Debattörer: Låg sjukersättning skapar ny underklass

Dela

Att vara sjuk i dag är att bli ifrågasatt, granskad, misstänkliggjord och bedömd. Det skriver Monica Armini, Sven Wollter, Mikael Wiehe, Maria Wallin och en rad andra debattörer.

Det ska inte löna sig att vara sjuk. Och det gör det verkligen inte heller. Alla som lever på sjukersättning har fått erfara detta. Att tappa sin arbetsförmåga och bli hänvisad till först sjukpenning och sedan sjukersättning är ett hårt slag. Efter sänkt sjukpenning, utförsäkringar och misslyckade rehabiliteringsförsök återstår bara sjukersättning. En ersättning som kan hamna så lågt som 6 500 kronor efter skatt.

Att man som sjuk – eller fattigpensionär – ska tvingas till bidragsberoende är helt obegripligt. Vi har i dag ett system där man kan söka bostadstillägg om man har sjukersättning. Bostadstillägg är ett bidrag till skillnad från sjukersättningen som är en försäkring som man betalat till via premier i form av sociala avgifter under sin yrkesverksamma tid. Att dessa inte ska räcka till för att ge den sjuke eller funktionsnedsatte en skälig levnadsstandard är under all kritik.

Ironiskt nog är det i dag inte särskilt lätt att få sjukersättning. Det krävs många misslyckade rehabiliteringar för att Försäkringskassan ska bevilja det. Rehabiliteringsförsök som ofta inte är särskilt genomtänkta eller anpassade efter de svårigheter personen har. Många gånger gör rehabiliteringen mer skada än nytta – men alla, såväl individen som samhället vill till varje pris att man ska tillbaka.

Att vara sjuk i dag är att bli ifrågasatt, granskad, misstänkliggjord och bedömd. Det är kort sagt ett hårt stigmatiserande av sjuka i dagens samhälle. Ingen väljer självmant att leva med sjukdom eller skada och få sin ekonomi både granskad och söndertrasad, sitt liv granskat under lupp och den personliga hälsan åter och åter igen omdiskuterad  i diverse sjukintyg till försäkringskassan.

När man väl får sin sjukersättning räknas den ut på de senaste årens inkomster – år då man varit långtidssjukskriven, utförsäkrad och utblottad. Sedan får man 64 procent av snittbeloppet. Det blir inte mycket. Det kan landa på så lite som 6 500 kronor efter skatt. Det blir svårt att få det att räcka till hyra, mat, kläder, transporter, sjukvård och läkemedel. Det är fullkomligt orimligt att skicka sjuka och skadade människor in i en fattigdomskarusell.

Vi som gått samman och skrivit det här tycker alla att systemet måste göras om så att även den som är sjuk eller lever med funktionsnedsättning ska kunna klara sig på sjukersättningen. Vi ska inte behöva komplettera socialförsäkringen med bidrag i form av bostadstillägg. Det är orimligt att man ska behöva söka extra inkomstprövat stöd för att klara sin försörjning när man betalat sina sociala avgifter under sina yrkesverksamma år.

Genom att ha så låg sjukersättning tvingas många leva på sambor, makar, föräldrar eller vänner. Det blir ett system som rimmar illa med hur vi har byggt upp välfärdssamhället Sverige – där var och en ska kunna försörja sig på sin inkomst. Genom den låga sjukersättningen skapar vi en ny underklass tillsammans med fattigpensionärer, utförsäkrade och personer i sysselsättningsfasen (fas 3). Personer som fastnat i en orimligt låg ersättningsnivå har mycket svårt att ta sig därifrån. Det är stigmatiserande att vara fattig och det blir svårt att bryta med den identiteten.

För att få en förbättring för landets alla långtidssjuka, funktionsnedsatta och skadade som lever på sjukersättning behöver vi höja deras inkomster. Och det handlar då inte om ytterligare bidrag utan att ta pengar från en sjukförsäkring som i dag går med plus. Pengar som de sjuka borde ha rätt till utan diskussion. Att höja nivåerna i själva sjukersättningen.

