På torsdagen gick ytterligare fyra EU-länder ut och krävde inskränkningar i tillgången till socialförsäkringsystemen för övriga EU-medborgare. Storbritannien har redan varit ute i det ärendet och fick då kritik av statsminister Fredrik Reinfeldt (M).

I en intervju med Ekot hänvisade Fredrik Reinfeldt till före detta statsminister Göran Perssons (S) uttalande om social turism i samband med att EU senast utvidgades. Han gav hård kritik.
– Ja det påminner oss om att även Sverige hade, initierat av Socialdemokraternas tidigare partiledare Göran Persson, en diskussion om social turism för ungefär tio år sedan.

– Där gjorde vi ett klokt vägval. Vi hittade inte på att vi skulle ha övergångsregler mot bland annat Rumänien och Bulgarien. Vi har inte upplevt den här stora sociala turismen som det hotades med, och det kan vara klokt att förmedla det till andra, sade Reinfeldt till ekot.

Men vilka är vi? Vilka var det som gjorde ett klokt vägval? Moderaterna? Inte riktigt. I en motion från 2003 förslår ett antal Moderata storfräsare (Fredrik Reinfeldt, Beatrice Ask, Gunilla Carlsson, Catharina Elmsäter-Svärd och Per Westerberg) och före detta storfräsare (Cristina Husmark Pehrsson, Sten Tolgfors och Mikael Odenberg) att EU-medlemmar från andra länder inte ska ges tillgång till det sociala skyddsnätet i Sverige.

Andemeningen i motionen är att motverka så kallad social turism. Men det ska inte ske genom att minska den fria rörligheten, såsom Göran Persson föreslog, utan genom att endast göra socialförsäkringarna tillgängliga för vissa.

I motionen hävdar Moderaterna att ”Det potentiella problemet i samband med unionens utvidgning sammanhänger med utformningen av de svenska socialförsäkringssystemen och EU:s olika regelverk på detta område”. Dagens Arena har sammanställt höjdpunkterna ur motionen:

  • Inga socialbidrag ska utbetalas till EU-medborgare som söker arbete i Sve­rige.

Möjligheterna till en ordning där arbetstagare successivt kvalificerar sig in i svenska socialförsäkringssystem bör övervägas för medborgare från alla EU-länder.

  • Familjeförmåner som föräldrapenning, barnbidrag, studiebidrag, bostadsbidrag och underhållsstöd bör i princip endast utgå till familjer bosatta i Sve­rige. Regeringen måste därför aktualisera en översyn av förordning (EEG) nr 1408/71 med detta syfte.
  • Det finns mot den bakgrunden starka skäl att ifrågasätta delar av EU:s regelverk. Som gemenskapsrätten nu ser ut ger arbete i Sverige rätt till både bosättningsbaserade och arbetsbaserade förmåner och detta även om arbetstagaren inte är bosatt här. I praktiken görs det alltså ingen skillnad mellan bosättningsbaserade och arbetsbaserade förmåner. Det blir arbetet som är avgörande för frågan om en person skall omfattas av socialförsäkringen.

I motionen framhålls även bland andra Storbritannien som ett bra exempel på hur man kan göra för att inte alla EU-medborgare skall omfattas av ”alltför generösa bidragsregler”:

  • Storbritannien har aviserat sin avsikt att införa begränsningar av i vilken omfattning registrerade arbetstagare från nya medlemsstater får tillgång till välfärdssystemen t ex avseende bostads- och barnbidrag. Dessa begränsningar är tänkta att gälla även för övriga EU/EES-medborgare, i syfte att inte bryta mot Storbritanniens EG-rättsliga åtaganden.

Inom Moderaterna är det tydligen inte bara Sofia Arkelsten (M) som är bra på historierevisionism. Också Fredrik Reinfeldt kan.