Tribunal 12 anklagar Europa för kränkningar av mänskliga rättigheter och systematisk misshandel av flyktingar, utrikes födda och asylsökande.

Under lördagen 12 maj förespråkas en förändring inom det europeiska systemet som utsätter människor som flyr till Europa för systematiska kränkningar. Asylärendena avslås och människor tvingas återvända till livshotande situationer.

Syftet med dagen är att synliggöra en situation som är verklighet för många flyktingar, asylsökande och migranter i dag samt att spåra det juridiska, politiska och moraliska ansvaret.

Tribunalen är konstnärligt utformad och bygger på rapporter, statistik och berättelser från migranter. Sakkunniga och forskare inom medicin, juridik och migration kommer att delta med presentationer.

Nawal El Saadawi, Saskia Sassen, Nuruddin Farah, Henning Mankell, B.S. Chimni, Parvin Ardalan och Sadik J. Al-Azm är de jurymedlemmar som medverkar i Tribunal 12.