Sara AppelgrenSara Appelgren

Marcus Priftis: ”Hur mycket invandring tål Sverige?”

Dela

SVT:s fråga är så främlingsfientlig i sin konstruktion att man inte kan svara på den utan att bekräfta tre rasistiska osanningar.

En i grunden rasistisk fråga har inga antirasistiska svar. Precis som man inte kan svara på frågan ”Har du slutat slå din fru?” utan att samtidigt bekräfta förutsättningen ”Du har slagit din fru”, kan en fråga som konstruerats på rasistiska premisser aldrig få ett svar som inte utgår från rasismen i premisserna. Det enda sättet att komma vidare är att underkänna hela frågeställningen. Och hur gör man det utan att framstå som otrevlig eller undanglidande?

Just nu duggar det ovanligt tätt av falskt formulerade frågor. Det går sällan en hel vecka utan ett nytt exempel.

Som nu senast, när finansminister Anders Borg förlorade en riksdagsdebatt mot Sverigedemokraternas Erik Almqvist i veckan som gick. Almqvist ställde en fråga till Borg om ”invandringens kostnader” och påstod att invandring kostade Sverige 100 miljarder kronor per år, varpå Borg mer eller mindre urskuldade sig och sa att ja, det är svindyrt, men vi tar emot invandrare ändå, för att vi är snälla och dessutom har vi skrivit på internationella konventioner. (Men vi ska se till att de ska arbeta mer.)

Borg hade kunnat avvisa de falska premisserna i frågan. Han kunde ha ställt en motfråga. Till exempel: ”Och hur mycket tror du att Sverige skulle tjäna, om folk i stället flyttade härifrån?” Eller: ”Skolorna då? De är ju en betydligt större utgiftspost i den offentliga budgeten. Tycker du att skolväsendet är en kostnad för samhället?” Eller, om han inte ville gå i klinch, kunde Borg bara ha visat att invandring är en investering för framtiden.

Men han gick i fällan. Genom sitt svar bekräftade han hypotesen ”Invandring är en kostnad”. Det var rimligen också det som var Almqvists syfte – att slå fast att invandrare först och främst är en börda för skattebetalarna. Men ställer man frågan ”Hur mycket kostar de?” lockar man till att svara med en siffra. Och då är det game over.

Ett ännu värre exempel fick vi oss till livs i gårdagens partiledardebatt i SVT:s Agenda. En av de frågor som programmet byggdes upp kring, tillika en av de tre frågor som puffades särskilt för, var …”Hur mycket invandring tål Sverige?”

Det är en fråga som är så främlingsfientlig i själva sin konstruktion, att man inte kan svara på den utan att samtidigt bekräfta inte mindre än tre rasistiska osanningar:

 1. Invandring är en belastning för Sverige.
 2. Det går att sätta ett maxantal invandrare för Sverige, ungefär som man kan sätta en maxlast för en hiss.
 3. Vi är nära den gränsen i dag. (Eftersom frågan är aktuell just nu.)

Under de förutsättningarna behöver Jimmie Åkesson inte ens delta i debatten för att vinna den. Agendas redaktion har redan avgjort den åt honom.

Det är inte lätt att veta varför de gör den nyhetsvärderingen. Som statsvetaren Ulf Bjereld konstaterar, är frågan om invandring och flyktingströmmar lågt rankad av väljarna. Det finns andra politiska frågor som är långt viktigare för majoriteten väljare. Vart tog till exempel eurokrisen – Europas mest brännande fråga efter klimatkrisen – vägen? Eller jämställdhetsfrågorna? De engagerar betydligt fler människor än vad ”kostnaden för invandringen” gör.

Ändå var det för de sistnämnda som Agenda formulerade sin fråga. Utan att ens vara medvetna, förmodar jag, om att de därigenom krattade manegen för rasismen.

Marcus Priftis är författare till boken ”Främling, vad döljer du för mig?”

82 kommentarer

 1. Modig - 8 oktober, 2012

  Jag föreslår en fil kand i statistik och samhällsekonomi innan du fortsätter din journalistiska gärning. Frågorna är helt adekvata och det hedrar Borg att han, som den ekonom han är, inte villar bort svaret. De ekonomiska mätningar som gjorts anger 2-3 % av BNP som en direkt kostnad på den offentliga budgeten dvs negativt inkomsttillskott eller som vi också kan kalla det utgifter. Det är inte rasism att tala ekonomi, det är inte omänskligt. När vi diskuterar bortvillande är däremot t.ex. Björklunds svar i TV om den 12 åroga somaliska flickan SOM ENSAM UTAN STÖD lyckats ta sig till Sverige….häpnadsväckande i sin enfald. Förstår du det eller är det rasistisk att ta upp det?

  • David - 8 oktober, 2012

   Har du en fil kand i statistik och samhällsekonomi?

   • Modig - 8 oktober, 2012

    Jovisst, men det räcker inte så långt, men längre än journalisthögskolan.

  • Fredrik - 9 oktober, 2012

   Med tanke på att debattartikeln handlar om debatt-teknik känns det lite knepigt att du startar med argumentum ad verecundiam. Det finns en företagsekonomi som presenterade en blygsam siffra på 267 miljarder när denne hade beräknat kostnaden för invandring. Det faktum att han är företagsekonom hjälpte knappast hans sak.

   Faktum är att en samhällsekonom också kan ha fel om siffror. Eller använda dem ur kontext. Att människor kostar det offentliga pengar råder inga tvivel om. Däremot, i en argumentation, är det irrelevant. Det handlar inte om en rättssak utan ett utbyte av åsikter genom argument. Att bevisa att invandrare kostar pengar behöver inte betyda någonting i en argumentation. Däri själva fällan som nämns i debatt-artikeln.

   Dessutom finns det ju, som sagt, andra aspekter rent faktamässigt som även en nationalekonom kan råka belysa fel. I en årsbudget kan det motsvara 2-3% av BNP. Som långsiktig investering, över en period på 150 år, kanske utfallet är annorlunda.

   • Modig - 9 oktober, 2012

    NEJ, vi tjänar inget, därav min åsikt att författaren borde läsa nationalekonomi så att han kan ta del av de utredningar/böcker som gjorts och även förstå dem. Helt relevant. Du kan inte begära att jag här ska redovisa de beräkningar som herrar professorer gjort? Till vilken nytta och för vem? Företagsekonomen du refererar kan ha rätt i ett perspektiv nämligen att han försöker beräkna samhällsekonomisk kostnad vid sidan av den direkta kostnad på budgeten som uppstår villken är högre men svårare att kalkylera t.ex. minskad produktivet, minskad tillväxt mm Jag har inte läst honom så jag vet inte. Jag anger minimum som nationalekonomerna är överens om, men den siffran är betydligt lägre än vad man kan ana den totala omvandlingen av samhället kan föra med sig. Förövrig har du rätt i at argumenten ska bära sig själva, men nu är artikelförfattarens argument den att det är rasisitiskt diskutera kjostnader och denna kostnad är desutom felaktig – han förstår alltså inte bättre.

    • Fredrik - 12 oktober, 2012

     Nu gör du det igen. Du åberopar en examen i nationalekonomi som kvalifikationer för att överhuvudtaget få uttala sig.

     Enligt SCB:s siffror kring befolkningstillväxten har migrationen bidragit till en ökning på närmare 2,5 miljoner totalt sett. Utan migration uppskattades tillväxten till en halv miljon. Menar du att Sverige förlorat på detta? För jag ifrågasätter nog den idén. Fler huvuden som betalar skatt är bättre än färre hur man än vrider och vänder på det. Det anser jag inte att man behöver examen för att väga in i hela ekvationen kring invandrares kostnader.

