68 procent av de visstidsanställda inom handeln har haft en osäker anställning under en längre tid, visar en ny rapport från fackförbundet Handels i Västra Götaland.

Nya siffror från Handels i Västra Götaland visar att 68 procent av fackets medlemmar har arbetat på tidsbegränsade kontrakt i mellan två till över fyra år. Enligt fackförbundet är det en myt att visstidsanställningar leder till fasta heltidsjobb.

– I stället byts man ut när visstidsanställningen ska övergå i en fastanställning, säger Anne Maj Lindblom, förste ombudsman på Handels i Göteborg.

2007 ändrade regeringen lagen om anställningsskydd, LAS, så att olika tidsbegränsade anställningar går att stapla på varandra. Enligt Handels undersökning ökade andelen behovs och visstidsanställningar mellan 2007 och 2008. Samtidigt som andelen vikariat och provanställningar minskade.

– Arbetar man på ett vikariat eller har en provanställning måste man få en fast anställning efter en viss tid. Allmänna visstidsanställningar och vikariat kan man stapla på varandra i upp till fyra år, säger Anne Maj Lindblom.

Även andelen inom handeln som arbetar deltid är väldigt stor. 86 procent av de tillfrågade i undersökningen, som Handels Västra Götaland låtit göra, arbetar deltid. Samtidigt vill de flesta med deltidstjänst ha heltid. Enligt Anne Maj Lindblom får de deltidsanställda, som arbetar på timme, konkurrens om passen av de som ingår i ett arbetsmarknadsprogram, där Arbetsförmedlingen betalar tjänsten åt arbetsgivaren.

– De som är anställda på deltid och vill ha mer timmar slåss mot alla bidragsanställda som placeras ut i handeln. De med bidragstjänst (exempelvis Nystartsjobb red anm) har lättare att få heltidstjänster eftersom företagen får betalt för den personalen av Arbetsförmedlingen.

Enligt Anne Maj Lindblom är det många inom handeln som har kontrakt på fem timmar i veckan. Facket försöker arbeta för att dessa personer ska få fler timmar när behov finns, och att arbetsgivaren ska ge timmar till de som står högst upp på turordningslistan.

– Det är väldigt vanligt inom handeln att man har ett kontrakt på fem timmar per vecka. Eftersom man inte kan leva på bara fem timmar i veckan är dessa personer i behov av fler timmar. Det vi gör från facket är att försöka få företagen att ge mer timmar till de som står högst upp på turordningslistan.

Enligt ombudsmän inom Handels som Dagens Arena har talat med är det vanligt att företagare bryter mot turordningsregler och i stället ger timmar till yngre anställda, för vilka arbetsgivaravgifterna är lägre.