per wirten

Verklig demokrati är EU:s räddning

Dela

Ett socialt Europa och en hållbar euro kräver gemensam finanspolitik. Det kan inte legitimeras utan maktöverföring till Europaparlamentet.

1985 tog Jacques Delors, som då var EU-kommissionens urstarka ordförande, initiativ till den så kallade Sociala dialogen mellan kontinentens fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Den blev sedan en formaliserad del av EU.

Dialogen var inte bara fluff. Under 1990-talets sista år ledde den till överenskommelser om föräldraledighet, regler om deltidsarbete och visstidsanställningar. Den gjorde Europa lite bättre för många löntagare.

Samtidigt talade Delors envist om ”Det sociala Europa” som politisk ambition. I sin bok La France par L’Europe grubblade han 1988 över den orubbliga arbetslösheten. Socialdemokrati och keynesianism ”i ett land” verkade inte längre fungera. Europa måste därför ta gemensamt ansvar för full sysselsättning, ekonomisk tillväxt och social trygghet, menade han.

I dag är rådlösheten tillbaka — men ännu mer bedövande än 1985. Krisen skuggar samhällets alla sektorer: ekonomin, politiken, den sociala sammanhållningen. Unionen riskerar att slitas isär av växande ojämlikheter. Pessimismen breder ut sig. Men vem talar nu om ”Det sociala Europa”?

Den årliga forskarantologin Europaperspektiv är alltid läsvärd. Årets heter Välfärdsgapet — EU:s sociala utmaning. Eurostat visar nu hur 120 miljoner EU-medborgare riskerar fattigdom eller utslagning. Det är 25 procent av alla medborgare. Få i norra Europa, men många i södra. Man kan dra slutsatsen att det inte är euron som är i kris, utan unionens beslutssystem och politiska värderingar.

Flera av antologins författare påpekar att situationen är motsägelsefull. För samtidigt har unionens välfärdsambitioner skruvats upp. Lissabonfördraget slår fast en rad sociala rättigheter, som skulle kunna användas mot den förda politiken, bland annat mot ECB:s ensidiga uppdrag att bekämpa inflation. Långtidsstrategin i ”EU 2020″ har höga ambitioner att bekämpa fattigdom och göra grundutbildningen mer jämlik. Men det verkar varken finnas verktyg eller vilja, ens från socialdemokrater, att förvandla ord till faktisk fördelningspolitik.

Några av antologins författare visar hur kommissionens nya befogenheter att kontrollera euroländernas arbetslöshet, arbetsmarknadsregler och lönebildning i själva verket tycks leda i fel riktning. Det är inte kontrollsystemet i sig som är fel, men de värderingar som nu styr det.

Olika försök att förändra förutsättningarna avvisas av bland annat svenska regeringar. EU:s budget hålls medvetet kvar på maktlös svältnivå. Medlemsländernas egna budgetar är sammanlagt femtio gånger större. Den begränsade beskattningsrätt både Europaparlamentet och kommissionen efterlyser sveps undan.

Krisen har framkallat slutsatsen att en gemensam valuta inte fungerar om ojämlikheterna mellan olika medlemsländer och regioner är för stora. De flesta har nog förstått det. Men politiken går ändå i fel riktning. Vad är det som är fel?

Under krisen har ett för Europasamarbetet delvis nytt mönster framträtt: Det är de rika länderna, inklusive Sverige, som bromsar framsteg. I sitt bidrag till antologin konstaterar ekonomen Joakim Ruist: ”Minskad ojämlikhet är inte nödvändigtvis attraktivt för den som befinner sig på dess ovansida.”

Men det verkar också som att det halvfärdiga institutionsbygget runt euron utmynnat i en dubbel maktlöshet. Medlemsländerna har oåterkalleligt förlorat viktiga politiska verktyg, samtidigt som EU-nivån inte fått de nya som behövs.

Den som i dag vill fullfölja Jacques Delors ambitioner från 1985 måste våga argumentera för stora förändringar. Varken en hållbar euro eller ett socialt Europa verkar längre möjligt utan en gemensam finanspolitik, med någon form av beskattningsrätt för att expandera budgeten. Men en sådan nyordning kan inte legitimeras utan ordentlig demokrati, det vill säga en maktöverföring till Europaparlamentet.

Orealistiskt? Kanske. Men frågan som öppnar möjligheter är allmänt känd: Kan euron fungera utan regional jämlikhet?

12 kommentarer

 1. m - 14 mars, 2015

  Den ‘lösning’ Wirhten propagerar för, mer makt till parlamentet, är mycket tveksam och bör behandlas som en av flera alternativa möjligheter och problematiseras. Den finansiella politiken med gemensam valuta bör definitivt diskuteras oberoende av politiskt system.

