De rikaste 80 personerna i världen äger mer än den fattigaste halvan av världens befolkning. 2010 var motsvarande antal rika 388.

De rikaste 80 personerna äger nu mer än de fattigaste 50 procenten av världens befolkning. För fem år sedan var det de 388 rikaste. Den mest välbärgade en procenten i världen förväntas äga mer än de resterande 99 tillsammans nästa år. Det rapporterar idag den fattigdomsbekämpande organisationen Oxfam i en prognos av fördelningen av världens tillgångar.

Rikedomarna har stadigt ökat för den rikaste en procenten. 2009 uppkom deras samlade förmögenhet till 44 procent av världens sammanlagda tillgångar. 2014 var det 48 procent. Nu varnar Oxfam att de kommer gå över 50 procent under 2016 och vill se en förändring.

De har enligt The Guardian listat sju förändringar som de vill se världens regeringar genomföra. Där ingår punkter som hårdare tag mot skatteplanering och fusk, ökad jämställdhet mellan könen och att de ska enas om ett gemensamt mål för att tackla den ekonomiska ojämställdheten.

–Extrem ojämställdhet är inte en olycka eller en naturlig lag inom ekonomi, det är resultatet av politik och med annorlunda politik kan den reduceras, säger Winnie Byanyima, ordförande på Oxfam till The Guardian.