5,95 miljarder kronor. Så mycket pengar har Arbetsförmedlingen betalat ut till arbetsgivare som fått gratis arbetskraft från fas 3.

Sedan arbetsmarknadsprogrammet fas 3 infördes 2009 har närmare 5,95 miljarder kronor betalats ut till arbetsgivare som tagit emot långtidsarbetslösa. Ersättningen från Arbetsförmedlingen går direkt till företagen. Försäkringskassan står för lönen till de arbetslösa. På så sätt får arbetsgivarna, som både är privata och offentliga, gratis arbetskraft i upp till två år, ibland längre.

Sedan mars 2009, då de första långtidsarbetslösa skrevs in i fas 3, har 9 673 personer fått ett jobb utan något statligt stöd. Antalet inskrivna i fas tre har därefter ökat konstant. Sedan januari 2012 har mängden arbetslösa i fas 3 aldrig understigit 30 000 till antalet. I april var antalet inskrivna 35 518 personer.

Ser man till kostnaden för fas 3 är priset för varje person som lämnat arbetsmarknadsprogrammet för ett riktigt jobb 614 804 kronor. Enligt Linda Grape, utredare på LO med inriktning på arbetsmarknadsfrågor, är det svårt att säga om det är mycket eller lite pengar.

– Att skapa jobb måste få kosta. Men jag tycker att det finns två tydliga invändningar mot fas 3. Det ena är att det inte är en effektiv insats. Det har verkligen visat sig under de här åren. Det är en försvinnande liten grupp som faktiskt kommer ut på arbetsmarknaden. Det går heller inte att visa att det just är insatserna i fas 3 som gjort att dessa personer har fått jobb. Mycket tyder på att det inte är så.

Det andra är att fas 3 i grunden är felkonstruerat, menar hon.

– Fas 3 är en slags praktikform, men man får inte betalt av arbetsgivaren. Samtidigt finns det nästan ingen kontroll på att arbetsuppgifterna som de arbetslösa utför är meningsfulla. Man kan också vara på en arbetsplats i två år. Det är en väldigt lång tid för vad som liknar en slags praktikform. Hela fas 3 är som upplagt för att utnyttjas av oseriösa arbetsgivare.

Anders Forslund, arbetsmarknadsforskare vid Uppsala universitet, menar att det över huvud taget finns människor i fas 3 som får jobb kan vara ett tecken på att fel personer hamnar där. De borde ha fått hjälp att hitta ett arbete betydligt tidigare.

– Varje arbetsförmedlare har mellan 70 och 100 arbetssökande att hantera, det betyder att de inte hinner göra så förtvivlat mycket. Av det skälet kommer allt för många att hamna i fas tre, även personer som med rätt hjälp kunde ha fått ett jobb under fas ett eller två.

Anders Forslund jämför ett fullt fungerande fas 3 med exempelvis Samhall.

– Säg att man verkligen var träffsäker, att alla i fas 3 var personer som annars hade blivit förtidspensionärer, då skulle jag säga att det är bättre att de är där än att de blir förtidspensionerade. Sen kan man ha en mängd funderingar över den låga ersättningsnivån och att arbetsuppgifterna är för långt från den ordinarie arbetsmarknaden exempelvis. Det grundläggande är att om det är rätt personer som hamnar i fas 3 är detta att jämföra med exempelvis Samhall. Det är bättre att personer får göra någonting meningsfullt än att bara sitta hemma.