Elisabeth Svantesson (M), Jakob Forssmed (KD), Magdalena Andersson (S) och Mats Persson (L) under budgetdebatten.

vårbudgetdebatt Det var en självsäker och stundtals sarkastisk finansminister som mötte den politiska oppositionen och deras frågor om budgeten under debatten i riksdagen.

– Men ska alla få ta del av kvalitet i välfärden måste 200 000 nya personer anställas inom välfärden under de kommande tio åren. Det här kommer bli nästa mandatperiods största arbetsuppgift, sa Magdalena Andersson (S) under sitt anförande under riksdagsdebatten om regeringens vårändringsbudget.

Elisabeth Svantesson från Moderaterna väckte i sin replik frågan om ökade vårdköer, försämrad integration, kvinnors utsatthet och polissituationen.

– Vi vill höja polisernas löner med 3 000 kronor, sa Elisabeth Svantesson och ställde frågan till finansministern varför de inte gör en motsvarande satsning.

Magdalena Andersson svarade att regeringen inte vill styra över lönebildningen. När det gäller kvinnors trygghet, kontrade finansministern med att moderaterna vill försämra anställningstryggheten, vilket

– På vilket sätt stärker vi kvinnors trygghet genom att försämra anställningstrygghet ?

Elisabeth Svantesson replikerade att regeringen »blandar bort korten och påstår sådant som inte är sant«.

– Moderaterna vill inte försämra anställningstryggheten, sa Elisabeth Svantesson.

Centerpartiets Emil Källström anklagade regeringen för en företagarfientlig politik, och undrade varför Sverige ligger sämre till när det gäller arbetslöshet jämfört med andra EU-länder än vad vi gjorde när regeringen lovade att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet. Kommer regeringen att nå målet? frågade Emil Källström.

– Ja, att kalla den högsta sysselsättningsgraden för ett stort misslyckande kanske får stå för en missnöjd opposition, svarade Magdalena Andersson lite syrligt.

Samtidigt påpekade hon att fler människor och en högre andel har ett jobb att gå till.

Mats Persson från Liberalerna väckte frågan om personlig assistans och undrade varför regeringen sparar pengar på de allra mest utsatta människorna.

– När jag nu ser hur människor tusentals människor som är svagast i Sverige nekas assitans, då skäms jag, sa Mats Persson.

Magdalena Andersson svarade att regeringen inte har ändrat rätten till assistans, att det är en rättighetslagstiftning som tillämpas av Försäkringskassan och att beslut kan överklagas.

– Det har kommit ett antal domar som då tillämpas, och nu ändras tillämpningen igen efter domar i förra veckan. Det är uppenbart att de här domarna har visat att vi kanske inte hade den assistansreform som vi trodde att vi hade. Det är bra att utredningen tar med sig det, sa Magdalena Andersson, som syftade på den större översyn av LSS som pågår.

Kristdemokraternas Jakob Forssmed undrade varför regeringen inte gör mer för att förbättra vården, bland annat genom att korta

– Inte ens hälften av de som drabbas av lungcancer får behandling inom 6 veckor, sa Jakob Forssmed.

Finansministern kontrade med att Kristdemokraterna vill minska anslagen till kommuner och landsting, något hon menar inte förbättrar vården eller kortar köerna.

När Moderaternas Elisabeth Svantesson senare höll ett eget, längre anförande låg fokus på att prioritera »välfärdens kärna«, att korta köer till vård och psykiatri och att ställa högre krav på de som går på bidrag samt på att nyanlända invandrare lär sig svenska.

– Den som tar sig in i landet har också större krav på sig att ta sig in i samhället, sa Elisabeth Svantesson.

Läs mer: »Regeringen Löfven har misslyckats en hel mandatperiod«