Och alla ni som läser detta och är fullt friska – tänk på att när som helst kan sjukdomen eller olyckan slå till. Det finns inga garantier för någon. Många av de som i dag uppbär sjukersättning har en gång i tiden också arbetat, betalat sociala avgifter och bidragit till försäkringen. Det är vårt gemensamma ansvar att se till att alla i samhället kan försörja sig.

Det är bekvämt att ducka för påminnelsen om att vi alla är sköra, men det är en farlig väg att gå. Vem som helst kan när som helst bli sjuk eller skadad och få men för livet. Låt oss se till att det inte behöver likställas med extrem fattigdom.

Monica Armini, Solrosuppropet samt SocialAktion
AnnKatrin Persson
,
Therese Rajaniemi, Välfärdsmanifestationen
Maria Wallin
, chefredaktör SocialPolitik (Onådiga Luntan)
Ingemar E L Göransson
, författare & frilansjournalist
Roland Janson
, författare, Dramatiker
Dan Nereus, skådespelare
Sven Wollter

, skådespelare
Mikael Wiehe
, musiker
Mattias Dristig, ordf. Federationen
Lena Nordqvist
, ordf. Riksförbundet Insolvens

25 kommentarer

 1. Tobias - 11 mars, 2014

  Håller med till fullo.

  Men sedan måste LO-TCO/Facket lokalt se till att bevaka våra gemensamma försäkringar och ge bättre stöd och hjälp till dem som blir satta under press för att få ett bättre liv.

  Som det är idag, när man blir arbetslös med arbetsskador får du stå helt ensam med bördan som innebär att ”ta faighten” med myndighetssverige. Där är du förloraren, om och om igen.

  Jag lever i denna karusellen och kan berätta hur det är! Men ingen lyssnar på den som är i ”utanförskap”.

  • Kristina Andersson - 2 mars, 2015

   ..för när facket sviker så står man helt ensam i kampen för rätten till rehabilitering och ekonomisk trygghet. Jag har kämpat i tio år mot försäkringskassan för att få min arbetsrelaterade stressjukdom klassad som arbetsskada och därmed få ersättning för inkomstförlusten. Trots flera läkarintyg och dokument som styrker den urusla psykosociala arbetsmiljön på min fd arbetsplats så vägrar myndigheten ifrågasätta arbetsplatsens brister och arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Psykiska arbetsrelaterade diagnoser toppar sjukfrånvarostatistiken sedan LO och TCO abdikerade som medlemmarnas garant för hälsa och säkerhet till förmån för budgetbesparingar och omorganisationer på 1990-talet. Lokalt fackliga företrädare och skyddsombud som kritiserade brister i organisationen och den höga arbetsbelastningen vilket ledde till ökad sjukfrånvaro och personalomsättning blev utmobbade med centrala fackets goda minne. Det behövs ett uppdrag granskning!

 2. modig - 11 mars, 2014

  Centralt för debatten, för valet, för välfärdssamhället borde vara pensioner, sjukbidrag, a-kassa, bostäder. Det är områden som bör prioriteras, där andra utgifter borde stå tillbaka. Det är gemensamma trygghetsbehov som står på spel. Ålderspensionärer blir merparten av befolkningen, förtidspensionärer en ganska stor grupp och sjuka och arbetslösa kan alla bli. Bostäder är en alltför stor utgiftspost för att kunna ignoreras och bo måste man.

