Försäkringskassan Bild: Flickr/ Matt Cornish
Försäkringskassan Bild: Flickr/ Matt Cornish

Sjukskrivningarna har ökat med 40 procent sedan 2010. Försäkringskassan tror ökningen delvis beror på att det blivit svårare att sjukpensioneras, skriver TT.

2008 införde regeringen nya hårdare regler för sjukskrivningar. Efter att den nya lagen trädde i kraft sjönk sjukskrivningstalen. Men efter 2010 har sjukskrivningarna ökat med 40 procent och ligger i dag över nivåerna 2008, rapporterar TT.

Försäkringskassan tror att sjuktalen kommer att fortsätta öka med ytterligare 20 procent fram till 2018. Myndigheten förutspår också att kostnaderna ökar, från 28 miljarder kronor 2013 till 37 miljarder kronor 2018.

Orsaken till de ökade sjuktalen tror Försäkringskassan är att antalet psykiska diagnoser ökat, att kvinnors sjukskrivningar blivit fler och att fler är kvar i en sjukskrivning i stället för att sjukpensioneras.

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) säger till TT att han oroas av de ökade sjukskrivningarna men att de nya sjukreglerna lett till att färre förtidspensioneras.
– Vi behöver ha lite is i magen för att se vad det är som driver de här förändringarna, som vi självklart är bekymrade över. Tittar man på den samlade ohälsan så är den på en väsentligt lägre nivå i dag än vad den var före reformen.

Tomas Eneroth (S),vice ordförande i socialförsäkringsutskottet, är kritisk till regeringens sjukförsäkringsregler.
– Sjukskrivningstalen är högre nu än när alliansregeringen införde rehabiliteringskedjan. Det är ett fiasko för regeringen, och sjuktalen kommer att öka mer om inget görs, säger han.