     • Modig - 12 oktober, 2012

      Snälla nån då, beräkningarna som Jan EKberg i Väzsjö gjort visar -2 till -3 % på stats- och kommunalinkomsterna över hela gruppen över ett antal år dvs en kostnad, inte en investering när man mäter över kollektivet. Desutom förefaller du lika vilsen som professor Ramirez i logisk analys. Förvisso lite malplacerat att bli slänga ur sig att artikelförfattaren, som åberopar att ekonomisiffrorna och Borgs agerande inte är rätt, borde läsa ekonom, men jag menar inte alls, till skillnad från professor Ramires, att man måste ha fulla curriculum för att få yttra sig – snarare måste de som har mer kunskap på något sätt argumentera så att det blir begripligt för de som har mindre.

     • Olof Andersson - 25 oktober, 2012

      Men hur tänkte du där? Kostnaderna ökar naturligtvis också med ökande befolkning. Eftersom invandrarna kostar mer än genomsnittssvensken och drar in mindre i skatt så blir det ett negativt netto. Det gäller även över livstiden, och det mesta talar för att det kommer att fortsätta vara så i kommande generationer, även om problemet kanske minskar. Volymökningen i sig kommer inte att ha så stora effekter eftersom dom allra flesta kostnader skalar linjärt. Du verkar ha ungefär lika bra koll på ekonomi som artikelförfattaren.

   • Modig - 9 oktober, 2012

    ”Argumentum ad verecundiam” är inte fallet utan jag tar upp etablerade siffror avseende kostnaden, rätt eller fel, inte min egen utbildning som grund för sanningshalten i påståendet. Du kan få en referens, även om argumentationen avsåg artikelns påståenden om att frågorna och svaren i sig var främlingsfientliga (tänk vad orden gör med oss – främlingsfientlig nationalekonomi, främlingsfientlig television….. ”Invandringen till Sverige”, Christer Lundh SNS förlag anger kostnaden till 2 % enligt ovan avseende situationen 1991. Sedan dess har strömmarna ökat och arbetslösheten ökat. Boken är kort, 90 s, skriven för den bildade allmänheten. Undersökningar är annars främst gjorda vid Växsjö universitet och om jan minns namnet rätt *institutet för migrationsforskning’. Mer etablerade auktoriteter kan vi inte få fram i detta land.

    • Fredrik - 12 oktober, 2012

     Nu hakar du återigen upp dig på något irrelevant. Huruvida invandring har en inverkan på årsbudgeten eller inte tror jag inte vi behöver fråga oss alls. Det vet vi redan. Frågeställningen förutsatte inte bara att invandringen var en ekonomisk kostnad utan även att Sverige inte kan hantera den.

     Invandring är inte enbart en belastning och diskuterar vi principer har vi ju också frågan om utvandring och skatteflykt. Där har vi ju också en rätt viktig kostnad. Rent principiellt om vi kan tala om invandring som något vi kan begränsa kan vi då också begränsa utvandring? Moral och etik är minst lika viktig som ekonomi i de här frågorna.

     • Modig - 12 oktober, 2012

      Invandring och utvandring är olika fenomen. med olika innehåll och omfattning och med olika drivkrafter. Äpplen och Päron ska inte jämföras utan vidare.

 2. Janne Andersson - 8 oktober, 2012

  Jag vill också bli en sån härligt kulturell och smart människa som du. Som vet och förstår allt som vi ”vanliga” inte förstår. Tex att det var en rasistisk frågeställning. En god människa är vad du är, öppen tolerant och fin. Jag är en vanlig simpel knegare som trodde jag hade sunt förnuft och tänkte att det såklart finns en budget för äldreomsorgen (människor) och en budget för invandringens kostnader (människor). Hade också för mig att jag läst i en tidning att det fanns en budget för sjukvården (människor). Men nu skriver du att svt är rasister och att man kan inte kan sätta ett maxantal invandrare för Sverige. Om jag ska försöka förstå så menar du att invandrare är ungefär som att köpa en bostadsrätt. Det kan bli några tuffa år med utgifter när räntan höjs men det är en bra investering som kommer mynna ut i en vinst. Skriv mer så vi ”vanliga” förstår ditt bättre vetande käre kulturelitist. Njut av ditt te nu och mys av din godhet och visdom.

 3. Neutral - 8 oktober, 2012

  Det är inte bara syrier som söker asyl i Sverige, från Bosnien och Serbien har det kommit kanske 10000. Man påstår att resebranschen lurar hit dem på falska premisser.
  Nåväl, med överklagan torde de få försörjning i ett år och kostnaderna röra sig om runt 100000 per person, en svensk garantipensionärsinkomst?
  Man måste inse att det är svenska befolkningens svagaste delar som får ta den ekonomiska stöten. Hur mycket var det en svensk med 100000 dollar i lön betalade i skatt, var det mindre procentuellt än en svensk pensionär?
  Hade det varit brist på arbetskraft hade invandringen varit en vinst, nu är det arbetslöshet som väntar. I Eskilstuna berättade en kvinna om 23 års arbetslöshet.
  Några tjänar alltid på invandringen även vid arbetsbrist. Näringslivet väntar bara på sänkta löner och slopad LAS.
  Tokigast är anhöriginvandringen. Svenska ungdomar frigör sig i tonåren, inte är tjocka släkten med när de studerar eller arbetar på främmande ort?

 4. Karin K - 8 oktober, 2012

  Debatten blir något ensidig när man enbart tittar på kostnader.

  Hur mycket tjänar det svenska samhället på att till exempel ungefär hälften av de nya läkarna utbildades i ett annat land?

  För att inte tala om vinster inom andra områden. Forskning, kultur, industri, uppfinningar

  • Micael Jonasson - 8 oktober, 2012

   Professorerna har nog med det med i beräkningarna, dock dränerar vi i så fall fattiga länder på deras högutbildade och får kanske hjälpa dom ekonomiskt i stället. Att läkarförbundet har dragit ned på antalet utbildningsplatser i landet så att vi måste ”importera” läkare är en helt annan fråga. Det sägs ju att de flesta som kommer hit är ren vinst p.g.a. att vi slipper utbilda dom men det rimmar illa med varningsropen från SFI att många inte ens kan tyda skyltar. Jag vill påstå att debatten är enbart ensidig då man plockar fram lite snyfthistorier utan att ens snegla på kostnaderna, vilka/vad skall avstås för att vi skall kunna fortsätta med invandringen i nuvarande skala, precisera det istället så folk får veta/förstå.
   Det finns mer än 1,5 miljarder människor som lever på under 2 dollar, dom har inte råd att ta sig hit. Va´rför inte hjälpa fler på plats istället för att lägga enorma summor i ett högkostnadsland som Sverige

  • Neutral - 9 oktober, 2012

   Läkarimporten är oetisk. Sverige bör med sin utbildningsbakgrund ha råd att utbilda de 2000 behöriga sökande som nekas tillträde rill läkarstudier.

   Dessutom bör de högavlönade ta sin del av kostnaderna för invandringen. Danderyd, Djursholm och Saltsjöbaden har rejäla grönytor att ta emot flyende människor från krigshärjade områden.

   Här finns också gott om pengar att avlasta de ökade klyftorna som larmklockorna förmedlar.
   Sålunda, i Sverige träffar aldrig överklassen sina bröder och systrar i den produktiva arbetarklassen. Så förhindras de konflikter som orättvisorna skulle medföra.

 5. Lasse - 8 oktober, 2012

  Vad är det du inte förstår med frågan?
  Är du inte stolt över att vi erbjuder plats i Sverige och att vi avstår från något för att de skall kunna etablera sig här.
  Om du inte inser att det finns en gräns för hur många som får plats kan du ju fråga i kommuner som anser sig ha behov av tillfälliga stopp i invandringen. Där är det bostäder , skolor och arbetsförmedlingen som är överutnyttjade.

  Vill du med att förhindra frågan säga att vi inte bör ifrågasätta?

 6. Erik Gertkvist - 8 oktober, 2012

  Visst är SVT:s frågeställning stenkorkad. Att ha det abstrakta ”Sverige” i frågeställningen gör all diskussion omöjligt. ”Tål” är lika illa. Den geografiska beteckningen Sverige skulle ”tåla” hela mänskligheten utan att sjunka i havet.