 3. Utanför alla system - 11 mars, 2014

  Jag utförsäkrades 2010 och har sedan dess försökt att studera trots att jag egentligen inte har ork för det. Jag har återkommande svåra depressioner, allvarliga sömnproblem, många utmattningssymtom och konstant kroppslig värk. I perioder tar jag mig inte ur sängen och min hjärntrötthet gör det mycket svårt att både läsa och att minnas vad jag läser. Under utbildningens första termin skrev min läkare flera sjukintyg som alla avslogs av Försäkringskassan med motiveringen att jag hade godkända betyg, vilket de tyckte visade att jag ju visst hade full arbets-/studieförmåga. Ingen hänsyn togs (varken då eller vid senare tillfällen) till att dessa betyg kostat precis HELA mitt liv i övrigt. Jag har under dessa år inte orkat träffa min familj och mina vänner, inte orkat delta i några aktiviteter, tidigare intressen eller sociala sammanhang, vilket gjort mig ensam och isolerad. Jag har varit (och är) sängliggande den mesta av tiden då jag inte studerat eller jobbat och jag har inte ens orkat med det mest basala som att handla och laga min egen mat. Men som sagt, ingen hänsyn har tagits till vilket pris jag betalat för dessa godkända betyg. Nu har det gått flera år och inte mycket återstår av utbildningen men jag ser inte ut att kunna slutföra den. Sedan i höstas har jag inte orkat alls och jag har återigen blivit sjukskriven. Denna gång blev sjukintyget godkänt av Försäkringskassan, men ersättningen har uteblivit. Min sjukpenninggrundande inkomst (SGI) har nämligen nollats under utbildningstiden. Så trots godkänd sjukskrivning får jag alltså 0 kronor av Försäkringskassan. CSN betalar naturligtvis bara ut studiemedel för den procent man studerar, men det går inte att vara deltidssjukskriven från studier med sjukpenning för den procent man på grund av sjukdom inte klarar av att studera. Hos Försäkringskassan gäller 0 eller 100. Och som studerande har man inte heller rätt till försörjningsstöd. Så om jag orkar 50 % är ett halvt studiemedel allt jag har att leva på. Det är ca 4500 kronor. Jag har under dessa år försökt förstå hur det kan vara på det här sättet, att jag är utanför precis alla system, men jag har inte fått några riktiga svar. Samtliga myndigheter hänvisar till varandra och ingen anser att mitt problem är deras ansvar. Ingen kan tala om för mig hur jag ska göra. Jag vill inget hellre än att kunna slutföra utbildningen och orka jobba, men jag ges inga förutsättningar för att kunna göra det i ett tempo som jag klarar av. Jag är utanför alla system. De flesta jag pratar med hävdar att det inte kan stämma, att ”så kan det ju inte vara”, men det är precis så det är. Jag är sjuk men har varken rätt till sjukpenning, sjukersättning eller försörjningsstöd i detta Sverige och jag orkar inte strida längre. Jag försöker orka andas och existera men det finns inget utrymme för min existens.

  • Lisa - 12 mars, 2014

   Hej!
   Jag känner precis igen mig i det du skriver om att vara utmattad, deprimerad och inte få någon ersättning. Jag har åxå varit väldigt mycket ensam och isolerad, bara det är tufft i sig. Jag har åxå hamnat totalt utanför systemet ingen rätt till sjukersättning fast jag jobbat tidigare. Det är så tragiskt och man känner en sån osäkerhet, när vårt samhälle är uppbyggt med dessa brister. Som tur får jag bo hemma hos min pappa och inte behöver betala mat och boende. Annars skulle det vara svårt att få livet att gå runt. Jag hoppas verkligen att du finner lösningar och finner kraft till läkning och återhämtning. Jag inser att det tar tid att bli frisk och stark efter man hamnat i ett utmattningstillstånd och depression. Behövs mkt tålamod och tillit. Du får gärna svar om du känner för det. All styrka och kärlek till dig. Varma häls. Lisa

   • Anonym - 27 december, 2015

    Ni som skrev denna artikel har rätt i mycket men inte allt. Det ni skriver om att ni tycker sjukersättningen ska höjas. Jo det är bra. MEN eftersom den är inkomst, a-kasserelaterad och jag tex inte hade så mycket, jag hade inga 580 kr dagen, eller högsta i inkomsttaket utan nästan det lägsta 420 kr dag tex.

    Senare baserat till min sjukpeng och senare sjukersättning, så även om ersättningen höjs så skulle den ju inte höjas för mig ändå. Om inte det sk golvet då höjdes. I övrigt skulle och är inte jag ett dugg behjälpt av en allmän höjning eftersom det är f.d inkomstbaserat.

