75 000 personer har utförsäkrats från a-kassan sedan deltidsregeln infördes 2008. 30 procent av de utförsäkrade är kommunalare, skriver tidningen Kommunalarbetaren.

2008 införde regeringen den så kallade deltidsregeln. Regeln innebär att den som arbetar deltid och samtidigt har a-kassa som mest kan få ut 75 dagars ersättning.

Tidningen Kommunalarbetaren har tagit fram siffror som visar att 30 procent av de totalt 75 000 personer som blivit utförsäkrade från a-kassan arbetar inom Kommunals yrkesgrupper.

Enligt en undersökning som fackförbundet Kommunal gjorde 2010 valde sju av tio deltidsarbetare som kommit upp i 75 ersättningsdagar att fortsätta sitt deltidsarbete.

Bara Vänsterpartiet vill i dagsläget slopa deltidsregeln. Resterande partier säger att de inväntar Socialförsäkringsutredningen som ska komma i januari 2015.