Moderaterna har saboterat EU:s klimatpolitik på åtminstone sex punkter, skriver S i ny rapport.  ”Varje gång de har möjlighet att rösta så sviker de.”

I går presenterade socialdemokraterna en rapport som visar på hur de fyra moderaterna i EuropaparlamentetGunnar Hökmark, Christoffer Fjellner, Anna-Maria Corazza Bildt och Anna Ibrisagic agerat för att stjälpa EU:s gemensamma klimat- och energipolitik.

– Moderaternas politik låser oss vid gamla fossila teknologier och främjar varken innovation eller nytänkande, säger europaparlamentarikern Åsa Westlund (S).

Rapporten lyfter fram sex exempel på hur moderaterna agerar för att sänka ambitionsnivåerna för EU:s klimat- och energipolitik:

När EU-parlamentet röstade om en blixtinsats i april i år för att rädda utsläppshandelssystemet som slutat att fungera röstade samtliga fyra svenska moderater i parlamentet för att förkasta förslaget.

Moderaterna går även emot EU:s mål om energieffektivisering. ”När prognoserna visade att EU:s mål om att energieffektivisera med 20 procent till 2020 riskerade att missas helt, presenterade EU-kommissionen ett åtgärdspaket. Moderaten Gunnar Hökmark ville då helt skrota hela förslaget” står det i rapporten.

Moderaterna röstade även ner EU-parlamentets nya mål för förnybar energi efter 2020. Socialdemokraterna menar att det i praktiken är en röst för fossila energikällor.

Rapporten lyfter också fram att moderaterna gärna ser skiffergas som en del i en strategi för att minska klimatutsläppen. De vill satsa på infrastruktur för detta.

Utvinningen av skiffergas är kontroversiell bland annat eftersom utvinningen med hjälp av hydraulisk spräckning kräver stora mängder kemikalier, däribland bly och kvicksilver. Risken för föroreningar i vatten och jord är stor.

I ett betänkande har moderaterna även röstat för att EU ska lägga tid och resurser på ett partnerskap för import av skiffergas och oljesand från länder som Irak och Venezuela.

Socialdemokraternas förslag om ett skärpt utsläppskrav till 2020 från 20 procent till 25 röstades också ner av moderaterna.

– Varje gång moderatena har möjlighet att rösta för en mer miljövänlig politik så sviker de, säger Åsa Westlund

Dagens arena väntar på en kommentar från Gunnar Hökmark.