 4. Elisabet - 11 mars, 2014

  Jag är en av dem som ni beskriver. Jag har lägsta sjukersättningen, har bostadstillägg också. Lyckades inte så bra i arbetslivet. Hade tidsbegränsad sjukersättning och studier i många år.

 5. Christer Nilsson - 11 mars, 2014

  och så ifrågasätts människors hat?? människors vrede?? det är inte politiker som genomdrivet dessa regler, det är monster & odjur..

 6. Bäst före datum - 11 mars, 2014

  Tyvärr är det en negativ sida som godkänns av alla så alla myndigheter och fack är minst sagt lika goda kålsupare, mycket snack och ingen verkstad.
  -Bli utförsäkrad och förlora allt är inte så svårt som man kan tro.
  Tänk på en sak som är relevant i vårt samhälle idag…
  Det finns inga garantier som helst att om du skadar dig, faktiskt får ut skadestånd, det har drabbat mig och det har ofta gått så långt att man inte ens kan se det där berömda ljuset i tunneln. Leva på socialen med existens vid 50 är ingen hit och definitivt förolämpande för min del.
  Flertalet talar om att man skall släppa och gå vidare men har man skadats för livet med mer än ett fåtal skador så lovar jag dig att det där med att glömma är omöjligt då man lever med värk för gott, tills den dagen jag inte orkar hålla huvudet uppe över ytan längre.

 7. putte torild - 11 mars, 2014

  Detta är självklarheter och har hela tiden varit M-partistatens (regeringens) avsikt. Det enda och bästa vi kan göra är att rösta bort denna regering för de rika. Jag är rädd för att de mycket väl kan vinna ännu en gång och då blir de oroligheter vi sett här och var bara en liten vindfläkt mot det som komma skall.

 8. Gunilla Johansson - 12 mars, 2014

  Det stämmer. Varit ett fåtal artiklar folk som arbetat sedan de var 15 år. Får sedan en usel pension. När först sjukersättningen baseras på ex a-kasse-ersättningen sen blir låg sjukersättning. Bostadstillägget blir inte pensionsgrundande. Trots ett långt yrkesliv med högre lön gör arbetslöshet sedan sjukdom att pensionen baseras på den låga sjukersättningen (bostadstillägget räknas inte). Dessa blir då fattigpensionärer trots ett långt arbetsliv där man betalat in höga avgifter till både sjukförsäkring, pension och skatt. Var är ”välfärden” man betalt in till sedan 60-talet? Tyvärr påbörjades försämringarna av Socialmoderaterna. Troligtvis efter att man gick med i EU. De för samma politik.

 9. Monica - 12 mars, 2014

  Det är 6500 FÖRE skatt …. sen dras ca 30% skatt på det.. blir kvar ca 4500… det vart jag hänvisade till vid årskiftet. TROTS att jag har en SGI på 350.000

  Helt horribelt.. och Reinfelds som säger att om de sjuka arbetslös att vi VALT mer fritid bara.. vem sjutton vill bli så fattiggjord.

  men varför tar inte all dess organistioner som nu vill strida för en bättre sjukföräkring inte reda på fakta först..

  Jag blir så trött när inget händer det blir sämre och sämre och uppgifter som itne stämmer inte från något håll.

  Lägg ochså till att alla har inte partners eller anhöriga som kan låna ut pengar och c socailtjänsten är ju ingen säkerhet längre ..

  de hittar ju all svepskäl de kan för att slippa betala ut pengar..

  jag utredes för skauldsanerign bl fick 4500 kr kunde itne betl all räkningar fick avslag på skuldsaerigen.. pg a det och nu siter jag här med ekonmisk fotboja resten av livet.. med en hyfsad SGI som man ju itne får uut.. min handläggare säer jag ska skyfddda den

  jojonä ingen tittar på hur VERKLIGHETEN ser ut med summoran.. ens.,

  40 år betalade jag skatt i 8 år till privat försäkringar sen blir man total blåst.. både av politker och organsistioner som säger de stöder oss.. jag säger bar det är skit med solidaritet idag..