  Det största problemet är att vare sig debattarrangören eller debattörerna skiljde på arbetskraftsinvandring, flyktinginvandring och anhöriginvandring. Det är tre vitt skilda företeelser med olika för- och nackdelar, goda exempel och krav på det svenska samhället.

  I detta avseende har Borg rätt. Mycket invandring är ekonomiskt olönsam. 60-åriga anhöriginvandrare kommer inte vara samma inkomstkällor för skatteverket som en 23-årig indisk dataingenjör. 15-åriga ensamkommande flyktingbarn kräver helt annan metodik (och kompetens, förändrat regelverk etc) för att bli en vinstaffär – men metodiken, kompetensen och regelverket finns inte ännu, och verkar faktiskt inte vara på gång. Liknelsen skola-invandring stämmer helt enkelt inte. De som lämnar gymnasiet har (åtminstone i teorin) 45 år framför sig som skattebetalare. Det är avkastningen på kostnaderna för skolan. Vilken avkastning ser Marcus på kostnaderna för en 60-årig anhöriginvandrare?

  För det är SD:s USP: de säger öppet att de vill plocka russinen ur kakan. Invandringen ska vara en vinstaffär. Ja (om än motvilligt) till dataingenjören, men nej till anhöriginvandrarna. Partier med mer generös flyktingpolitik måste här ta fighten och säga ”Vi sätter andra värden än ekonomiska först när det gäller invandring”. För ekonomin i SD:s förslag går inte att komma runt.

  Därför vore rubriken för debatten varit ”hur mycket invandring vill svenskarna ha” eller kanske rentav ”vilken invandring vore bäst för Sverige”.

  Sedan illustrerar SVT ett problem, och det är mental inavel. SVT och journalistkåren (på nationell nivå) är deprimerat likriktad och samkörd som helst umgås med andra journalister. De har usel koll på ”verklighetens folk”, vilket leder till a) ignorerande av frågor utanför storstäderna och b) panikartat beteende när mängden klagomål mot a överstiger en viss gräns. Då slänger man in vad man föreställer sig att ”verklighetens folk” vill se. Och så går det som det går …

  • Thomasson - 8 oktober, 2012

   Tack för en mer nyanserad kommentar.

   • Martin - 25 oktober, 2012

    +

 7. Göran Nyman - 8 oktober, 2012

  Det är artiklar som denna som är den verkligt stora rasistiska faran. Jag skall redogöra för varför:

  Goda, välutbildade, humanistiska, vidsynta och synnerligen icke-rasistiska människor ser, upplever, informerar sig om och förstår världen omkring dem. De kan t ex ha kännedom om att vi i Sverige tar emot en mångfalt högre kvot av flyktingar än vad andra europeiska länder gör. En annan är att tendensen mot allt högre andel analfabeter och äldre anhöriginvandrare gör att den samhällsekonomiska kalkylen förändras. Detta är viktiga frågor som måste upp på bordet, belysas, utredas, debatteras och lösas.

  När alla dessa fullt respektabla icke-rasistiska medborgare ser hur allt detta ständigt och kategoriskt förnekas och de frågor de själva har goda kunskaper om och finner viktiga att lyfta framställs som rasistiska normaliseras rasismen. Ju mer rasistkortet används mot människor som verkligen inte är rasister, desto mer kommer rasismen att normaliseras

  Har man som ett exempel arbetat inom handeln, vilket många har gjort, är sannolikheten stor att man vet att den romska problematik som var uppe i medierna förra veckan är reell och något man måste förhålla sig till. Vad händer när dessa människor sedan kan läsa kolumn efter kolumn som kategoriskt förnekar problemen och som dessutom håller fram rasisten Björn Söder som den ende som tillstår att problemen existerar? Det som då sker är att rasismen inte längre uppfattas som farlig, att en sådan som Björn Söder upplevs som en sanningssägare, en som ser det jag ser. Det Björn Söder sa, nämligen att det kanske fanns en riskkalkyl med i bilden, borde fler och klart icke-rasistiska människor ställt sig upp och sagt, men ingen vågar för då kommer rasistkortet fram.

  Ju fler sådana här artiklar som skrivs, naturligtvis med det goda syftet att motverka rasism, desto mer kommer den verkliga rasismen att gynnas. Något att reflektera över!

  • Paula Eriksson - 10 oktober, 2012

   Kloka tanka, vägen till Helvetet lär ju vara kantad av goda föresatser.

 8. Bosse - 8 oktober, 2012

  Fast en tanke slog mig dock gällande antalet asylsökande som beräknas nästa år. Reinfeldt sa 50 000 om inte mer. Sundsvalls tätort har 50 000 invånare, Gävle där jag bor 70 000-ish. 50 000 personer är 3 gånger Hudiksvalls befolkning. Och detta är nästa år (och asylsökande, på det har vi de som kommer som anhöriga m.m.), vem vet hur det blir året efter. Bakom varje siffra står en person och ett livsöde men tänker man rent krast ekonomiskt gällande kostnader för bidrag, boende, vård, språkutbildning, jobbträning (och alla personer som avlönas som jobbar mot/för detta) så är det klart att det blir dyrt. För att inte tala om det faktum att det är ont om jobb redan som det är. Klart man ska hjälpa människor, men kommer Sverige med sin icke-befintliga integration kunna göra annat än att slussa alla dessa människor in i segregerade bostadsområden?

 9. KOZ - 8 oktober, 2012

  Sverige tål ingen mer invandring. Gettoliknande områden växer upp runt storstäderna där 98-99 % är invandrare som inte kan svenska. Många känner inte igen Sverige längre. För varje invandrare blir det bara fler som röstar på SD.

 10. Kenny Kling - 8 oktober, 2012

  Hej Marcus!

  Hur skulle du vilja formulera en lämplig rubrik kring invandringspolitiken?
  Det verkar som om du inte lever i verkligheten. Har du bott i förorterna och sett med egna ögon vad som händer? Är det så du vill att resten av Sverige skall se ut, med stor social utslagning, ja då är diskussionen redan slut här..
  Men, det är INTE rasistiskt att diskutera denna fråga. Snarare är det utomordentligt korkat att inte diskutera hur vi skall göra det bättre för de nyanlända som redan finns här. Dessa människor verkar ”gömmas undan” i statistik och istället tar vi in ännu fler. Ännu fler som vi inte hjälper på riktigt. Är det inte för länge sedan dags att ta hand om dessa människor först så att de sedan på riktigt kan integreras i vårt samhälle?
  /Kenny

 11. Alf Carlsson - 9 oktober, 2012

  Det är BEDRÖVLIGT att Dagens Arena åsiktsredigerar berättelserna om de dagliga konfrontationer som finns på Rosengård, som ett resultat av ”svennerasismen”. Om man lobotomerar halva verkligheten, så är debatten knappast något att ha.

