Totalt fick 0,7 procent av de inskrivna i fas 3 jobb i mars. Det visar siffror från Arbetsförmedlingen som Dagens Arena tagit del av.

Dagens Arena har granskat hur stor andel av de inskrivna i arbetsmarknadsprogrammet fas tre som fått jobb i mars månad varje år mellan 2009 och 2014. I mars i år fick 0,7 procent av de inskrivna (totalt var 36 000 stycken i fas 3 i slutet av månaden) ett arbete där arbetsgivaren inte fick ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen. Det är en marginell ökning från mars månad i fjol då 0,6 procent av de inskrivna fick ett jobb. I mars 2010 fick 0,3 procent av de inskrivna i fas 3 ett jobb.

Mats Essemyr är utredare på TCO med inriktning på arbetsmarknad och a-kassa. Han riktar kritik mot fas 3.
– Effektiviteten att sätta folk i arbete är för låg, och väldigt många som är i fas 3 uppfattar åtgärden som en meningslös åtgärd. En del kallar det för slavarbete även om vi inte håller med om den bilden. Men det är inte en väl fungerande arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Mats Essemyr menar att orsaken till att så få i fas tre får jobb beror på att arbetsgivare i dag inte vill anställa personer som varit borta från arbetsmarknaden.

– Vi på TCO har pratat om arbetsgivarnas jakt på superarbetskraften. Arbetsgivare, både privata och offentliga, blir mer och mer noga med vilka de anställer. De som hamnar i fas 3 har ofta en väldigt lång frånvaro i form av arbetslöshet eller har varit sjukskrivna. Senast jag tittade på det här var den genomsnittliga frånvarotiden från arbetsmarknaden sju år för de inskrivna i fas 3.

Mats Essemyr är kritisk till att inte mer resurser läggs på att höja kompetensen hos de långtidsarbetslösa, eftersom det är vad arbetsmarknaden efterfrågar.

– Allmänt ser vi att de kompetenshöjande åtgärderna i arbetsmarknadspolitiken har blivit färre under de senaste åren. På det sätt arbetsmarknaden utvecklas måste det till fler kompetensutvecklande åtgärder för att arbetsmarknadspolitiken ska fungera.

 

Så många fick jobb i mars månad år för år

 

Period                      antal inskrivna**                      % lämnade fas 3***                % fick jobb

mars 2009*                   21                                            0                                            0

mars 2010                      16371                                       2,5                                         0,3

mars 2011                      26 658                                     3,1                                          0,6

mars 2012                      30 880                                    3,7                                          0,6

mars 2013                      35 319                                      4,6                                         0,6

mars 2014                      36 000                                      7                                            0,7

 

*I mars 2009 var fas 3 nytt. Inga inskrivna hade denna månad hunnit lämna fas 3.

**Antal kvar i fas 3 i slutet av månaden (exkl de som lämnat)

*** Det finns en rad olika skäl till att personer lämnar fas tre, till exempel att de går i pension eller får ett nystartsjobb.