Allt fler barn lever i fattigdom i Sverige. Foto: Rädda Barnen

Ny rapport Barnfamiljer har det allt tuffare ekonomiskt, visar en ny rapport. Nu kräver organisationerna bakom rapporten politiska åtgärder för att minska barnfattigdomen i Sverige. 

Under onsdagen släppte Hyresgästföreningen, Rädda Barnen, Röda Korset och Majblommans Riksförbund en gemensam undersökning där barnfamiljers ekonomiska svårigheter i Sverige kartlagts. Grupperna undersökningen har fokuserat på är ensamstående föräldrar och samboende föräldrar som har en lägre inkomst. I dessa grupper är oron över ekonomin stor och det blir inte bättre.  

Enligt undersökningen så uppger 42 procent av ensamstående föräldrar att de under de senaste sex månaderna har behövt låna pengar av närstående, en vän eller en bank för att kunna betala grundläggande utgifter. I förra årets undersökning var antalet 34 procent. Föräldrarnas oro och stress över pengar leder till att barnen i familjerna påverkas negativt.

– Barn ska få vara barn och inte behöva ta vuxet ansvar. Barn känner av föräldrarnas oro och kompenserar genom att till exempel ta mer ansvar hemma, säger Åsa Regnér, generalsekreterare för Rädda Barnen. 

Åsa Regnér, generalsekreterare Rädda Barnen och Johanna Saunders, sakkunnig Röda Korset. Foto: Rädda Barnen & Röda Korset

 

Grundläggande behov

Många av familjerna med låg inkomst har svårt att tillgodose flera grundläggande behov barn har. Nästan hälften (46 procent) av de ensamstående föräldrarna och en tredjedel av de sammanboende har inte haft råd att köpa näringsrik mat varje dag i veckan. En femtedel av de ensamstående föräldrarna har inte alltid kunnat äta sig mätta.

– Bara de senaste åren har vi behövt fyrdubbla vår verksamhet för att tillgodose grundläggande behov genom att till exempel ge ut matkassar. Även på våra olika aktiviteter har vi behövt börja servera mat då de som kommer dit är hungriga, säger Johanna Saunders, sakkunnig på Röda Korset. 

Även Majblommans riksförbund har sett en ökning av behovet. De ger ekonomiskt stöd till barn i familjer som inte får det att gå runt. Ansökningarna för stöd till grundbehov som mat och kläder har ökat de senaste åren.

– Vi har sett en ökning på 150 procent i Malmö i antal ansökningar om stöd. Det är anmärkningsvärt i ett välfärdssamhälle. Det finns många enkla sätt att göra situationen bättre för de här barnen, säger Åse Henell, Majblommans Riksförbund.

“Det går att göra något”

Undersökningen visar att 54 procent av de ensamstående föräldrarna och 37 procent av sammanboende har haft svårt att köpa årstidsanpassade kläder till sina barn. Samma andel av de ensamstående och 34 procent av de sammanboende har också haft svårt att betala för barnens fritidsaktiviteter.

 

Åse Hernell, generalsekreterare Majblommans Riksförbund och Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen. Foto: Lisa Thanner & Gabriel Liljevall

 

 

De fyra organisationerna ställer nu krav på politiska åtgärder för att minska barnfattigdomen. De föreslår bland annat en reform av bostadsbidraget, som i dag är svårt att få och som inte har följt kostnadsutvecklingen. Även barnbidraget behöver höjas, menar de.

De kräver också att alla skolor ska erbjuda frukost för att alla barn, oberoende av föräldrarnas ekonomiska situation. Även fri kollektivtrafik för alla barn under 18 år är ett förslag, då många föräldrar har svårt att betala för det. Organisationerna bakom rapporten menar att det är viktigt eftersom barnen ofta måste åka kollektivt för att kunna ta sig till sina fritidsaktiviteter. 

– Det är inte naturlag att det ska se ut såhär. Det går att göra något åt det politiskt och det är inte så att det inte finns pengar i vårt samhälle. Men det kanske behöver omfördelas lite, säger Marie Linder, förbundsordförande på Hyresgästföreningen.