Karin Gyllenring. Foto: Asylbyrån.

Nyhet Regeringen sjösätter internationell kampanj om Sveriges ”paradigmskifte” i migrationspolitiken. Men den riskerar att bli missvisande, olämplig och att föregå demokratiska lagstiftningsprocesser, menar asylrättsadvokaten Karin Gyllenring. 

Regeringen sjösätter en internationell kampanj för att informera om ”paradigmskiftet” i svensk migrationspolitik. Det berättade migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) och Henrik Vinge, SD:s gruppledare i riksdagen, under tisdagsförmiddagen.

Enligt migrationsministern har Sverige ”under alldeles för lång tid” haft en för stor invandring för att klara integrationen. 

Kampanjen kommer bland annat innehålla ett informationspaket till utlandsmyndigheter och andra myndigheter med utländska kontaktytor. Delar av regeringens kommunikation kommer också att riktas till utländska medier i större utsträckning än i dag, sade Maria Malmer Stenergard. Även utländska ambassader kan komma att vara en viktig kanal för att sprida informationen. 

– Budskapet handlar om att redogöra för hur migrationspolitiken ser ut och kommer att se ut. Det handlar bland annat om strama regler för anhöriginvandring, skärpta försörjningskrav och skärpta krav för medborgarskap, sade Maria Malmer Stenergard.

Vad kampanjen kommer att kosta skattebetalarna vet man inte i dagsläget. I ett mail till Dagens Arena skriver Maria Malmer Stenergard bara att informationsinsatserna ”inklusive översättning av material ryms inom budgetramen i regeringskansliet och är en del av det löpande arbetet i regeringskansliet”.

Karin Gyllenring, advokat och initiativtagare till Asylbyrån, menar att det är upp till regeringen att göra vilken reklam de vill för Sverige som land. Men hon framhåller att det i det här avseendet kan bli missvisande och kanske olämpligt om Sveriges regering väljer att kampanja ut något som än så länge bara är lagförslag. 

– Det föregår demokratiska lagstiftningsprocesser att propagera för förslag innan de trätt i kraft. En demokrati ska värna rättssäkerhet och för att göra det krävs ett omfattande demokratiskt arbete innan ett förslag blir till lag. Alla förslag behöver utredas, skickas ut på remiss och lagrådet ska yttra sig. Sedan kan man rösta om det här i riksdagen, säger Karin Gyllenring. 

Att sprida bilden av Sverige som ett land med strikt migrationspolitik kan dessutom ha andra negativa effekter, menar Karin Gyllenring. Hon framhäver att det redan finns ett dåligt rykte om Sverige internationellt gällande kompetensutvisningar. Att arbetskraftsinvandrare felaktigt får sina uppehållstillstånd återkallade på grund av små administrativa fel, som ett par dagar för mycket semester eller att de fått för lite lön.

– I Tidöavtalet finns ett bra förslag som går i linje med att stoppa kompetensutvisningar, och det går att tolka att regeringen har en vilja att välutbildade höginkomsttagare ska söka sig till Sverige. Men en sådan här kampanj kan komma att bita regeringen i svansen, säger Karin Gyllenring.

Asylrätten är en mänsklig rättighet. Kan en sådan här kampanj gå stick i stäv med den rätten, då människor som söker asyl kanske väljer bort Sverige när vi sänder ut sådan här information? 

– Ja, och förmodligen är det väl det som är regeringens och SD:s syfte med den här kampanjen. Men oavsett vilken kampanj regeringen väljer att gå ut med är asylrätten okränkbar och alla har rätt att söka asyl här, säger Karin Gyllenring.

Anders Ygeman, migrationspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, kallar kampanjen för ”blåögt”. Han menar att det är väldigt oklart vad kampanjen skulle göra för att påverka migrationen.

– Den har ingen budget och inga åtgärder bestämda. Det bestående intrycket efter presskonferensen är att det är hundra förlorade dagar. Regeringen har inte klarat att leverera på sina egna vallöften, säger Anders Ygeman.

Anders Ygeman påpekar att arbetskraftsinvandringen till yrken utan kompetensbrist fortsätter att öka och pressa ned löner. Därför borde regeringen i stället ta tag i propositionen om ett lönegolv som ligger på riksdagens bord. Han framhäver däremot att det är rimligt att regeringen ger uttryck för de beslut som den och riskdagen fattar, så kampanjens budskap i sig kritiserar han inte.

– Men i allt väsentligt gjordes anpassningarna till EU:s miniminivå redan 2015. De flesta berörda har redan tagit till sig den förändringen för längesedan, säger Anders Ygeman.

När Jimmie Åkesson delade ut flygblad till flyktingar vid grekisk-turkiska gränsen, om att Sverige är fullt, kallade Morgan Johansson det för ”helt oseriöst”. Finns det inga likheter med den här kampanjen?

– Vi har inte sett kampanjen så det känns lite prematurt att recensera den redan nu. Men jag delar Morgan Johanssons uppfattning att Jimmie Åkessons flygblad var oseriöst, säger Anders Ygeman.