Albins folkhögskola i Landskrona. Foto: Privat/insänt.

Efter Dagens Arenas granskning av LO-drivna Albins folkhögskola har Folkbildningsrådet utökat omfattningen av deras granskning av skolan. Oron över hur eleverna på allmän linje drabbas av den dåliga arbetsmiljön är stor. Vi har pratat med några tidigare elever som berättar hur de påverkades under sin tid Albins. 

– Nedskärningarna tog väldigt hårt på allmän linje och blev upprörande för oss unga, säger en tidigare elev.

Det stormar på den LO-drivna folkhögskolan Albins i Landskrona. I en tidigare granskning av Dagens Arena vittnar ett tiotal lärare, tidigare anställda och före detta styrelseledamöter om allvarliga arbetsmiljöproblem och psykisk ohälsa på såväl skolan som i styrelsen. Enligt våra källor finns ett stort intresse från huvudmannen att driva en ”facklig skola”, vilket ska ha lett till infekterade konflikter och en eftersatt allmän linje. 

– De har fått hybris, de vet inte vad en folkhögskola är. Det har aldrig varit en facklig skola, det är en folkhögskola som ägs och drivs av facket, sa före detta styrelseledamoten José Gasalho.

Folkbildningsrådet, som delar ut statsbidrag till folkhögskolor, inledde i början av mars en granskning av Albins, efter att lärare larmat om arbetsmiljön och de höga sjukskrivningstalen. Efter möten med ledningen uttryckte rådet oro över att ”det finns allvarliga brister i kunskap om kraven på allmän kurs, behörighetsgivning, omfattningskrav och folkhögskolans omdömessättning.”

Den 14 mars gjorde Folkbildningsrådet besök på skolan. Dagens Arena har tagit del av anteckningarna i vilka det beskrivs hur även eleverna på skolan drabbas av konflikterna. Det handlar om många inställda lektioner när vikarier saknats, att lektioner genomförts av personal utan ämneskompetens och att de inte får tillgång till sin utbildning när lärare är sjukskrivna. 

”Många deltagare är idag mycket oroliga för sin framtid och om de kommer nå upp till sina behörigheter på grund av inställda lektioner. Situationen på folkhögskolan har påverkat deras mående, studiemotivation och närvaro.”

Enligt Folkbildningsrådet medger skolledningen att de saknar erfarenhet att bedriva allmän kurs och har nu sökt hjälp från andra folkhögskolor och Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO.

Utökar omfattningen av granskningen

Folkbildningsrådet konstaterar att det finns ”en påtaglig risk att den rådande arbetsmiljön orsakar fler sjukskrivningar och ytterligare försämrar kvaliteten på allmän kurs.” Efter besöket på skolan har rådet beslutat att utöka omfattningen av granskningen av Albins.

Dagens Arena har pratat med tidigare deltagare på Albins allmänna linje (mellan 2018-2022) om hur de upplevde miljön på skolan och om de drabbades av konflikterna. De berättar att de började märka av stora förändringar runt 2020 när det började att skäras ned på allmän linje. Lärarna blev allt mer pressade, omtyckt personal blev uppsagd eller sjukskrev sig och den goda stämningen på skolan byttes ut mot stress, oro och gråtande lärare i korridorerna.

– Vi pratade med lärare som berättade att de har jättemycket press på sig och inte får gehör från sina chefer. De kände att de hade för lite tid på sig att hinna med utbildningen, med hög arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö, berättar en före detta elev.

Upplägget på kursen kunde förändras över en natt, berättar personen. Kurser sammansattes för att det skulle gå fortare att läsa upp betyget, till exempel genom att samhällskunskapen lästes på engelska. Men eleverna påverkades också genom att lärare som de hade förtroende för, och som hade öga för dem med trassliga bakgrunder, ADHD eller autism, försvann.

– Jag har själv ADHD och behövde mycket stöd. Till en början fick jag det men sen började allt fler lärare att sållas ut och det blev mer stressigt och oroligt. Sättet att lära ut blev sämre, och även jag blev mer och mer irriterad över att det sades upp folk hit och dit, berättar eleven.

En chans att komma vidare i arbetslivet

Enligt de vi pratat med förklarades nedskärningarna på allmän linje med att det behövdes mer plats för den fackliga utbildningen. Den tidigare eleven Zacharias B Cederhag säger att det i dag endast går en fjärdedel av andelen deltagare på allmän linje jämfört med när han började.

– Nedskärningarna tog väldigt hårt på allmän linje och blev upprörande för oss unga. Jag tycker att det är viktigt med fackliga kurser, men allmän linje är, om inte viktigare, minst lika viktig. Det kommer alltid att finnas människor som behöver hjälp med gymnasiekompetens och för de som hamnat i kläm är folkhögskolan en andra chans, säger Zacharias B Cederhag.

Han får medhåll från den tidigare eleven Sara (som egentligen heter någonting annat):

– Albins har en enorm betydelse för bland annat de som försöker rätta upp sitt liv efter kriminalitet eller missbruksproblematik. Det är en chans för dem att läsa upp sina betyg och komma vidare i arbetslivet och utbildning. När lärare de vågat öppna upp sig för blev sjukskrivna eller uppsagda började de oroa sig för sina omdömen och betyg, säger hon. 

Zacharias B Cederhag berättar att han själv satt rejält i kläm innan han kom till Albins. Han hade haft svårt för den strikta skolmiljön och att förlita sig på auktoriteter. Albins fick honom först att känna att han kommer att klara gymnasienivå.

– Det är en skam att man har gjort så här med en så fin och bra skola och arbetsplats, säger han.

”Tydligt att de ville driva en facklig skola”

En före detta elev berättar att situationen fick deltagarna att vända sig till rektorn och ifrågasätta vad som händer på skolan. Men de fick aldrig något svar och andra lärare sa att de inte skulle ifrågasätta så mycket.

– Det märktes tydligt att de ville driva en facklig skola. Den allmänna linjen blev mindre och mindre bland både deltagare och lärare. Att lärarna blev färre resulterade i att många blev överarbetade och hade många olika roller. Vissa sa upp sig, vissa blev sjukskrivna.

Eleven berättar att efter pandemin, när undervisningen skulle återgå till att vara på plats, prioriterades de fackliga kurserna att få vara på plats så mycket som möjligt, medan allmän linje fick vara där när det fanns tid och utrymme över. 

Sara berättar att det alltid fanns hur mycket resurser som helst för de fackliga kurserna, samtidigt som det sparades in på allmän linje.

– Det fanns alltid sju sorters kakor till de fackliga deltagarna medan vi fick köpa vår egen fika. När vi skulle spela in en video för en kurs frågade vi om vi fick låna systemkameran från fackliga kursen, men de sa nej och att vi får använda telefonen.

Nians mattestenciler

Sara berättar att inför ett högskoleprov hade lärarna sagt att den matte de läser motsvarar matten på provet. 

– Men när jag väl skrev var det roten ur, inom parentes, x och y, som jag aldrig sett tidigare. Stencilerna vi fick på Albins var nians mattestenciler. Det kändes jättemärkligt. Högskoleprovet är viktigt eftersom urvalsgruppen från folkhögskola är väldigt liten, säger hon. 

Sara tycker att det som hänt på Albins är en stor tragedi. Skolan har stor potential att vara en trygg plats och en andra chans för människor, men i stället har man kört den i botten, menar hon. Alldeles nyligen pratade hon med en elev som går på skolan som uttryckte att situationen blivit ännu mer kaosartad.

Att de inte skäms! säger Sara.