Foto: Arbetsmiljöverket

arbetsmiljö Kunder bryr sig sällan om arbetsmiljö när de upphandlar städtjänster och städare som arbetar i andra människors hem är ofta hänvisad till de städprodukter som finns på plats. Det visar en granskning från Arbetsmiljöverket.

När Arbetsmiljöverket förra året riktade in sig på städbranschen i sina kontroller visade det sig att det fanns mycket att anmärka på vad gäller arbetsmiljön.

Hela 447 av 532 granskade företag fick anmärkningar ock krav på åtgärder vad gäller arbetet för att säkerställa en god arbetsmiljö. Ofta saknas kunskap om arbetsmiljölagstiftningen hos särskilt mindre och nystartade företag, säger Heli Aarnipuro, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

– De riktigt små företagen som ofta sysslar med hemstädning har ofta dåliga kunskaper om arbetsmiljölagstiftningen och att de har ett ansvar som arbetsgivare, säger hon till Dagens Arena.

Vid större städuppdrag kan upphandlingar leda till att det förebyggande arbetsmiljöarbetet glöms bort eller ignoreras.

– Det blir ofta det företag som lämnar det billigaste anbudet som vinner upphandlingen. Att inte ha med arbetsmiljö som en parameter i upphandlingarna kan försämra arbetsförhållandena för lokalvårdarna, eftersom det kan vara svårt att få till arbetsmiljöförbättringar i till exempel den fysiska arbetsmiljön i efterhand, säger Heli Aarnipuro, arbetsmiljöinspektör och projektledare på Arbetsmiljöverket i en kommentar.

Det här stämmer överens med den bild som både arbetsgivarorganisationen Almega och fackförbundet Fastighets delar; nämligen att offentlig upphandling fokuserar mer ensidigt på låga priser än vad privata företag gör.

Under 2018 har Arbetsmiljöverket fokuserat sina inspektioner på privata städföretag. I år fortsätter inspektioner av kommuners och regioners städenheter. Granskningen är en del i ett treårigt nationellt projekt som löper fram till 2020. Vid inspektionerna undersöker Arbetsmiljöverket om arbetsgivaren arbetar systematiskt med att förebygga belastningsskador. Myndigheten har även tittat på om det finns skillnader i att utreda risker och ohälsa i kvinno- respektive mansdominerade verksamheter.

Och flera skillnader i kvinnors och mäns arbetsmiljö har upptäckts. Till exempel är männens arbetsuppgifter ofta mer varierade, och de utför oftare än kvinnor städmoment som involverar maskiner.

– Männen ägnar sig traditionellt nog ofta åt uppgifter som kräver mer fysisk styrka, till exempel trappstädning eller dammsugning. Männens arbetsuppgifter gör att de ofta löper större risk för akuta skador eller olyckor, medan kvinnor med sina mer monotona uppgifter löper större risk för belastningsskador som kanske inte visar sig förrän efter flera år, säger Heli Aarnipuro.

Män arbetar också heltid i större utsträckning, medan kvinnor ofta har deltidstjänster. Dessutom är det vanligt att kvinnor hoppar över pauser för att hinna från jobbet snabbare, och ta hand om barn och hushåll.

– Ett tredje skäl till att kvinnor arbetar mer deltid är att städbranschen är beroende av när kunderna vill ha städning, och många företag vill inte att städningen ska störa arbetet, vid till exempel dammsugning, säger Heli Aarnipuro.

Det gör att många arbetsplatser föredrar städning på exempelvis tidiga morgnar, vilket gör det svårt att få ihop heltider till de anställda, något stora städföretag som ISS och Sodexo har vittnat om i ett reportage i Dagens Arena.

Dessutom använder sig allt flera arbetsplatser av öppna kontorslandskap och aktivitetsbaserade kontor, som kräver mjuka mattor för att dämpa ljudet. Och mjuka mattor behöver dammsugas, vilket också blir ett extra och tyngre arbetsmoment för städarna än hårda golv som torrmoppas.

– Dammsugning är inom branschen betraktat som en av de tyngre arbetsuppgifterna. Den tekniska utvecklingen inom kvinnodominerade branscher är ofta eftersatt, säger Heli Aarnipuro.

Inom hemstädning anpassar också arbetstiderna efter kundens önskemål, men där innebär det ofta att det ska städas när kunden är på jobbet, mellan cirka kl 10 och 16 – även det ett för kort tidsspann för att få ihop heltider, menar Heli Aarnipuro.

– Däremot när man har en hantverkare hemma kan de komma klockan 7 på morgonen och det är inget som man ifrågasätter, säger hon och påpekar att olika normer styr branscher.

Ett annat arbetsmiljöproblem kopplat till hemstädning är att de städprodukter och redskap som används ofta är de som finns i kundens hem.

– De produkterna kan vara bättre eller sämre, men de är inte anpassade till att användas på heltid. Att till exempel använda Ajax 40 timmar i veckan innebär exponering för starka dofter som kan orsaka allergiska reaktioner, säger Heli Aarnipuro.