Bild: stock.xchng

Arbetslöshet för låg a-kassa och löner som inte går att leva på gör att fler blir beroende av försörjningsstöd, visar en rapport från Akademikerförbundet SSR.

Bara 14,4 procent av de med försörjningsstöd får ersättning av legitima skäl. En rapport från Akademikerförbundet SSR visar att antalet personer med försörjningsstöd ökar. 2013 fick över en kvarts miljon människor ekonomisk hjälp. Orsaken till beviljat stöd grundar sig ofta på att skyddsnäten i välfärdssystemet är för klena.

48 procent av de drygt 255 000 personer med försörjningsstöd får bidrag på grund av arbetslöshet. Över 100 000 personer behöver hjälp av socialen, antingen för att a-kassan är för låg eller för att de inte har rätt till arbetslöshetsförsäkring.

En annan grupp som får försörjningsstöd är personer som har arbete, men inte kan leva på sin heltidslön, eller arbetar deltid. Totalt är 14 035 personer (2013) beroende av ekonomiskt bistånd trots att de har jobb.
– Vi ser att personer med arbete inte klarar av att leva på sin lön eller är tvingade att vänta längre perioder på att få ut lönen. Detta är ett stort problem. Arbetsgivarna måste ta ett ansvar här, säger Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.

Hon menar också att ansvaret för trygghetssystemen förskjuts från stat till kommuner. När allt fler inte har rätt till a-kassa eller inte kan leva på sin socialförsäkring får kommunerna ta ansvar.
– Det stora problemet är att trygghetssystemen urholkas. Människor trycks ut ur de statliga stöden och blir kommunens ansvar. Samtidigt ökar tiden som personer befinner sig på försörjningsstöd. Den grupp som ökar mest är de som levt på försörjningsstöd i 12 månader eller längre, säger Ursula Berge.