Bild: Magasinet Arena

Forskare har visat på att ju fattigare föräldrarna är, desto större risk har barnen att skrivas in på sjukhus. 

Forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) visar att barn från familjer med en lägre position i inkomstfördelningen har en högre sannolikhet att skrivas in på sjukhus.

Figuren visar antalet barn (0 – 18 år) som skrivs in på sjukhus i Sverige årligen under perioden 2006 – 2009. Varje punkt representerar en procent av barnen, rangordnat efter familjens disponibla inkomst.

Källa: Eva Mörk, Anna Sjögren och Helena Svalerud (2015), ”Hellre rik och frisk – om familjebakgrund och barns hälsa”, IFAU Rapport 2015:13.
Källa: Eva Mörk, Anna Sjögren och Helena Svalerud (2015), ”Hellre rik och frisk – om familjebakgrund och barns hälsa”, IFAU Rapport 2015:13.