  När itne någon ens bryr sig i att ta ref da på hur de med sämst ersättnign har det ens en gång.. nu orkar itne min artros händer mer.. och snart orkar itne jag självmordtankar komemr dagligen nu.. vi blir utrotade känsn som jag siter på tåget till nowhere.. gaskamrar är borta men nu og lever man i utanförskap allt.. med n all runt i krign som itne fattar hur jävla eländigt det är…

 10. mbn - 13 mars, 2014

  JA ALLA TURER MED VÅR SJUKFÖRSÄKRING , TROLLERIET ,BOLLANDET HAR LETT TILL ATT MEDBORGARNA INTE FÅR DET KAN FÖRVÄNTA SIG AV EN FÖRSÄKRING..SOM VI ALLA HAR TOM 65 ÅR… DOCK VAR KLENT TRÖST MED SÄGA ATT DETTA ÄR ETT SYSTEMS FEL.. JA SJUKDOMS DRABBADE HAR TOM FÖRSVUNNIT UT UR RULLLARNA MITT UNDER PÅG MEDC VÅRD & MEDC REHAB.. SÅ NOG ATTAN KAN TA REDIGT FUNDERARE PÅ HUR STÄLLT MED LOGIKEN, LOGISTIKEN, OCH ETIKEN / RÄTT I DETTA LAND,, DETTA ÄR ORIMLIGT / OETISK AGERAT MOT FOLKET,,,

  DET HELA MYNDIGHETEN KASSAN SOM SPRACK,,, INTE BARA REHAB K,,,
  VIKTIGA ÅR Ä’R FÖLJANDE 2002, 2007, 2008
  INTE ENS PUDELN 2010 HAR HJÄLPT MOT KASSAN … DETTA ÄR MKT TALANDE FÖR HELA DETTA HAVERI,, TOM ETT AVSTEG FRÅN GRUNDLAG SKYDDAD RÄTT / GRUNDEN I SJUKFÖRSÄKRINGEN

  EKONOMER / JURISTER/ BÖR INTE HANDHA PÅG MEDC ÄRENDEN ALLS,,
  MAN HOPPAS ATT RÄTTELSE KOMMER ILLA BLEV DET…

 11. Jan Karlsson - 18 mars, 2014

  Människorna som skapar dessa system, har helt förlorat tillgången till sitt hjärta. Att vi är födda och äger existens, verkar helt ha slunkit förbi deras stängda ögon.

  Dessa är en fara för sig själva och det övriga livet på planeten.

  Det hjälper inte att rösta fram ett annat centraliserat politiskt system för att råda bot på detta. Istället, precis som sker nu, har vi kommit till en kollektiv mättnadspunkt, där smärtan och missantropin blir så tydlig att vi blir äcklad.

  Precis som i all annan utveckling värd sitt namn, så sker den inte förrän vi står med ena foten över stupet. Det är där vi är nu som kollektiv.

  Det är nu det personliga ansvaret väcks för vart kollektivet är på väg.

 12. Monica - 2 mars, 2015

  7 års sjuskrivning med ett ftlertal utförsäkrignas å tycker man man varit med om det mesta utförsäkrad och hemlös när jag hade cancer bla

  Nu behöver jag både byta tänder( min sjukdom har sabbat dem) och skaffa nya glasögon hur gör man det -.nu har jag en sjukpeng på 10500 kr.. snart sjukersättning då sänks det mer.. så jag sökte lite fonder.. ringde en som sa att du ser väl om det kommer in pengar på kontot eller inte!!!!..jag sa men det är ju bra att veta hur lång får man vänta på ett svar.. ja är det bråttom får du väl unna dig ett par..

  Jag tappade hakan!!!

  hur ska man på en sjukpeng kunna unna sig ett par glasögon????man har fullt sjå klar hyra räkningar mat.. och vården..

 13. Janet Pavval - 3 mars, 2015

  Tack alla debattörer som står upp för detta. Ni behövs. Vi som är sjuka har ofta inte orken.