  Jag beskrev Rosengård med ett pärlband av exempel på provokationer från invandrargruppen, inklusive stenkastningen mot brandmän, son är offentligt gods sen lång tid. Jag har bott i medelklassområdet utanför, där huspriserna är ca 500 000:- lägre än vad dom skulle varit om invandringen inte var koncentrerad till området.
  Jag spekulerar inte i om det är egenskapen ”invandrare”, med vad det innebär av andra normer, vad det innebär av självvalt eller påtvingat utanförskap och visst berättar min ideologiska kompass att vi har med en stor underklass att göra som inte har varken det historiska eller materiella som den infödde svensken vanligtvis har.
  _____
  Jag beskrev rakt av verkliga händelser, som dagligen och stundligen bygger relationerna, där det är den förhärskande ”Svenne”-rasismen som är den offensiva spelaren.
  De som kan, flyttar från Rosengård. Ingen vill lägga tid och kraft på dessa konfrontationer. Ingen vill bli hotad eller trakasserad. Ingen vill cykla igenom ett område där man vet att vapen förekommer i mycket hög grad. Man vill inte lägga ner tid på att en lösdrivande ungdomsgrupp trakasserar ens barn. Man vill inte ha med det att göra överhuvudtaget.
  Detta beskriver jag mycket tydligt och sätter det sekulariserade samhället, det som vilar på civila ståndpunkter utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, plötsligt ska göra eftergifter på någon slags idé om religionsfrihet.
  _____
  Böneutropet står mot civilsamhällets lagrum ”förargelseväckande beteende”:
  ”Den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten, döms för förargelseväckande beteende till penningböter.
  _____
  Den heltäckande niqaben står mot en lång tradition av öppenhet och jämställdhet. Att ha någon i ett klassrum i en svensk skola som inte visar sitt ansikte bryter så väsentligt mot den svenska synen på öppenhet och kommunikation att det bara kan bli en konfrontation.
  _____
  Jag nämner Moskéernas familjerådgivning i bigami, hustrumisshandel och våldtäkt inom ramen för äktenskapet. Uppdrag granskning la det rakt in i vardagsrummet och inte en enda politiker i det här landet har reagerat, utom Jimmi Åkesson. Sen förvånas man över att hans valsiffror stiger?
  _____
  Man jag kan vittna om att man reagerar våldsamt bakom gardinerna. Detta är inte alls den demokratiutveckling som de budgeterade svenskarna är intresserade av och att räkna religiösa analfabeter som en tillgång, är bara provocerande.
  _____
  Invandringen måste budgeteras. Skola, sjukvård etc. är budgeterade, det måste också invandringen vara. Marcus Priftis frågar ”Hur mycket invandring tål Sverige?”
  -Tja, På Rosengård har vi vi ett socialt, ekonomisk och militärt inbördeskrig. Det som kan fly från kriget i Rosengård,
  ______
  Hur mycket trakasserier tål den etniske svensken som utsätts för invandrarens rasism?
  Hur många provokationer tål den den svenske arbetaren, som bor i området utanför Rosengård, och som har Rosengård som närmaste väg hem?
  ______
  I ekonomiska termer, så betalar varje husägare med ca 500 000:- i sänkt värde på sina fastigheter, jämfört med likvärdigt boende. Kompenserar Marcus Priftis och Erik Ullenhag detta? Eller är ståndpunkten rasistisk?
  ______
  Sverige måste konsolidera sin invandringspolitik. De tunga exportindustrierna varslar på löpande band och när krubban blir tom bits hästarna. Förstår man inte hur den budgeterade delen av samhället måste leva på halva ägg, samtidigt som utgiften för invandringspolitiken är i fritt fall, inklusive groteska polisiära satsningar, och att det leder till konfrontation, då är man inte rasist, då är man tyvärr bara dum i huvudet.
  ______
  Men de som flyr krig och ondska?
  850 miljoner står utan rent vatten, 140 miljoner kvinnor är omskurna bara i Afrika.
  Bara där har Sverige ett åtagande på 1 miljard människor och i Sverige sitter en präktig kulturarbetare och talar om ”rasism”.
  ______
  Invandringspolitiken måste budgeteras. Sveriges utveckling som demokrati måste konsolideras, inklusive riskkapitalbolag och annan kriminell verksamhet, som vegeterar på samhällskroppen efter år av Alliansens vanstyre.
  ______
  Och varken Erik Ullenhag eller Marcus Priftis kommer att ta något som helst ansvar för konfrontationen. Det är alltid han med unikaboxen som får göra det.

  • ingemar - 9 oktober, 2012

   Mycket intressant inlägg!

   Hur är samhällsklimatet i Sverige, när ingen människa troligen skulle lyckas överleva, om denne uttryckte något liknande i det offentliga rummet?

   Det känns osökt som om denna politiskt tickande bomb utan tvekan blir högrelevant i kommande riksdagsval.

   Vem vinner och vem kommer att förlora?

   ingemar

  • Erik Gertkvist - 9 oktober, 2012

   En anledning är utan tvivel att partierna numera knappt har några medlemmar, och därmed har långt sämre kontaktnät gentemot ”vanligt folk”. Partierna har blivit allt mer av sekter för de redan övertygade, vilket både skrämmer bort ifrågasättare och låter dem blunda för obehagliga sanningar.

   Sedan gäller naturligtvis också det omvända – politikerna har svårt att nå ut till folk med sin politik, argument och beslut, utan måste förlita sig till massmedierna. Vilket sällan är framgångsrikt.

  • Bo S - 21 april, 2013

   Mycket bra sammafattat – tack!

 12. goran - 9 oktober, 2012

  Ordet ”tål” bör väl ses i relation till hur stor invandringen kan vara per tidsenhet och med vilken sammansättning den kan ha för att samhället inte skall förändras på ett för väljarna i gemen negativt sätt.

  Att det nu har uppstått över etthundra s.k. utanförskapsområden torde för många visa att vad Sverige tål är uppnått i relation till takten i hur de som kommer hit inpassas i samhället utan stora friktioner.

  Det är väl knappast en majoritet av väljarna som vill att det är invandringen skall bestämma hur samhället skall fungera. Det vill man nog ta ställning till i de allmänna valen.

  För att kommentera Marcis Prifits tre ”rasistiska osanningar:

  1. Invandring är en belastning för Sverige.
  Invandring är naturligtvis inte à-priori en belastning för samhället. En stor del av invandringen är bra för samhället, men en del invandring kan självklart bli en belastning.

  2. Det går att sätta ett maxantal invandrare för Sverige, ungefär som man kan sätta en maxlast för en hiss.
  Självklart går inte detta. Det går däremot att sätta ett maxantal för flöde, d.v.s. hur många kan tas emot per år om sammansättningen är känd. Hur många som t.ex. kan transporteras per timme kan man fastställa även för en hiss. Är det tunga personer blir antalet färre än om alla är små barn.

  3. Vi är nära den gränsen i dag.

  Vi har väl redan överskridit gränsen eftersom det finns många utanförskapsområden. Om politikerna hade begärt mandat av väljarna för att skapa utanförskapsområden, hade de nog knappast fått det.

  När det nu har uppstått konsekvenser som många väljare uppenbarligen är missnöjda med, ligger lösningarna på de problem som uppkommit i följande:

  1. att strypa tillflödet på invandringen
  2. att förändra sammansättningen till sådana som lättare anpassar sig till samhället
  3. att förändra villkoren för dem som kommer hit så att dessa blir mer motiverade att anpassa sig till det Sverige som väljarna vill ha
  4. att förändra mottagningsapparaten så att den kan slussa ut fler utan sådana konsekvenser som många väljare inte gillar

  Marcus Priftis kan gärna komma med några konkreta förslag här i kommentarerna som rör punkterna 2, 3 och 4 om han nu inte gillar punkt 1. På det sättet skulle han visa sig även kunna vara konstruktiv och inte en pratmakare.
  Att bara tjata om främlingsfientlighet och rasism leder ingen vart. De orden har för länge sedan passerat sitt bäst före datum.

 13. Bo - 9 oktober, 2012

  Frågan är lika relevant som att fråga sig hur många barn vi kan tillåta att det föds varje år. De är också en belastning. I detta fall de första 20 åren. Att göra ett barn redo för yrkeslivet kostar cirka 3,5 miljoner enligt nationalekonomen Ingvar Nilsson. Sverige behöver så klart ett tillskott av både barn och invandrare för att ha en framtid. Men ser man det lika kortsiktigt som börsspekulanterna är det en ren förlust.

  • VT - 9 oktober, 2012

   Barn är ur samhällsperspektiv en investering, kostnaden för den invandrande populationen är inte en investering, därav benämningen ‘kostnad’.

  • Olof Andersson - 25 oktober, 2012

   Barn är en investering, invandrare är inte det, enligt dom studier som gjorts om Sverige. Inte ens i Kanada räknar man med att gå med vinst på invandringen.

