Socialdemokraterna kritiserar i en ny rapport Moderaterna för att de försöker stjälpa EU:s klimatpolitik.
Nu får S svar från moderaten Gunnar Hökmark. 
– Det är en grälsjuk och osann rapport, säger han till Dagens Arena.

På måndagen presenterade Socialdemokraterna en rapport som visar på hur de fyra moderaterna i EuropaparlamentetGunnar Hökmark, Christoffer Fjellner, Anna-Maria Corazza Bildt och Anna Ibrisagic agerat för att stjälpa EU:s gemensamma klimat- och energipolitik.

I sitt svar på Socialdemokraternas rapport om Moderaternas klimat- och miljöpolitik i Europaparlamentet medger Gunnar Hökmark att han krävde att direktivet om energieffektivitet skulle avisas helt. Skälet var att han ansåg att man lade sig i saker som var medlemsstaternas ansvar.

– När vi hade fått bort de mest klåfingriga detaljåtgärderna som att EU skulle fastställa renoveringsmål för kommunhus och dagis i Sverige röstade vi för det direktivet, skriver Hökmark och passar på att slå tillbaka:

– Jag är lite förvånad över att just Marita Ulvskog ständigt landar i centralisering och överflyttande av makt till EU på medlemsstaternas bekostnad.

Hökmark fortsätter:

– Om utsläppsrätterna röstade vi för att inte ändra spelreglerna mitt under spelet eftersom vi tror att det skulle försämra möjligheterna och att det inte behövdes för att uppnå målen. När de värsta konsekvenserna förhandlats bort röstade vi för.

Sammantaget tillbakavisar Gunnar Hökmark Socialdemokraternas kritik med:

– Våra positioner är förvridna och satta i sammanhang för att vilseleda.