Av de utlovade 32 000 traineejobben finns endast ett registrerat på Arbetsförmedlingen efter tre månader.

90-dagarsgarantin för unga var enligt Socialdemokraterna det viktigaste vallöftet under valrörelsen och skulle bli den rödgröna regeringens första beslut.

Garantin innebär att unga skulle lovas utbildning, praktik eller jobb inom tre månader.

En del av satsningen var de så kallade traineejobben som var hälften jobb och hälften utbildning. Men efter tre månaders satsning har resultatet så gott som uteblivit – bara ett traineejobb finns registrerat på Arbetsförmedlingen, visar SVT:s granskning.

Myndigheten menar att en ”handfull” väntar på att registreras.

– Det går trögt, visst är det så. Det beror på att det är två helt nya insatser. Både traineejobb och utbildningskontrakt kräver en hel del förberedelser på lokal nivå innan de kan komma i gång. Det krävs en samverkan mellan oss, kommun, fack och arbetsgivare. Vi tror inte att det kommer att bli några större volymer i år, säger Johan Wickström, sektionschef på förmedlingsavdelningen, till SVT.

Under valrörelsen lovade Socialdemokraterna att antalet traineejobb skulle uppgå i 32 000 under mandatperioden, men den rödgröna regeringen backade sedan i vårbudgeten. Då räknade regeringen i stället på att det i år skulle finnas 590 traineejobb. Under 2016 skulle antalet uppgå till 7 000 och under 2017 i 10 700 jobb.

Sedan dess har årets prognos sänkts ett antal gånger – i somras till 400 och nu i oktober sänktes den till 100.

Tjänsterna skulle vara inom vård och omsorg, i den offentliga sektorn och inom bristyrken i den privata sektorn. Inom välfärdsyrken står staten för 85 procent av lönen, i den privata sektorn står staten för hälften av lönen. En person kan ha traineejobb upp till två år.

Den andra delen av 90-dagarsgarantin är det så kallade utbildningskontraktet. 3 000 unga beräkandes börja eller fortsätta studera eller fullfölja en gymnasieutbildning. Hittills i år har 65 personer fått möjligheten – Arbetsförmedlingens prognos beräknar att antalet utbildningskontrakt i år kommer att landa runt 400.

För att kommuner ska kunna teckna utbildningskontrakt krävs en överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Hittills har endast två kommuner skrivit under sådana överenskommelser.