Världens åtta rikaste personer äger lika mycket som den fattigaste hälften av befolkningen, enligt en ny rapport från Oxfam. 

Gapet mellan världens rikaste och fattigaste fortsätter att öka, visar en ny rapport från hjälporganisationen Oxfam. De fattigaste 50 procenten av jordens befolkning tillsammans äger 0,2 procent av världens förmögenheter, 409 miljarder dollar. Samtidigt äger de åtta rikaste personerna 426 miljarder dollar, enligt Oxfams beräkningar.

I fjol räknade Oxfam fram att de 62 rikaste ägde lika mycket som hälften av jordens befolkning. Att det siffran nu minskat till åtta beror på att det nu finns mer tillgänglig data, enligt kommunikationschefen Robert Höglund.

Oxfams sätt att räkna har dock kritiserats eftersom man utgår från banken Credit Suisses statistik där förmögenheter redovisas som tillgångar minus skulder – något som innebär att en rik person med höga skulder ändå kan räknas som fattig.