   Barn är dessutom en mänsklig rättighet, att invandra till ett annat land är inte det.

 14. Calle - 9 oktober, 2012

  Hur gick det här till nu då? Borg argumenterar för att vi ska ha en generös flyktingpolitik (vilket inte är synonymt med invandringspolitik) av humana och solidariska skäl, medan Marcus Priftis är livrädd för alla argument utom egennyttans.

 15. RT - 9 oktober, 2012

  Hur mycket invandring tål Sverige? Är frågan relevant för debattledarna att ställa? Eftersom ett av de demokratiskt valda partierna har frågan som kärnproblematik så är det väl rimligt att formulera frågan så att de kan ge svar på den och de andra partierna kan framföra sina motargument? Case closed.
  —-
  Låt oss se på artikelförfattarens tre frågor som han hävdar vara rasistiska och inte kunna besvaras:
  —-
  1.Invandring är en belastning för Sverige.
  >> Det finns ekonomiska skäl, 2 -3 % av BNP i kostnad i form av statliga och kommunala utgifter som överstiger skatteintäkten från de invandrade (första generationen)
  >> Det finns en påverkan av samhälleliga och kulturella värderingar
  >> Det finns en påverkan på generell utbildningsnivå
  >> Det finns en ökad segregation
  >> Det finns överefterfågan på bostäder och arbete som saknas
  >>> Svårigheterna med att integrera nytillkomna ökar med antalet, det sociala trycket minskar och de offentliga insatserna otillräckliga och arbetsmarknad, segregation bostadsbyggande, skolval gör det svårare
  >>> Opinionen håller på att kraftigt svänga mot invandring och den föändring vi ser i samhället
  2.Det går att sätta ett maxantal invandrare för Sverige, ungefär som man kan sätta en maxlast för en hiss.
  >>> Gränsen för hur många invandrare som accepteras bestäms av regelverket för uppehålstillstånd och vi kan utan tvivel skapa regler kring anhöriginvandring som kraftigt begränsar denna, kring humanitära skäl och de asylsökande enligt FNs kriterier (ca 5000). Vi kaj inte bestämma antal, utom för hur många som ska ges arbetstillstånd inom ramen för arbetskraftsinvandring, men skillnaden mellan 5000 och 100 000 är så pass stor att vi i praktiken kan sätta en gräns
  3.Vi är nära den gränsen i dag. (Eftersom frågan är aktuell just nu.)
  >>> Se fråga 1, är vi nära den gräns samhället tål?

  Sammanfattningsvis är artikelförfattaren ute och reser – antagligen någonstans i Polisario land, långt borta från Sverige, inte utanför Stockholm innerstad i alla fall.

 16. Magnus - 9 oktober, 2012

  ”Som nu senast, när finansminister Anders Borg förlorade en riksdagsdebatt mot Sverigedemokraternas Erik Almqvist i veckan som gick. Almqvist ställde en fråga till Borg om ”invandringens kostnader” och påstod att invandring kostade Sverige 100 miljarder kronor per år, varpå Borg mer eller mindre urskuldade sig och sa att ja, det är svindyrt, men vi tar emot invandrare ändå, för att vi är snälla och dessutom har vi skrivit på internationella konventioner. (Men vi ska se till att de ska arbeta mer.)”
  ..
  Japp Marcus, invandringen kostar. Och orsakar problem för det svenska samhället. Det har också kommundirektörer (M) och (S) insett varpå de skrev en artikel på det temat och som togs in svd (eller kanske det var dn). Du tycker förmodligen inte att M och S är rasister eftersom det just inte var SD som skrev denna öppna debattartikel? Hur hade du reagerat om det hade varit SD?
  ..
  Och jag Svergie ska se till at de arbetar mer. Har du problem med att det ställs krav på invandrare? Höromdagen var det en artikel om en kvinna som efter 18 år i Sverige fortfarande inte kunde svenska tillräckligt bra för att förstå att man inte kan arbeta och får bidrag på samma gång. Och uppenbarligen ihade hon inte tillräckligt med sunt flörnuft för att inse att det är fel. Och ingen i hennes invandraomgiving heller.
  ..
  Det är skrämmande att läsa ditt resonemang. Du lever inte i dagens samhälle utan i en sorts drömvärld. Vakna Marcus. Det är dags att ställa de ansvariga för denna invandringstsunami till svars. Och då måste man ställa seriösa och precisa frågor.

 17. Ralph - 9 oktober, 2012

  Frågan kanske bör underkännas, liksom begreppen här i rubriken. Man kan inte diskutera bara ”invandring”, eftersom det är så brett. Framförallt bör man skilja på arbetskraftsinvandring och flyktinginvandring.
  Den förstnämnda är naturlig och den tjänar Sverige mycket på. Att vara emot den kan bara förklaras med rasism; man är för att Sverige förlorar pengar för att slippa invandring.
  Flyktinginvandring och anhöriginvandring är en annan sak. Här är det viktiga att man inte pratar om att ”tjäna” eller ”berika”. Dessa människor kommer inte hit för att vi ska tjäna på dem, utan för att söka skydd.

  • Micael Jonasson - 9 oktober, 2012

   Om man tar arbetskraftsinvandringen av idag så är nästan hälften städare, pizzabagare och övriga lågstatusjobb, finns inte tillräckligt med lågutbildade i Sverige för att klara dessa jobb? Eller det är en ny inkörsport till medborgarskap?
   Flyktingar efter FN/EU regler ä’r en liten andel av flyktingarna som kommer hit, Sverige har andra påhittade kriterier för att släppa in folk. Största andelen är anknytning idag och det är väl tveksamt i många fall om det föreligger skyddsbehov.
   Jag tycker det är konstigt att man söker asyl/anhöringanknytning för att sedan åka tillbaka på semester, det går fullastade plan bl.a. till irak flera gånger i veckan.

  • Magnus - 10 oktober, 2012

   Arbetskraftinvandring är bra om det finns jobb. Annars för det bara med sig onödiga kostnader för samhället. med andra ord måste den också regleras och kan inte vara fri som den är nu. Där har EU bidragit till dagens arbetsmarknadskaos.

 18. Bosse - 10 oktober, 2012

  Det var länge sedan vi flyttade från Sverige och det är med förfäran vi läser om det kulturella förfallet i det gamla Fäderneslandet. Vi har bestämt att inte föra någon kamp mot okunskap och dumhet, vår begäran om att befrias från svenskt medborgarskap har beviljats. Vi struntar i Sverige men hoppas att SD kan rätta till det som gått så snett.

 19. Arne Plahn - 10 oktober, 2012

  Den mannen har en sjukligt snedvriden uppfattning om vad rasism är! Hans tre rasistiska sanningar är ju helt barnsliga. Vore bättre om han ägnade sig åt att diskutera sakfrågan än sklriva en massa floskler som bara gör saken värre. Att han har kunnat bli journalist är ett under!

 20. Leif Vogel - 10 oktober, 2012

  Ja vad är det 95.6 % av dom sk flyktingarna döljer för oss , eftersom dom enl Migrationsverket
  till 95.6 % ljuger om sin färdväg och/eller om sin identitet ?
  Vet Marcus Priftis möjligen varför ?
  Kan det vara att dom inte har ett skyddsbehov ?
  För att kunna diskutera ”hypotesen ” att invandringen kostar 100 Mrd /år så måste vi börja skillja på grudbegreppen :
  Flykting ca 5 %
  Ekonomisk invandrare
  Illegala invandrare ca 90 %

  • Calle - 10 oktober, 2012

   Leif Vogel är en lögnare, en efterbliven stolle som spyr ur sig den ena hitta-på-siffran efter den andra. Tragiskt är bara förnamnet.

   • Om svenska flaggan kränker dig hjälper jag dig gärna att packa - 14 oktober, 2012

    Leif Vogel beskriver tyvärr en bild som är nära sanningen. Men fortsätter vi attt göra som du Calle genom att likt strutsen sticka huvudet i sanden, sätta på skygglappar och se mellan fingrarna på utvecklingen är det en tidsfråga innan du tvingas vakna och somna till böneutrop.

