För sex år sedan gav barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) löfte om att inte barn skulle vräkas. Trots löftet har 3 000 barn vräkts sedan dess.

I februari 2007 lovade barn- och äldreminister Maria Larsson under Kristdemokraternas kommundagar att inga barn ska vräkas. Av den åtgärdsplan mot hemlöshet som presenterades framgick att barnministern vill ha en nollvision mot vräkningar av familjer med barn.

Sedan Maria Larssons löfte har dock 3 040 barn vräkts. Det rapporterar Dagens Nyheter på tisdagen. Tidningen har tittat på antalet vräkningar av barnfamiljer i från det att löftet gavs fram till sista september i år.

Enligt Maria Larsson kommer det ta tid att uppfylla visionen. En rapport som ministern presenterade 2011 med förslag på hur vräkningar av barn kan stoppas ledde dock inte fram till några förändringar. Samma år fick Larsson hård kritik av den egna utredningsgruppen som menade att det var mer prat än verkstad från regeringen i frågan.