Bild: Arbetsförmedlingen

Ett fel hos Arbetsförmedlingen har gjort att upp till 25 000 arbetslösa inte kunnat söka aktivitetsstöd hos Försäkringskassan. De felaktiga utbetalningarna har pågått i två år, skriver Dagens Arbete.

 

Aktivitetsstöd ges till personer som är inskrivna i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Nyligen upptäckte Försäkringskassan att upp till 25 000 arbetslösa inte kunnat söka aktivitetsstöd, på grund av ett fel hos Arbetsförmedlingen. Istället har de drabbade fått något annat slags stöd utbetalt. Detta har pågått i två år.

Den felaktiga ersättningen har lett till att en del fått för mycket pengar och andra för lite. Den som drabbats måste själv be Arbetsförmedlingen att utreda om man fått fel ersättningsnivå. En utredning som kan resultera i ett återbetalningskrav.

Till Dagens Arbete säger Joakim Jarnryd, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan, att det mest troliga är att de drabbade har fått för mycket pengar.

– Jag tror risken för att någon fått för lite ersättning är liten. Snarare kan det handla om att arbetssökande har fått för hög ersättning.

På Arbetsförmedlingens hemsida säger generaldirektör Mikael Sjöberg att:

-Arbetsförmedlarna har arbetat utifrån rutiner som vi har haft. Ingen enskild medarbetare kan lastas för det som har hänt utan det är en rutin som har levt kvar och som inneburit att vi har gjort fel. Arbetssättet kom till för att för att arbetssökande inte skulle drabbas negativt av de komplexa systemstöd och regelverk som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan hade då, säger han.