Bild: Arbetsmiljöverket

Coronaviruset finns på många äldreboenden runt om i landet. Samtidigt är bristen på skyddsutrustning på många boenden akut. Dagens Arena har pratat med en anställd som vittnar om det tuffa läget. 

Larmen om att covid-19 tagit sig in på flera av landets äldreboenden duggar tätt. Fyrtio procent av de över 70 år som avlidit i sviterna av sjukdomen bodde på omsorgsboenden. I Stockholms län fanns i början av april coronaviruset på 100 äldreboenden. Samtidigt vittnar många som jobbar inom äldrevården att bristen på skyddsutrustning är akut.

Dagens Arena har pratat med en anställd på äldreboendet Johanneslund i Haninge i Stockholms län om hur läget är. Hen vill vara anonym, så vi kallar hen Kim.

Kim säger att situationen på äldreboendet känns »läskig«.

– Det är tufft. Situationen känns lite läskig faktiskt. Det är många som är smittade bland de boende, många av den ordinarie personalen är hemma sjukskrivna på grund av viruset, och det är brist på utrustning.

»Råder stor brist«

Enligt Kim är det dålig tillgång på skyddsutrustning på Johanneslund. Vanligtvis använder personalen förkläde och handskar när de går in till en vårdtagare på boendet, om vårdtagaren är smittad så ska de ha extra utrustning, så som skoskydd, långärmat förkläde och munskydd.

– Det finns inte tillräckligt med skyddsutrustning. Det råder stor brist på munskydd och långärmade förkläden. Ibland använder vi ett och samma munskydd över flera pass. Jag sparar munskyddet efter att dagen är slut och använder det igen nästa pass. Personalen delar på de få långärmade förkläden som finns. Det känns inte så hygieniskt.

Så sent som för en vecka sedan aktiverades ett skyddsombudsstopp på äldreboendet SerafenKungsholmen. Personalen förbjöds fortsätta arbeta på grund av bristande skyddsutrustning i hanteringen av coronasmittade. Arbetsmiljöverket ger fackförbundet Kommunal rätt och förbjuder Serafen från att låta anställda utföra »patientnära arbete« utan munskydd och visir.

På både äldreboenden i Uppsala och i Uddevalla har personal avlidit efter att de smittats av covid-19.

Arbetsmiljöverket har tagit emot ett ökat antal anmälningar om tillbud och olyckor relaterade till corona rapporterar tidningen Arbetet. På två veckor har antalet anmälningar fördubblats enligt tidningen. Besök hos smittade brukare, utan tillräcklig skyddsutrustning, är den vanligaste orsaken som anges i anmälningarna.

Smittan sprids trots besöksförbud

Johanneslund består av nio avdelningar, med såväl demensinriktning som somatisk inriktning. Kim känner till åtta personer, på olika avdelningar, som är sjuka i covid-19. Ytterligare tre har avlidit av viruset. Trots att äldreboendet är nedstängt för besök.

– Det råder besöksförbud men boende har smittats efter det. Jag vet inte hur de har smittats, men misstänker att det är av personalen. Personalen testas inte för covid-19. Det tycker jag är konstigt, säger Kim, som tillägger att de äldre inte heller alltid isoleras trots att de är sjuka:

– Det finns smittade som går runt på sin avdelning. Det hänvisas till att man inte får låsa in dem. De med demens de känner inte till corona, de umgås hela tiden med varandra. De somatiska isolerar sig själva ibland, kommer inte ut från sina rum och så, de följer ju med i nyhetsrapporteringen.

»Vi har hela tiden haft tillgång till skyddsutrustning«

Verksamhetschef för Johanneslund är Lena Holm. Hon svarar på Dagens Arenas frågor i ett mejl. Hon skriver att boendet följer riktlinjer som finns kring skyddsutrustning, hygienrutiner och virustester av personal och de boende.

»Vi följer medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) rekommendationer baserat på region Stockholm och vårdhygiens riktlinjer. Vi har hela tiden haft tillgång till den skyddsutrustning som krävs och fortlöpande informerat i personalgrupperna hur den ska användas.«

På frågan hur hennes svar går ihop med det som personen vi har pratat med säger skriver hon:

»Vi har hela tiden haft den utrustning krävts utifrån gällande riktlinjer. Vi har regelbundet informerat och instruerat hur och när den ska användas. Våra gruppchefer inventerar dagligen förråden så att det ska finnas tillräckligt och delar ut till avdelningarna den omfattningen som behövs.«

Läs mer:

Ansvarig politiker ifrågasatte krav på arbetskläder

Fackordföranden om bristen på skyddsutrustning: »Hysteriskt«

IVO inspekterar äldreboenden

På torsdagen meddelar IVO, Inspektionen för vård och omsorg, att de kommer genomföra tillsyn på äldreboenden i hela landet. På flera drabbade äldreboenden i Stockholm och Sörmland kom tillsynen från IVO igång redan i förra veckan. Resultaten är ännu inte klara av det arbetet.

IVO gör inga inspektioner på plats just nu, på grund av smittorisken, men tillsyn av verksamheter görs på andra sätt, digitalt eller via telefon. För att få in mer information från verksamheterna har IVO inrättat både en ny tipstjänst och Facebooksida.

– Detta för att vi ska få en bättre bild av vilka risker och brister som finns och hur allvarliga de är. Så det jobbar vi jättemycket med säger Maria Björklund, enhetschef IVO region Sydväst till Sveriges Radio.