  En guldmyntfot, som Euron innebär för de enskilda länderna, nödvändiggör en lönebildning med nedåtrörliga löner och priser för anpassning till störningar, problem med bytesbalanser mm. Det finansiella systemet är här till sin funktion oberoende av utformningen av parlamentariskt beslutssystem och måste ta hänsyn helt andra delar av samhällenas funktionssätt. Det viktigaste problemet är bristen på rörlighet hos arbetskraften och bristen på gemensamt språk, kultur och sociala institutioner i de olika länderna.Problemen med bytesbalanser och fria kapitalflöden, där Tysklands överskott och nedpressad inhemsk efterfrågan kvarstår även om man ger beskattningsrätt till EU och skapar en stor gemensam budget, som kan över- eller underbalanseras för att strama åt eller stimulera. Likaså krävs olika räntepolitik i olika delar av EU. Sociala välfärdssystem som pensioner, sjukvård, arbetslöshetsersättning och sociala förmåner måste likriktas som sker i USA med federal budget. Likaså utrikespolitik och försvar, som är den andra stora utgiftsposten i USAs federala budget. Hänsyn till att EU utvidgas till länder med mycket svaga ekonomier som Rumänien, Bulgarien, Serbien och i framtiden Turkiet måste tas och i det senare fallet måste även frågor om religion och generell syn på människor och samhälle hanteras, inte enbart se människan styrd av vilka värderingar som finns företrädda för stunden i ett europeisk parlament.

  Politiskt, parlamentariskt måste man ta hänsyn till legitimiteten hos institutionerna, även parlamentet, till förankringen i befolkningen. Subsidiaritetsprincipen pekar mot ett mer federalt system med begränsad makt för parlamentet och en hel del av problematiken pekar mot att den gemensamma valutan måste avskaffas, så att länderna har större möjligheter bedriva en självständig ekonomisk och institutionell politik. Växelkurssamarbete med justerbara växelkurser är ett alternativ. Eurosedlarna är ju redan märkta med utgivande land och det är väl den väg Grekerna kan gå om man lämnar Euron, att behålla sedlarna och mynten tillsvidare.

 2. Fredrik - 14 mars, 2015

  ”Samtidigt talade Delors envist om ”Det sociala Europa” som politisk ambition. I sin bok La France par L’Europe grubblade han 1988 över den orubbliga arbetslösheten. Socialdemokrati och keynesianism ”i ett land” verkade inte längre fungera. Europa måste därför ta gemensamt ansvar för full sysselsättning, ekonomisk tillväxt och social trygghet, menade han.”

  Lustig slutsats. Socialdemokratiska modeller fungerar inte i enskilda länder (1). Därför kommer det fungera för stora sammanslutningar av länder (2).

  Personligen så ser jag inte hur 1 leder till 2. Borde det inte vara tvärtom? Om nåt inte fungerar i liten skala så kommer det ännu mindre fungera i stor skala.

 3. /lasse - 14 mars, 2015

  Bara Europas länder avlövas på ännu mer självständighet kommer europadrömmen att fungera. Det är egentligen inget större fel på konstruktionen, det är de värderingar som styr. Jonde har väl många kunnat se att det är ideologin det är fel på.

 4. Gaijin - 14 mars, 2015

  Wirtén definerar alltså demokrati som en centralisering av beslutsmakt där folket saknar direkt inflytande?
  .
  En högst problematisk tolkning av begreppet ”demokrati”, som i mitt tycke ligger rätt så nära en sovjetiskt tolkning av demokrati. EU-projektet är i själva verket en pågående avdemokratisering av de europeiska länderna.

  • Fredrik - 14 mars, 2015

   Tror ordet är ”värdegrundsdemokrati”. En elit med korrekt värdegrund centraliserar all makt till sig själva och sätter agendan. För att komma upp i systemet måste man bevisa sin ”värdegrund”, dvs en stark tro på sådant eliten tror på för tillfället. Om man inte håller med så är man en ”extremist” (nationalist, nazist, rasist etc) som staten bör hålla koll på.

 5. aa - 14 mars, 2015

  Demokrati byggs inte uppifrån av finans och industrilobbyister, som alla amerikanska ”humanitära” krig nu ordentligt borde ha tydliggjort.

  Det går att åstadkomma samarbete mellan länder baserat på lokal demokrati istället för toppstyrd, lobbyistinfekterad korrupt amerikansk modell.

