33 500 arbetslösa varnas av Arbetsförmedlingen för att de inte lämnat in sin aktivitetsrapport i tid. Nästa miss ger avstängning från ersättningen enligt de nya tuffa reglerna.

Den första mars började nya tuffa regler gälla för de runt 170 000 arbetslösa som får aktivitetsersättning och är inskrivna i något av Arbetsförmedlingens program. De nya reglerna innebär att den som inte lämnar in sin aktivitetsrapport, missar ett möte med Arbetsförmedlingen eller inte söker anvisat arbete får en varning och blir utan ersättning i upp till 45 dagar vid upprepade förseelser. Vid grövre förseelser kan 45 dagars avstängning ske direkt.

I dag, på torsdagen, fick den nya Enheten för ersättningsprövning på Arbetsförmedlingen ta emot siffror på hur många som missat att lämna in sin aktivitetsrapport i februari och därmed kommer att få sin första varning i det nya systemet. Totalt handlar det om 33 500 personer.

– Det är något fler än vad vi trodde, men ungefär i nivå med våra prognoser. Vi tror att antalet kommer sjunka framöver eftersom man vill undvika sanktion, säger Göran Åhman, projektledare på Arbetsförmedlingen.

Utöver de 33 500 nya varningarna har Enheten för ersättningsprövning, sedan starten, delat ut 1 855 varningar till arbetslösa som till exempel har missat ett möte eller inte sökt ett anvisat jobb. Drygt 200 personer har fått fler än en anmärkning och därmed blivit av med ersättningen i en till fem ersättningsdagar. Tre personer har stängts av i tio dagar och två personer i 45 dagar.
– De som hittills har stängts av i 45 dagar har blivit av med sitt arbete på grund av olämpligt uppförande eller på annat sätt orsakat sin egen arbetslöshet, säger Göran Åhman.

Enligt de nya reglerna sänks ersättningen för den som stängs av i 45 dagar till grundbeloppet på 223 kronor per dag för resten av arbetslöshetsperioden. Det innebär att de som tidigare haft a-kassa och numera har ett aktivitetsstöd som baseras på a-kassenivån – högst 680 kronor om dagen – kan förlora uppemot 9 000 kronor i ersättning varje månad under resten av sin arbetslöshet.

De nya sanktionstrapporna för arbetslösa togs fram av de förra alliansregeringen. Den nuvarande regeringen har inte aviserat några förändringar.