Attendo ligger i topp bland de vinstrika vårdföretagen. Foto: Skärmavbildning från Attendos hemsida.
Attendo ligger i topp bland de vinstrika vårdföretagen. Foto: Skärmavbildning från Attendos hemsida.

Riskkapitalägda Attendo tjänar miljarder på svensk välfärd. Men vårdkoncernen betalar inte en krona i bolagsskatt. Vinsten har kvittats mot räntor och sedan plockats ut av ägarna, visar Dagens Arena.

Det har blåst rejält kring Sveriges största omsorgskoncern Attendo på senare tid. Man har fått kritik för underbemanning och för att tysta missnöjd personal. Samtidigt, visar Dagens Arenas granskning, är koncernen en vinstmaskin där avancerad skatteplanering gjorts till norm.

Attendo har vuxit rejält på senare år. 2012 landade omsättningen på nästan åtta miljarder kronor i Norden. 4,8 miljarder rörde skattefinansierad omsorg i Sverige.

De senaste åren har rörelsemarginalen varit parkerad runt 10 procent, vilket betyder att var tionde skattekrona varken har gått till omsorg eller avskrivningar på investeringar.

attendo_grafikDen samlade rörelsevinsten 2007–2012 landade på 3,5 miljarder i Norden, visar Dagens Arenas granskning. Av detta kom 2,2 miljarder från svenska kommuner.

Samtidigt har Attendo gjort allt för att slippa skatt på vinsterna. Sedan riskkapitalbolaget IK Investment Partners tog över ruljangsen 2007 har koncernen inte betalat en krona i bolagsskatt.

Förklaringen är avancerad skatteplanering av samma slag som i fallet Academedia, som tidningen Aftonbladet rapporterat om. Vinster har förts över från dotterbolag till holdingbolag i form av ”koncernbidrag”. Holdingbolagen sitter samtidigt på lån med höga räntor som fungerar som en ”skattesköld”.

2012 var koncernbidraget från Attendo Sverige AB till Attendo Intressenter AB och Attendo Group AB 328 miljoner kronor, och året innan 397 miljoner.

Strategin har beskrivits så här av Göran HaglundSkatteverket, som utrett saken:
– Man skickar upp vinsterna som koncernbidrag till holdingbolaget, som i sin tur kvittar dem mot räntekostnader.

Det rör sig inte om räntor på lån som används för att finansiera verksamheten, vilket ibland har hävdats i debatten, utan om räntor på uppköpslån och aktieägarlån.

När riskkapitalbolag köper ett välfärdsföretag sker det vanligtvis med en kombination av fondkapital och banklån. Metoden kallas ”leveraged buyout”. Tanken med lånet är att få en ”hävstångseffekt” och därmed öka avkastningen på fondkapitalet. Samtidigt utnyttjar man det faktum att räntan är avdragsgill – vilket minimerar skatten.

IK Investment Partners köpte Attendo av riskkapitalbolaget Bridgepoint för 2,6 miljarder 2007. Pengarna gick till Bridgepoint, men skulden hamnade hos Attendo och det är skattebetalarna som har stått för räntekostnaden.

Dagens Arenas granskning visar att 1,4 miljarder svenska skattekronor (2,2 miljarder totalt) gick till räntor på uppköpslån 2007–2012. Samtidigt amorterades närmare en miljard på lånet.

Dessutom omvandlades kapitalet från riskkapitalfonden IK 2004, med säte på Jersey, till ett så kallat aktieägarlån. Räntan sattes till 15 procent, vilket gav 1,7 miljarder i garanterad avkastning 2007–2012.

Denna ”räntesnurra”, som tidigare uppmärksammats, har utraderat det beskattningsbara resultatet under flera år.
– Man har helt enkelt tjänat pengar på att kalla det egna kapitalet för ett lån, eftersom räntan på lånet varit avdragsgill, säger Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi i en intervju i boken “Den stora omvandlingen“.

Efter att Skatteverket uppmärksammat uppläggen och regeringen aviserat ett stopp för räntesnurrorna omvandlades aktieägarlånet i Attendo – som på grund av den ansamlade räntan vuxit till 3,3 miljarder kronor – till eget kapital (preferensaktier) våren 2012.

Skatteverket har krävt Attendo på den skatt som trollades bort genom aktieägarlånen plus skattetillägg, men Attendo vann den senaste ronden i Kammarrätten, och nu används de gamla ”förlusterna” till att kvitta bort framtida vinster.

Det vanliga är att riskkapitalbolag plockar ut vinsten när de säljer sitt ”portföljföretag” efter 3–7 år. Men Attendo har visat sig svårsålt i takt med att kritiken mot vinsterna och riskkapitalbolagen i välfärden ökat. I höstas valde därför ägarna att plocka ut en miljard ur koncernen i förtid genom en så kallad ”aktieinlösen”, där kapital ersattes med lån.

”Vi har också rätt att tjäna pengar på vård”, skrev IK Investment Partners i en debattartikel i Dagens Industri i samband med kapitalöverföringen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dagens Arena har tidigare visat hur Attendo skapat större vinster genom lägre bemanning på de äldreboenden företaget har drivit.

Kent Werne är frilansjournalist, aktuell med boken Den stora omvandlingen – en granskning av välfärdsmarknaden. (http://www.denstoraomvandlingen.com)