35 518 personer är inskrivna i fas 3 visar de senaste siffrorna från Arbetsförmedlingen.

Enligt Arbetsförmedlingen är 35 518 personer inskrivna i fas 3 (numera omdöpt till sysselsättningsfasen). Det enligt den senaste jämförbara statistiken från i april i år. Det är en liten ökning jämför med samma månad i fjol då 35 356 långtidsarbetslösa ingick i fas 3.

2011 röstade riksdagen för att avskaffa arbetsmarknadsåtgärden, som är regeringens mest kritiserade åtgärd. Trots det har sysselsättningsfasen fortsatt att växa.

Sedan 2011 har antalet inskrivna långtidsarbetslösa vuxit med 20 procent. Även antalet personer i fas 3 utan ersättning har också vuxit i antal. Enligt siffror från maj i år saknade 3 769 personer ersättning.

Då riksdagen beslutade att stoppa inflödet till fas tre var 1 653 personer utan ersättning. De som inte har rätt till ersättning, alltså personer som inte haft a-kassa under fas 1 och 2, är hänvisade att söka ekonomiskt bistånd i sina hemkommuner.