Anställa en person som varit sjukskriven eller långtidsarbetslös? Tack, men nej tack, säger arbetsgivare runt om i Sverige. TCO presenterar i dag nya siffror som visar att det är ytterst små möjligheter för personer som varit sjukskrivna eller arbetslösa under en längre tid att lyckas få arbetsgivare att nappa på en jobbansökan.

Bara åtta procent av arbetsgivarna säger sig vara positivt inställda till att anställa en person som är sjukskriven från ett annat jobb – tilläggas kan att chansen att bli anställd minskar betydligt om arbetsgivaren är inom den privata sektorn. Dagens siffror som TCO presenterade under ett seminarium i Stockholm är bara ytterligare ett exempel på den utsatta situationen som sjukskrivna befinner sig i.

Det finns en skevhet i hur sjukskrivna behandlas och en övertro till att sjukskrivna själva på något magiskt sätt ska kunna peppa sig själva till att må bättre och på så sätt förmå sig till att ta sig ut på arbetsmarknaden. I de förändringar i sjukförsäkringen som vi har sett är det sjukskrivna som ska anpassas och delta i olika åtgärdsprogram, men i verkligheten är det arbetsgivarna som sitter på makten.

Till det kan vi lägga hur sjukskrivna bollas mellan olika myndigheter sedan de senaste förändringarna i sjukförsäkringen som alliansregeringen genomförde. Personer som egentligen är för sjuka för att arbeta skickas trots det från Försäkringskassa till Arbetsförmedling som utförsäkrade. Av de 14 000 som utförsäkrades vid årsskiftet är 40 procent sjukskrivna på nytt, ytterligare tio procent har ansökt om en ny sjukskrivningsperiod.

De förändrade reglerna har heller inte på något sätt ökat pressen på arbetsgivare att ställa upp med rehabilitering – vilket skulle kunna spela en viktig roll för att få fler sjukskrivna tillbaka på sina arbetsplatser. Samtidigt har kraven skärpts för att få en sjukskrivning godkänd där arbetsförmågan jämförs mot en teoretisk arbetsmarknad med jobb som ibland inte existerar i verkligheten.

En person som under sjukskrivningen har 10 000 kronor att leva på kan som utförsäkrad få se den summan halverad. Det är inte särskilt märkligt att vi då får se antalet personer som söker socialbidrag stiga i höjden. En undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting presenterade i våras visade att över hälften av de svenska kommunerna anser att socialbidragskostnaderna ökat sedan förändringarna i sjukförsäkringen.

Det finns väldigt många siffror som visar att förändringarna i sjukskrivningarna slår mot sjuka personer, men det säger ingenting om den oro och ångest som den som är sjuk känner när han eller hon också tvingas se den oundvikliga gränsen för utförsäkring närma sig. De regelförändringar som innebär att personer utförsäkras är djupt hänsynslösa och som en av de personer från Försäkringskassan som befann sig på TCO:s seminarium sade ”hur utförsäkrade behandlas är snudd på omänskligt”.