 6. André - 14 mars, 2015

  En demokratisk modell likt den schweiziska?
  Teoretiskt den bästa där folket har det sista ordet, som tex folkomröstningen om anskaffande av Gripen…

 7. aa - 14 mars, 2015

  Det borde finnas klara regler för hur man använder ordet ”demokrati”
  Det är inte illegala krig eller toppstyrda korrupta parlament i alla fall och Schweiz är väl mer demokratiskt än Sverige, EU och USA tillsammans.

 8. bengt gunnar - 14 mars, 2015

  ”Eurostat visar nu hur 120 miljoner EU-medborgare riskerar fattigdom eller utslagning. Det är 25 procent av alla medborgare. Få i norra Europa, men många i södra. Man kan dra slutsatsen att det inte är euron som är i kris, utan unionens beslutssystem och politiska värderingar.”
  Detta är ett misslyckande för enskilda stater och för EU. Självklart är också EURO-systemet i kris. Redan från början varnades för att det inte var fråga om ett optimalt valutaområde. Mot bättre vetande släppte man in Grekland i EURO-zonen efter politiska påtryckningar.
  Kriserna bl a på Irland, i Grekland och Spanien har varit bankkriser som transformerats till sociala försämringar. Bankerna (särskilt tyska och franska) har inte gjort ordentliga riskbedömningar. Vi har sett samma sak i Sverige, När det gått åt pipan har skattebetalarna fått gå in med ökad statsskuld som följd och därmed nedskärningar i välfärden och privatiseringar av offentliga tillgångar. Nedskärningar i välfärden kan låta abstrakt, men det bertyder att redan fattiga får det allt svårare att leva. De sjuka får inte den medicin de behöver. Skolutbildningen försämras osv. Detta för att bankerna har spekulerat för kortsiktiga vinster och bonusar till direktörerna. När bankerna sedan räddats på bekostnad av välfärden återgår bonustilldelningarna till normal nivå.

  EU har alltså kapats av storindustri och finanskapital och nu vill man att detta EU skall få ökade befogenheter med finanspolitik och arme.. EU är som demokratiskt system en tragisk fars. EU-komissionen har visat sig vara helt inkompetent. Typiskt är att man gjorde bocken till trädgårdsmästare, när den som var ansvarig för de skandalösa skatteuppläggen i Luxemburg blev ordförande.

  Man måste nu återföra beslut till de enskilda staterna. Frågan måste vara om subsidiaritetsprincipen har någon relevans alls. Sjävklart måste man fatta vissa nationsövergripande beslut t ex på miljö- fiske- och kommunikations- områdena men det är mycket som man inte skall lägga sig i. Ett färskt exempel är momsbeläggningen av ideella organisationers secondhandverksamhet.

  För att utöka demokratin måste man alltså beskära EU:s makt. Valdeltagandet till parlamentet är folkets betyg : IG. Parlamentet saknar helt möjlighet att någonsin uppfattas som en demokratisk institution. Att smyga igenom CETA med tanken att det inte ens skall godkännas av de nationella parlamentet visar tydligt makthavarnas brist på demokratisyn. Med tanke på den flathet som t ex svenskt politiskt etablisemang uppvisar i dessa frågor kommer rörelser av typ Front National att växa sig ännu starkare och kanske kullkasta EU-centralisternas planer.

 9. Staffan Schartner - 15 mars, 2015

  Härligt om Delors vision får nytt liv, när EU och Euron ses som en möjlighet för ett socialare, rättvisare (och grönare) Europa.

 10. joakim - 15 mars, 2015

  Hör man detta sägas i några korvkiosk-köer någonstans, att folk gnäller om att riksdagen har för mycket makt & att denna istället borde överföras till det låtsasparlament som EU håller sig med?

 11. Hasse - 16 mars, 2015

  Begreppet postdemokrati stämmer bättre med den samhällsmodell som Wirthen pläderar för.

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

Friskolejättarna har 20 procent fler elever per lärare

Nyhet › Den låga lärartätheten i fristående skolor drivs helt och hållet av de stora privata skolkoncernerna, visar Lärarförbundets beräkningar. »Genom att fylla på klassrummen uppstår vinsterna i friskolorna«, säger Johanna Jaara Åstrand. 0Inga delningar

Här är SD:s tio sjukaste motioner

Nyhet › Beslagta asylsökandes ägodelar, inskränk aborträtten och låt kungen dela ut medaljer till svenska hjältar. Här är tio av de sjukaste motionerna som Sverigedemokraterna lagt i år. 0Inga delningar

Rekordmånga tvingas föda i annat län

Nyhet › Efter att BB Sophia stängde har andelen föderskor som tvingas föda i ett annat län ökat dramatiskt. Fortsätter hänvisningarna i samma takt kommer rekordmånga kvinnor tvingas föda i ett annat län i år. 0Inga delningar

