Martin Hofverberg, Hyresgästföreningen.

Av det totala bostadsbeståndet i Sveriges tre största städer hyrs 0,5 procent ut på Airbnb just nu. Det är en betydligt lägre andel än i europeiska storstäder.

Hyresgästföreningen har kartlagt Airbnb-uthyrning i Stockholm, Göteborg och Malmö och kan visa att det är en procentuellt väldigt liten del av bostadsbeståndet som var tillgängligt att hyra. Mätningen gjordes den 20 juni i år.

Tittar man däremot på hur stor andel av bostäderna som någon gång hyrts ut på Airbnb sedan företaget kom till Sverige 2010 ökar siffrorna något; 2,63 procent av lägenheterna i Stockholm, 1,96 procent i Göteborg och 1,67 procent i Malmö.

Att hyra ut sin lägenhet på Airbnb genererar i snitt 1 100 kronor natten i Stockholm, cirka 1 000 kronor i Göteborg och 700 kronor i Malmö. Det är summor som bara ligger någon hundralapp under vad hotell i samma städer får in per natt.

I många andra europeiska storstäder debatteras Airbnb flitigt som ett problem, och enligt Hyresgästföreningen hänger det samman med att många fler av lägenheterna som korttidsuthyrs där sköts som närmast hotellverksamhet, med en och samma ägare som hyr ut flera lägenheter.

Enligt Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen är skillnaden mellan Sverige och många andra länder att där äger många sina lägenheter, medan i Sverige är bostadsrätter och hyresrätter de dominerande upplåtelseformerna.

För bostads- och hyresrätter finns regler om att det är den som står på kontraktet till lägenheten som ska bo där, vilket ställer till hinder för att hyra ut som en affärsverksamhet. För att Airbnb-uhyrning ska fortsätta ligga på en så pass låg nivå som det gör i Sverige, är det viktigt att inte ägarlägenheterna blir fler, enligt Hyresgästföreningen.

– Det finns en majoritet i riksdagen för att ombilda bostäder till ägarlägenheter, och det skulle vara ett väldigt stort misstag, säger Martin Hofverberg.