Bild: Riksbanken/Wikipedia.
Bild: Riksbanken/Wikipedia.

I dag börsnoteras friskolejätten Engelska skolan. Samtidigt anser en klar majoritet av S-kommunalråden att börsnoteringar av välfärdsföretag ska förbjudas, visar SVT:s kartläggning.

I dag, torsdag, börsnoteras friskolejätten Internationella engelska skolan. Och för bara för några månader sedan börsnoterades Sveriges största friskolekoncern Academedia, som i år gjorde en rekordvinst 319 miljoner efter skatt, det vill säga över 5000 kronor per elev.

Samtidig anser ledande socialdemokratiska kommunpolitiker att man bör införa ett förbud mot att börsnotera eller sälja välfärdsföretag som finansieras med skattepengar, visar SVT:s undersökning

Hela 80 procent av 145 tillfrågade S-kommunalråd tycker det är ett bra förslag att införa en sådan lagstiftning.

– Privata företag ska ha samma villkor som de offentliga och då måste det vara långsiktigt och det måste vara så att pengarna används till att tillfredsställa människors behov och det måste vara full insyn. Då blir det otroligt svårt att förena med att vara ett företag på börsen, säger Lars Stjernkvist (S), kommunalråd i Norrköping.