 21. calle - 10 oktober, 2012

  en efterbliven stolle som spyr ur sig den ena hitta-på-siffran efter den andra. Tragiskt är bara förnamnet.

  • VT - 10 oktober, 2012

   Sålunda talade Zaratustra OCH frågar sig den bildade allmänheten signaturen calle -: Vilka är de riktiga siffrorna?

 22. Markus - 11 oktober, 2012

  Det är så enkelt att kalla någon en rasist, så få vågar debattera denna fråga från en annan sidan än vad författaren gör. Invandringen är, precis som många väldigt kloka människor redan skrivit här, en 2-delad fråga: ekonomisk och etisk. Människor som inte jobbar kostar samhället pengar (gäller naturligtvis alla i Sverige). Invandrare som söker sig till Sverige på grund av annan anledning än SKYDD, bör rimligtvis ha motiveringen att de skall jobba här. Då tycker jag inte det är rasistiskt att ställa krav på personen att aktivt söka/finna jobb.

  Författaren ger intrycket av att det räcker att man har en mörkare hudton än vit, så skall man automatiskt få komma in till Sverige och leva på samhället utan några krav, för det är SÅ SYND om dig om du söker dig till Sverige! Sverige är ett underbart land (kanske det bästa, förutom vädret…), med massor av kultur och en underbar blandning av människor! Det är så patetiskt när ”journalister” vill plocka billiga poäng som dessa, men det värsta är att det avskräcker andra från en ordentlig diskussion gällande den EKONOMISKA aspekten av att låta icke-skydds-sökande människor att invandra!

 23. sigward casperson - 13 oktober, 2012

  Vad invandringen kan kosta är egentligen en irrelevant fråga. Med tanke på den enorma nytta vi haft av invandringen, är det snarare så att vi haft en nettovinst av den. Till detta kommer de kulturvinster vi gjort.

  Vad invandringen handlar om är att människor sökt sig hit för att få ett bättre liv: trygghet till liv och lem, arbete, räddning ur fattigdom. Det sistnämnda skälet är för övrigt det samma, som drev drygt 1 million svenskar att emigrera under perioden 1840-1930.

  De problem som invandringen kan leda till består främst i vår oförmåga att inlemma invandrarna i samhället på ett sätt som tillfredsställer både oss infödda och våra invandrande medmänniskor. Arbetsgivare står inte precis i kö för att anställa personer med ”konstiga” namn, eller med en hudfärg som avviker från den blekvita. Men allt är naturligtvis inte arbetsgivarnas fel. Vi är över huvud taget och i många sammanhang oskickliga i vårt invandrarmottagande.

  Ett är dock säkert: Fientlighet/hat mot andra löser inga problem. Vi måste bli mer kreativa och välsinnade mot varandra om vi skall förmå att bygga ett gott samhälle för alla.

  • Olof Andersson - 25 oktober, 2012

   Hur kan det vara irrelevant vad något kostar? Bara för att du inte vill diskutera det så är det inte irrelevant. Sverige har haft positiv invandring tidigare. Den invandring vi har idag äter dock upp resurser i allt snabbare takt, vilket bekostas genom nedskärningar i offentlig sektor. Tar vi emot ett par miljoner invandrare som (C) vill så kommer man bli tvungen att avveckla den offentliga sektorn. Är det irrelevant? Det är högst tveksam om det finns några kulturvinster med dagens invandring, snarare kulturkostnader även där.

   Problemet är nog egentligen inte så mycket invandringsmottagandet, utan att människor har helt orealistiska förväntningar om hur många invandrare så går att integrera ekonomiskt och socialt per tidsenhet.

 24. Om den svenska flaggan kränker dig hjälper jag dig gärna att packa - 14 oktober, 2012

  Jag håller med dig. Invandring är bra för Sverige. Se bara på USA som utöver indianerna enbart består av invandrare och nog har USA varit ett framgångsrikt land på många sätt. Jag bor själv nära ett invandrartätt område men på senare år har befolkningen bytts ut. De glada sociala chilenarna, mexikanerna, iranierna, turkarna och polackerna har ersatts av män med långa tjocka rödfärgade skätt och klänningar och av kvinnor som bär nikaber och burkor. De flesta är analfabeter och den generösa anhöriginvandringen har gjort att släktena växt till hundratals personer. De kan ingen svenska och ingen har heller jobb. Deras barn pratar dålig svenska, är mycket stökiga i skolan eller struntar i den helt och hållet. Min bekant har sitt barn i en klass där 90 % av barnen kommer från islamistiska familjer. De har instruerat sina barn att kräva halal-kött i skolan. Mannens fruar (bigami förekommer överallt) får inte gå ut på gatorna utan sina män, kusiner eller andra manliga släktingar. Däremot är de ständigt gravida och barnaskaror på 6-7 st är inte ovanligt.
  Islamiseringen i dessa områden sker inte längre i smyg utan inför öppen ridå påhejade av en enig sjuklöver i Riksdagen. Vilka netto- och kulturvinster har Sverige fått av de senaste årens invandring menar du?

 25. Leif Vogel - 21 oktober, 2012

  Bäste Calle vad , Bortsett från dina infantila invektiv (ärekränkning som du kanske bör ta tillbaka ) vad menar du med ditt märkliga uttryck : ” hitta på siffror ” ?
  Det fina i dag är just att man kan enkelt referera till sina källor där den som hävdar ngt kan
  hänvisa till i detta fall Migrationsverkets officiella siffror som är just 95.6 %.
  Ang relationen flyktingar contra ekonomiska invandrare så hävdar såväl ledande politiker som
  forskare att ca 5 % kan sägas ha ett skyddsbehov (även detta faktum går att finna i publicerade skrifter . Ett bra exempel är ju de siffror som nu är aktuella ang vad en ”flykting ”
  får i bidrag /mån ca 23000 kr netto ,dvs mer än många pensionärer som har levererat till Staten
  under säg 35 år , dessa siffror blev ju ifrågasatta , men även här så kunde dessa soffror verifieras via div officiella organ .
  Men jag kan förstå dig Calle , nivåerna på den havererade invandringspolitiken har nu nått sådanna nivåer att man har svårt att tro på även verifierade siffror .
  Så frågan om ” hur mycket invandring tål Sverige ” är högst relavant sett mot tex det sorgliga
  faktum att Sverige tar emot 56 % av alla somalier som kommer till Europa men vi är bara
  2 % av Europas befolkning .
  Så kasta inte invektiv på budbäraren utan koncentrera dig på dom politiker som har ställt till
  den situation Sverige har . Kanske bör du fråga Reinfledt vad han har för plan med sin
  massimport från världens mest efterblivna länder (för att nu använda ett av dina fina ord .
  Lycka till i sökandet efter relevanta fakta exempelvis via Avpixlat .

 26. Andreas - 23 oktober, 2012

  Jag är delvis för invandring men samtidigt gillar jag inte okunskap och bristande argumentationsteknik.

  Frågan ”Hur mycket invandring tål Sverige?” Kan inte bli rasistisk då invandring är ett fenomen och inte en folkgrupp, under vissa förhållanden kanske det kan vara tal om främlingsfientlighet. Anser du annorlunda Marcus så tycker jag du ska köpa dig en ordbok och slå upp orden.

  I övrigt så är det bara att granska forskningen kring immigration och befolkningstillväxt för att se att dessa saker medför både negativa och positiva effekter, men det finns gränser i olika former.