 14. Anders - 3 mars, 2015

  Varit sjukskriven i 6 år, utan penning alls hittils…
  Vore gla ens för å va underklass !

 15. Morgan Karlsson - 3 mars, 2015

  Som ung och sjuk är dina möjligheter att leva ett normalt liv som den arbetsföre kan obefintlig. Ingen har väl bett om att bli sjuk, utan det blir man av ärftliga, olycksfall, åldrande faktorer. Att gå från 100% lön som frisk och ner till 65% som långtidssjuk är en förnedring till människan som födds att följa de lagar som tidigare generationer skapat. Ett sunt tänkande att lika för alla borde fungera trots att visa är sjuka utan bot.

 16. Ingegerd heidenberg vegeborn - 19 oktober, 2015

  har man arbetat sedan man var 15år,varit hemma med barn,och sedan haft kol,då har man inte mycket att leva på som pensionär.Man kan aldrig köpa nya kläder,måste vara försiktig med allt som behöver köpas.Kunde inte ana att detta skulle bli straffet som pensionär!!!

 17. Krister - 21 januari, 2016

  Från 2016 får jag -80 kr i mindre sjukersättning. Grattis…

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

En ny Samhallsklass

Blogg › De är 20 000 nu. Och de är på väg att bli fler. De packar din mat och städar flygplatser. De långsammaste är för länge sedan bortsållade. I en verksamhet med avkastningskrav kan det krävas att du jobbar 17-timmarspass. Välkommen till det nya Samhall. 938facebook: 875 twitter: 63

Hanna Cederin: Vänstern har svar på hedersförtrycket

Debatt › Bara en progressiv och antirasistisk vänster har trovärdighet i frågan om hur kvinnor som utstår våld i hederns namn ska ges stöd och möjlighet till ett fritt liv, skriver Hanna Cederin, Ung Vänster. 0Inga delningar

Uppluckrad migrationslag splittrar alliansen

Nyhet › Regeringen vill luckra upp den tuffa migrationspolitiken som slår hårt mot ensamkommande. Johanna Jönsson (C) ser det snarast som ett försök att tysta den massiva kritiken mot hur ensamkommande behandlas.  0Inga delningar

Rut-avdraget slår alla rekord

Nyhet › Halveringen av rut-avdraget har slagit hårt mot branschen, larmar Almega i dag. Men Skatteverkets siffror ger en annan bild. Aldrig någonsin har så många köpt rut-tjänster till så höga belopp av så många utförare under en oktobermånad. 0Inga delningar

Varför tillåts nazister marschera på våra gator?

Ledare › Det är hög tid att myndigheterna visar att de tar hotet från organisationer som Nordiska motståndsrörelsen på allvar.  0Inga delningar

Vårt gemensamma tillhör medborgarna – inte företagen

Ledare › Vem som ska bestämma och styra över välfärdens resurser är vår tids stora ideologiska konflikt.  0Inga delningar

95 procent av partibidragen till M och SD är hemliga

Nyhet › M och SD tog emot 18 respektive 19,5 miljoner i partibidrag förra året. Men 95 procent av bidragen redovisas i en klumpsumma – därmed går det inte att spåra var pengarna kommer ifrån. Nu föreslår en utredning skärpta krav.  0Inga delningar

Måste ta emot 39 nyanlända – per dag

Nyhet › Med två månader kvar har 67 av landets kommuner tagit emot hälften eller färre av de nyanlända som de ska enligt lag. Stockholms stad måste ta emot 39 nyanlända per dag för att hinna ikapp – en bra bit ifrån de två per dag man tagit emot hittills. 0Inga delningar

S-toppar ratar Moderaternas bud om vinster i välfärden

Nyhet › En uppgörelse med allianspartierna utan vinstbegränsningar är oacceptabelt, anser ledande socialdemokrater. »Jag ser gärna en överenskommelse som begränsar vinster, främst inom skolan«, säger Karin Wanngård, kommunalråd Stockholm. 0Inga delningar