Sveriges mest hatade reporter

Blogg › När bloggaren Julia Caesar avslöjats stängde DN-reportern Niklas Orrenius av mobiltelefonen, skaffade hemlig adress och slutade svara på twitter. Reportern som hyllat pratet och lyssnandet som metod fick till slut nog av hatet. 0Inga delningar

Allt sämre villkor i privat driven äldreomsorg

Nyhet › Lägre löner, mer missnöje med arbetet och högre andel otrygga jobb i privat driven äldreomsorg, visar ny rapport. »Orealistiskt att enbart lita till att marknadskrafterna«, säger Tobias Baudin, Kommunal. 0Inga delningar

Är Kinberg Batra Moderaternas Mona Sahlin?

Ledare › För kvinnosakens skulle får man hoppas att M backar upp sin partiledare. Även när det blåser. Det verkade så rätt när… 0Inga delningar

Sverige sämst i klassen – här ökar klyftorna som mest

Nyhet › Skillnaden mellan fattiga och rika ökar mer i Sverige än i något annat OECD-land, visar ny rapport från LO. 1591facebook: 1591

Så driver assistansbolagen upp vinsterna

Nyhet › Med hjälp av jurister kan privata bolag driva upp antalet assistanstimmar – och därmed vinsterna. »Lagen sätter få gränser för vad man kan få« säger Cecilia Eek, Försäkringskassan. 68facebook: 68

Andrummet ger mig andnöd

Ledare › Det finns mycket EU kan göra för människor på flykt. I stället väljer medlemsländerna att skaffa sig andrum bakom gränskontroller… 0Inga delningar

22 av 22 remissinstanser sågar regeringens nya migrationspolitik

Nyhet › Alla 22 instanser som hittills lämnat in remissvar på regeringens nya migrationspolitiska förslag sågar det vid fotknölarna. 5275facebook: 5275

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Balkanrutten

Bild: Flcikr/International Federation of Red Cross and Red Crescent Society

EU skickar nödhjälp till Grekland

Nyhet › EU-kommissionen föreslår att 700 miljoner euro ska ges till nödhjälp i Grekland, på Balkan och EU-länder utmed Balkanrutten.  12facebook: 12

Matkö i Idomeni, Grekland. Bild: Johanna Senneby

Tusk: Sätt flyktingar i förvar i 18 månader

Nyhet › I en intervju med the Guardian avfärdar Europeiska rådets ordförande Donald Tusk den officiella statistiken över flyktingars ursprung och beskriver Merkels politik som farlig. 10facebook: 10

malin och anna eu

”Plötsligt är det som att det inte finns några flyktingar”

Nyhet › I skuggan av kriget mot terrorismen bryter länderna utmed Balkanrutten mot asylrätten. Europaparlamentarikerna Anna Hedh (S) och Malin Björk (V) är mycket kritiska. 170facebook: 170

Strandade flyktingar syr igen sina munnar i protest
Balkan sorterar flyktingar – hundratals lämnade i ingenmansland
 

Redaktionen


Johanna Senneby

Asylpolitiken splittrar S – och Anders Ygeman

På S-kongressen nästa år tvingas inrikesminister Anders Ygeman i egenskap av Stockholms arbetarekommuns ordförande driva en asylpolitik som går i rakt motsatt riktning mot regeringens. 0Inga delningar

Veckans graf | Rekordnota för stafettsocionomer

Stockholmsalliansen slopar satsning på jämlik hälsa – inte kostnadseffektivt


Nina Brevinge

LO: Bemanningsföretag missbrukar kryphål i avtalet

Bemanningsföretag har satt i system att anställa studenter, visar P4 Västmanlands granskning. »På så vis slipper företagen betala ut garantilön«, säger Kent Ackholt, ombudsman på LO. 0Inga delningar

Ökad ohälsa inom handeln – särskilt bland kvinnor

Allt fler barnfamiljer tvingas bo på vandrarhem


hannafinmo

Det enda jag vill säga om Löfvens Saudi-resa

»Om kvinnor här i Saudiarabien säger det, vem är jag då att säga att ni ska göra på ett annat sätt?« 0Inga delningar

Varning för Lööfs migrationspolitik

Viktigast var att komma överens


Vesna Prekopic

Vår tids daglönare

Kampen mot de otrygga jobben, de otrygga liven, borde vara den stora kampen fackförbunden driver gemensamt. 0Inga delningar

Vilka politiker vågar göra som i Nyköping?

Polisen behövs, men jämlikhet behövs mer


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna

 • Arena_banner_nyhetsbrev
  pengaropolitik
  annons2
  annons