  Vi har exempelvis ekologiska gränser för hur stor befolkning Sverige kan ha. Många kanske tycker att vi är glesbefolkade men ur ett strikt ekologiskt perspektiv är vi inte det och varje människa som tillkommer i detta land minskar utrymmet för natur och andra arter, speciellt i ett långsiktigt perspektiv då vi behöver utnyttja mer av de inhemska naturresurserna. Även om vi tycker att människor drabbas i världen så är det ingenting mot hur andra arter drabbas av människan:
  http://www.biologicaldiversity.org/campaigns/overpopulation/images/ExtinctionAndPopulation_102609.jpg
  Det största miljöproblemet råkar vara förlust av biologisk mångfald (klimathotet kommer först på tredje plats):
  http://www.policyprogress.org.nz/wp-content/uploads/2010/07/Rockstrom-et-al.jpg

  Vi har också ett ekonomiskt perspektiv där vår regering och våra kommuner har en viss mängd resurser att lägga på immigration, integration, bostäder, offentlig service, infrastruktur, utbildning, etc. Blir det för mycket immigration så kan samhället belastas för mycket och därmed kan man säga att en gräns passeras. Och det här är precis vad som skett och det är en stor anledning till att vi fått en misslyckad integrationspolitik som i sin tur skapat segregation.

  Man kan även tänka sig ett socialt perspektiv som delvis hör ihop med det ekonomiska men som även beror på landets medborgare. Då ett land ofta har en stor grupp konservativa medborgare så kan stora samhällsförändringar bli provokativa, i fallet invandring så kan rasism och främlingsfientlighet födas, speciellt om vi får segregerade områden. Forskning visar att detta är en biologiskt grundad reaktion, sannolikt en överlevnads strategi som finns kvar. Ur detta perspektiv är det också viktigt att immigrationen sker på en sådan nivå att den inte bidrar till rasism och främlingsfientlighet.

  Med dessa kunskaper i bagaget blir det inte så konstigt att ställa frågan: ”Hur mycket invandring tål Sverige?” Den behöver inte ens främlingsfientligt att ställa fråga.

 27. susanna svensson - 27 oktober, 2012

  Frågan är relevant och inte alls rasistisk och svaret är i grunden rätt enkel. Vi tål en högre nivå på invandringen när det finns lediga arbeten och lediga bostäder än när det går ca 400 000 svenskar arbetslösa och det är många många års kö på bostäder framför allt i de städer där arbetslösheten inte är skyhög

 28. Marie Lund - 29 oktober, 2012

  Jag är själv wn invandrare – och jag kan påstå att jag har kostat Sverige betydligt mindre än en svensk. Jag kom hit för många år sedan med avslutade högskolestudier och nästan färdig doktorsutbildning. Jag hade giltiga skäl att ansöka om flyktingstatus, men gjorde det inte, befarande att regimen i mitt hemland skulle trakassera min familj. Jag hade tur, för då kunde utländska studenter arbeta lagligt under flera sk sommarmånader, jag fick ett jobb inom en vecka och då behövde jag inte ens överväga något socialbidrag, utan kunde gjora rätt för mig själv från själva början. Inom de tre första månader blev jag till forskarutbildningen och strax innan jag skulle förlora rätten att arbeta lagligt, gifte jag mig med en svensk – och det var inget pappersäktenskap: vi förblev lyckligt gifta tills han dog 17 år senare (fast jag är medveten att han ville hjälpa: om jag inte var i den situation som jag befann mig, hade vi nog bott ihop ett tag innan vi gifte oss) och kunde fortsätta arbeta, fast nu som forskningassistent, utan att i början grubbla för mycket över varför var min lön lägre än det svenska kollegorna. Jag skulle ju visa vad jag kunde först. Men när flera år senare var min lön fortfarande lägre än kollegorna trots att jag publicerade mera osv., tröttnade jag Sverige och nappade på en inbjudan från ett ansett amerikansk forskningsinstitut och flyttade ut.
  Nu, när jag av ren nyfikenhet kom tillbaka, med en amerikansk pension, ser jag att läget för nya invandrare i Sverige försämrades – dumt nog – så, att man gör det helt omöjligt för en flykting att försöka klara sig utan det svenska samhällets hjälp. Man skall utlildas i åratal uatn att kunna arbeta samtidigt. En kombination av mycket höga kostnader för allehanda tjänster i kombination av hög moms på detta tjänster, orimligt höga ingångslöner plus höga arbetsgivareavgifter tvingar flyktingar en onödig bidragsfälla … och stärker invandrarfientligheten.

 29. Leif Vogel - 5 november, 2012

  Bra fråga Marcus Priftis ,
  Ngt måste det ju vara nu när tom polischefen har fått nog med dessa 15 000 som
  tydligen inte kunnat svara på din fråga .
  Men du kanske har svaret Priftis .
  Vad döljer dom tror du , kan man räkna med ett ärligt svar ?
  Svar till : ”Vet vi inte vem du är kan du heller inte få ngt arbete ”
  Kan det vara enklare ?

 30. Lena Ingels - 9 november, 2012

  Jag anser att det inte är rasistiskt att känna oro för sitt eget land. Att många av oss känner oro för kostnader av själva invandringen samtidigt som företag går i konkurs, att vissa bostadsföretag inte har råd att bygga nya bostäder men ändå vill kommuner låta mer invandrare komma till Sverige. Vi i Sverige har även svenskar som är infödda här som vill jobba, men rykten som säger att dom inte vill jobba stämmer inte. Muslimer som vill ha moskeér och kräver det. Mig emot så tycker jag att det kränker det vi i Sverige har byggt upp. I kyrkor sitter kvinnor och män tillsammans men i moskeér är det bara män. Jag tycker att vi svenskar ska visa att vi står för jämlikhet och att både kvinnor och män har lika värde. Tycker att allt är ett enda ont ekorrhjul nu bara. Och nej..Jag känner mig inte rasistisk att jag vill vara rädd om mitt land och det finns fler länder som är lever fredligt och som invandrarna kan söka skydd hos.

 31. Lars Andersson - 12 november, 2012

  Det är en högst relevant fråga som våra politiker är skyldiga att svara på. Den mest seriösa utredningen som jag läst så beräknades nettokostnaden till drygt 10% eller ca 330 miljarder, dvs 10 försvarsbudgetar. Inte ens arbetskraftsinvandringen till USA är speciellt lönsam. Sverige har inte haft något behov av arbetskraftsinvandringen sedan 1973 då oljekris, varvskris, inflationskris slog till. Vi har idag nästan 200 invandrargetton med skyhög arbetslöshet och brottslighet. Hur många etniska svenskar har blivit mördade, våldtagna, misshandlade och personrånade sedan 1973 av invandrare? Hur beräknar man kostnaden för detta lidande?

  Sveriges invandringspolitik är ett omoraliskt slöseri med skattebetalarnas pengar som betalar världens högsta skatter. Vi skulle kunna hjälpa 100 gånger fler flyktingar genom att hjälpa dem i konfliktens närområde i stället för i Sverige och skulle då slippa alla sociala och ekonomiska problem i Sverige. Det finns inga jobb i Sverige, våra ungdomar tvingas söka sig till Norge som gästarbetare eftersom företagen flyttar till Asien. På 1960-talet hade vi 1.1 miljoner industriarbetare mot dagens ca 285.000.

  Seriösa journalister borde undersöka varför de sju etablerade partierna prioriterar invandringen till vilket pris som helst. Varför är de så angelägna? Vilka är det som tjänar pengar på invandringen? Fastighetsägare, livsmedelshandlare, kläd och sko butiker, byråkrater, socialtjänstemän, advokater, åklagare, domare, poliser, fängelse vakter, politiker (nya röster), etc. Vem tjänar på invandringsindustrin? Varför väljer våra politiker att ta emot ett fåtal flyktingar här i Sverige när vi skulle kunna hjälpa 100 gånger fler i konfliktens närområde?

  SD är enda partiet som vill minska de enorma problemen med invandringspolitiken och idag fick de 11.2% av rösterna och är tredje största parti. Sverige behöver ett total stopp av invandringen tills alla som är här är väl integrerade i riktiga jobb, bostäder, laglydighet, språk och kultur, först då kan vi överväga att ta emot fler.