Facken oense om vinster i välfärden

Nyhet › LO kan tänka sig vinstförbud i skolan medan Kommunal inte vill göra skillnad mellan olika välfärdstjänster. Samtidigt har de två lärarfacken vitt skilda åsikter i vinstfrågan.  0Inga delningar

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

Därför går det bra för Sveriges Trump

Blogg › Bert Karlsson använder också Trumps framgångsrecept. 0Inga delningar

Stockholmsalliansen slopar satsning på jämlik hälsa – inte kostnadseffektivt

Nyhet › För att råda bot på den ojämlika hälsan satsade landstingsalliansen på hälsomottagningar i socialt utsatta områden. Nu lägger man ner verksamheten. »Människor kommer inte få den vård de behöver«, varnar sjukgymnasten David Sweet. 0Inga delningar

Friskolejättarna har 20 procent fler elever per lärare

Nyhet › Den låga lärartätheten i fristående skolor drivs helt och hållet av de stora privata skolkoncernerna, visar Lärarförbundets beräkningar. »Genom att fylla på klassrummen uppstår vinsterna i friskolorna«, säger Johanna Jaara Åstrand. 0Inga delningar

Här är SD:s tio sjukaste motioner

Nyhet › Beslagta asylsökandes ägodelar, inskränk aborträtten och låt kungen dela ut medaljer till svenska hjältar. Här är tio av de sjukaste motionerna som Sverigedemokraterna lagt i år. 0Inga delningar

Vinster i välfärden

JonasVlachos

Skolforskare: Friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger systematiskt eleverna högre betyg i matematik jämfört med resultatet på nationella proven. »Den enklaste förklaringen är att friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg«, säger skolforskaren Jonas Vlachos.  0Inga delningar

Bild: stock.xchng

Här fick 100 procent av eleverna högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger varenda elev högre betyg i vissa matematikkurser jämfört med resultatet på nationella proven. En av dem är Thoren business school. »Eleverna är värda exakt det betyg de får«, säger rektor Catarina Altbom. 0Inga delningar

friskolor

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

95 miljarder gick till vinstdrivande välfärdsbolag
Seko Sthlm: LO måste stå fast vid att stoppa vinster i välfärden
 

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Redaktionen


Vesna Prekopic

Nu måste skolan prestera i jämlikhet

Dags att lägga Pisa-paniken åt sidan och börja jaga jämlikheten i skolan lika högljutt som man jagat elevernas resultat. 0Inga delningar

Överskatta inte Pisa

Ett år med andrum


Johanna Senneby

I stället för miljardkonsulter – 1 700 sjuksköterskor i ett år

En miljard kronor har Stockholms landsting lagt på konsulter de senaste fem åren. För de pengarna hade Stockholms sjuksköterskor kunnat få över 1 700 välbehövliga kollegor i ett år. 0Inga delningar

Kinnunen (SD) döms för bokföringsbrott – behåller riksdagsplats

Kvinnors långa sjukskrivningar skjuter i höjden


Nina Brevinge

Pisa: Bättre resultat – men ojämlikheten ökar

Svenska elever presterar bättre i Pisa-mätningen och bryter därmed trenden. Men likvärdigheten har försämrats och ligger nu under OECD-genomsnittet. 0Inga delningar

Fortsatt starkt stöd för SD bland LO-väljare

Arbetsförmedlingen: Invandring nödvändig för att möta arbetskraftsbristen


livbeckstrom

Facktillhörighet ska inte avgöra rätt till heltid

Heltidsjobb saknar skydd i lagen, säger AD i en ny dom. Därmed kan arbetsgivarna strunta i turordningsreglerna när de hyvlar bort tid... 0Inga delningar


hannafinmo

Alliansens svek mot pensionerna

Tjänstepensionen är helt avgörande för att många människor ska få en pension som går att leva på... 0Inga delningar

Anställningsstöd är inte företagsstöd

Någon som är förvånad att mammor jobbar deltid?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna

 • Arena_banner_nyhetsbrev
  annons_julkap_2016
  pengaropolitik