Arbetsmiljö De senaste 12 månaderna uppger 30 procent av unga sysselsatta kvinnor att de utsatts för sexuella trakasserier av kollegor, chefer, brukare eller kunder. Det visar Arbetsmiljöverkets rapport som släpptes igår. 

Arbetsmiljöverket har släppt sin rapport om arbetsmiljö som publiceras vart annat år. 6700 sysselsatta har fått svara på frågor om hur de upplever sitt jobb och miljön på arbetsplatsen. Generellt tycker en klar majoritet, 70 procent, att de har ett stimulerande och intressant jobb.

Och trots att det är en föränderlig värld som kräver snabba omställningar så tycker människor i stort att de har det bra på jobbet. Dock finns det ett par siffror som oroar experterna.

Bland annat uppger var tredje kvinna, 30 procent, i åldrarna 16–29 att de utsatts för sexuella trakasserier av någon kollega, chef, brukare eller kund, de senaste 12 månaderna.

– Vi har ställt frågan under lång tid och det finns en viss fluktuation men inte så stor. Det är ändå 30 procent av unga kvinnor som anser att de har utsatta sexuella trakasserier de senaste 12 månaderna. Totalt sett om man räknar ihop alla som upplever att de har varit utsatta så motsvarar procentsiffran 250 000 medarbetare, säger Ann Ponton Klevestedt, enhetschef på Arbetsmiljöverket.

Källa: Arbetsmiljöverket

 

Gunnar Aronsson, professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet, och Maria Schönefeld, vd för Prevent, reagerar på den höga siffran bland unga kvinnor.

– Det är en alldeles för hög siffra, den ska vara nere på noll det är målsättningen. I spåren av #metoo så vågar folk träda fram, det är inte så mycket stigma längre, och det skulle kunna förklara att det är en liten ökning från förra året. Det kanske är så att nästa gång vi det mäts så kommer det vara ännu högre siffror för sexuella trakasserier just för att man vågar ta upp det och berätta, säger Maria Schönefeld.

Hon lyfter att innan metoo var det många företag och ledningar som inte visste hur de skulle handskas med frågan.

– Vi på Prevent har jobbat mycket med att lyfta fram hur man gör och agerar på arbetsplatsen, det handlar mycket om kulturfrågor och man måste prata om det, säger Maria Schönefeld.

Stadiet när chefer och företag inte visste hur det skulle hantera frågan tror hon är passerat »med råge«. Men ett fortsatt förekommande problem är när de sexuella trakasserierna kommer ifrån brukare och kunder, ofta inom hotell- och restaurangnäringen

– Men så kommer det där svåra, inom exempelvis besöksnäringen, där det inte är kollegor eller chefer som trakasserar utan det är människor som finns i arbetsmiljön men som arbetsgivaren inte befogar över på samma sätt, säger Maria Schönefeld.

Bland tidsbegränsade anställningar är det dubbelt så vanligt att man uppger att man har varit utsatt för sexuella trakasserier, jämfört med vid fasta anställningar, visar också Arbetsmiljöverkets utredning.

Läs mer: LO: »Otrygga anställningar gör kvinnor mer utsatta«