 32. Andreas - 20 november, 2012

  Frågan är snarare: Hur många ointellektuella kulturmarxister tål Sverige.

  Priftis är sannolikt i samma falang som Martin Aagård:
  adamcwejman.blogspot.se/2012/11/lognaren-martin-aagard.html

 33. South - 31 januari, 2013

  Den som är rädd för den frågan menar ju implicit att Sverige tål precis hur många invandrare som helst, alltså det kan inte finnas någon övre gräns? Låt oss dra till med siffran 2 miljarder, eller om det kom 4 miljarder flyktingar…skulle det verkligen gå bra? Anser ni verkligen att Sverige har förmågan och att det vore önskvärt att en oändlig mängd invandrare kom till Sverige? I så fall är det ju bara att titta på Malmö och Södertälje, dessa underbara framgångssagor! Där har vi att göra med ganska många invandrare…inte oändligt många, men det ger iaf en fingervisning om hur det skulle gå om vi tog emot…typ ”endast” 750 miljoner invandrare. Alltså, det är ju helt barockt att påstå att det skulle vara rasistiskt att vilja belysa att det torde iaf finnas en teoretisk gräns där antalet invandrare blir ett problem.

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

En ny Samhallsklass

Blogg › De är 20 000 nu. Och de är på väg att bli fler. De packar din mat och städar flygplatser. De långsammaste är för länge sedan bortsållade. I en verksamhet med avkastningskrav kan det krävas att du jobbar 17-timmarspass. Välkommen till det nya Samhall. 938facebook: 875 twitter: 63

Hanna Cederin: Vänstern har svar på hedersförtrycket

Debatt › Bara en progressiv och antirasistisk vänster har trovärdighet i frågan om hur kvinnor som utstår våld i hederns namn ska ges stöd och möjlighet till ett fritt liv, skriver Hanna Cederin, Ung Vänster. 0Inga delningar

Uppluckrad migrationslag splittrar alliansen

Nyhet › Regeringen vill luckra upp den tuffa migrationspolitiken som slår hårt mot ensamkommande. Johanna Jönsson (C) ser det snarast som ett försök att tysta den massiva kritiken mot hur ensamkommande behandlas.  0Inga delningar

Rut-avdraget slår alla rekord

Nyhet › Halveringen av rut-avdraget har slagit hårt mot branschen, larmar Almega i dag. Men Skatteverkets siffror ger en annan bild. Aldrig någonsin har så många köpt rut-tjänster till så höga belopp av så många utförare under en oktobermånad. 0Inga delningar

Varför tillåts nazister marschera på våra gator?

Ledare › Det är hög tid att myndigheterna visar att de tar hotet från organisationer som Nordiska motståndsrörelsen på allvar.  0Inga delningar

Vårt gemensamma tillhör medborgarna – inte företagen

Ledare › Vem som ska bestämma och styra över välfärdens resurser är vår tids stora ideologiska konflikt.  0Inga delningar

95 procent av partibidragen till M och SD är hemliga

Nyhet › M och SD tog emot 18 respektive 19,5 miljoner i partibidrag förra året. Men 95 procent av bidragen redovisas i en klumpsumma – därmed går det inte att spåra var pengarna kommer ifrån. Nu föreslår en utredning skärpta krav.  0Inga delningar

Måste ta emot 39 nyanlända – per dag

Nyhet › Med två månader kvar har 67 av landets kommuner tagit emot hälften eller färre av de nyanlända som de ska enligt lag. Stockholms stad måste ta emot 39 nyanlända per dag för att hinna ikapp – en bra bit ifrån de två per dag man tagit emot hittills. 0Inga delningar

S-toppar ratar Moderaternas bud om vinster i välfärden

Nyhet › En uppgörelse med allianspartierna utan vinstbegränsningar är oacceptabelt, anser ledande socialdemokrater. »Jag ser gärna en överenskommelse som begränsar vinster, främst inom skolan«, säger Karin Wanngård, kommunalråd Stockholm. 0Inga delningar

Facken oense om vinster i välfärden

Nyhet › LO kan tänka sig vinstförbud i skolan medan Kommunal inte vill göra skillnad mellan olika välfärdstjänster. Samtidigt har de två lärarfacken vitt skilda åsikter i vinstfrågan.  0Inga delningar

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

Därför går det bra för Sveriges Trump

Blogg › Bert Karlsson använder också Trumps framgångsrecept. 0Inga delningar

Stockholmsalliansen slopar satsning på jämlik hälsa – inte kostnadseffektivt

Nyhet › För att råda bot på den ojämlika hälsan satsade landstingsalliansen på hälsomottagningar i socialt utsatta områden. Nu lägger man ner verksamheten. »Människor kommer inte få den vård de behöver«, varnar sjukgymnasten David Sweet. 0Inga delningar

Friskolejättarna har 20 procent fler elever per lärare

Nyhet › Den låga lärartätheten i fristående skolor drivs helt och hållet av de stora privata skolkoncernerna, visar Lärarförbundets beräkningar. »Genom att fylla på klassrummen uppstår vinsterna i friskolorna«, säger Johanna Jaara Åstrand. 0Inga delningar

Här är SD:s tio sjukaste motioner

Nyhet › Beslagta asylsökandes ägodelar, inskränk aborträtten och låt kungen dela ut medaljer till svenska hjältar. Här är tio av de sjukaste motionerna som Sverigedemokraterna lagt i år. 0Inga delningar

Vinster i välfärden

JonasVlachos

Skolforskare: Friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger systematiskt eleverna högre betyg i matematik jämfört med resultatet på nationella proven. »Den enklaste förklaringen är att friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg«, säger skolforskaren Jonas Vlachos.  0Inga delningar

Bild: stock.xchng

Här fick 100 procent av eleverna högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger varenda elev högre betyg i vissa matematikkurser jämfört med resultatet på nationella proven. En av dem är Thoren business school. »Eleverna är värda exakt det betyg de får«, säger rektor Catarina Altbom. 0Inga delningar

friskolor

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

95 miljarder gick till vinstdrivande välfärdsbolag
Seko Sthlm: LO måste stå fast vid att stoppa vinster i välfärden
 

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Redaktionen


Vesna Prekopic

Nu måste skolan prestera i jämlikhet

Dags att lägga Pisa-paniken åt sidan och börja jaga jämlikheten i skolan lika högljutt som man jagat elevernas resultat. 0Inga delningar

Överskatta inte Pisa

Ett år med andrum


Johanna Senneby

I stället för miljardkonsulter – 1 700 sjuksköterskor i ett år

En miljard kronor har Stockholms landsting lagt på konsulter de senaste fem åren. För de pengarna hade Stockholms sjuksköterskor kunnat få över 1 700 välbehövliga kollegor i ett år. 0Inga delningar

Kinnunen (SD) döms för bokföringsbrott – behåller riksdagsplats

Kvinnors långa sjukskrivningar skjuter i höjden


Nina Brevinge

Pisa: Bättre resultat – men ojämlikheten ökar

Svenska elever presterar bättre i Pisa-mätningen och bryter därmed trenden. Men likvärdigheten har försämrats och ligger nu under OECD-genomsnittet. 0Inga delningar

Fortsatt starkt stöd för SD bland LO-väljare

Arbetsförmedlingen: Invandring nödvändig för att möta arbetskraftsbristen


livbeckstrom

Facktillhörighet ska inte avgöra rätt till heltid

Heltidsjobb saknar skydd i lagen, säger AD i en ny dom. Därmed kan arbetsgivarna strunta i turordningsreglerna när de hyvlar bort tid... 0Inga delningar


hannafinmo

Alliansens svek mot pensionerna

Tjänstepensionen är helt avgörande för att många människor ska få en pension som går att leva på... 0Inga delningar

Anställningsstöd är inte företagsstöd

Någon som är förvånad att mammor jobbar deltid?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna

 • pengaropolitik
  annons_julkap_2016
  Arena_banner_nyhetsbrev