren).
Per Bill (M). Pressbild: Fredrik Wennerlund (beskuren).

Många av landets kulturtidskrifter hotas av nedläggning om alliansens budgetförslag går igenom på torsdag.

– Vi har justerat kulturutskottets betänkande och skyddar nu litteraturstödet helt och hållet och säger att besparingen bör ske på kulturtidskrifterna, säger kulturutskottets ordförande Per Bill (M) till DN.

Per Bill meddelade i fredags att stödet för kulturtidskrifter kommer att skäras ned radikalt. Alliansen har efter sin budgetjustering föreslagit att de 15 miljoner som skulle ha sparats in på litterturstödet under nästa år, istället ska tas från kulturtidskriftsstödet. Om förslaget går igenom tas i stort sett hela kulturtidskriftsstödet bort.

Kulturutskottets vice ordförande Gunilla Carlsson (S) beskriver beslutet som ett ”förfärligt” slag för de små tidskrifterna, till DN.

2014 fördelades cirka 21,5 miljoner kronor till kulturtidskrifter varav 19 miljoner i produktionsbidrag till enskilda tidskrifter och resten i utvecklingsbidrag. Ett drygt nittiotal tidskrifter fick bidrag på mellan 25 000 och 725 000 kronor vardera, skriver DN.

Om stödet försvinner är det stor risk att många kulturtidskrifter får lägga ner. I förlängningen skulle detta innebära en kraftig försvagning av landets kultur- och idédebatt. På torsdag debatteras budgetprioriteringarna i riksdagen.