51 miljoner. Så mycket rotavdrag gjorde svenskar för renoveringar av sina semesterbostäder utomlands under förra året. Det är en ökning med 155 procent sedan 2011.

Under 2014 gjorde svenskar rotavdrag för 51 miljoner kronor för att renovera sina semesterbostäder utomlands. Rutavdragen blev totalt 1 miljon kronor. Det framgår när Dagens Arena granskar Skatteverkets siffror.

Det innebär en 155-procentig ökning av rotavdrag utomlands sedan år 2011 då svenskars avdrag för boenden utomlands låg på sammanlagt 20 miljoner kronor.

Svenskar som betalar skatt i Sverige kan göra avdrag för rut- och rotarbete som utförs i bostäder de äger i ett annat EU-land, precis på samma sätt som man kan göra i Sverige.

Den största delen av utbetalningarna går till svenskars semesterbostäder i främst Spanien, Frankrike och våra grannländer. Skatteverket har dock inga uppgifter om vilka företag som utför arbetet eller i vilket land företagen betalar skatt.

– Sannolikt är det inte svenska företag som utför rotarbetena, även om de naturligtvis kan vara det, säger Anders Forslund, professor vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Att göra rot- och rutavdrag i utlandet var inte avsikten med avdraget, som infördes för att skapa fler och vita jobb för svenskar i Sverige

– Om avdraget görs av personer som är bosatta någon annanstans för arbete som utförs av personer bosatta någon annanstans blir det verkningslöst. Spontant känns det långsökt att det var detta man tänkte sig när rut- och rotavdraget infördes, säger Anders Forslund.

Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, menar att rut- och rotavdrag i utlandet inte har varit en fråga uppe för bedömning utan handlar om EU:s regelverk.

– Det skulle hindra den fria rörligheten. Exempelvis kan det hindra en person från att köpa ett hus i Danmark om den inte får göra samma avdrag som om den hade köpt ett hus i Sverige, säger Blank Thörnroos.