I dagens utspel från de rödgröna ges besked kring vad de tre partierna ser som en trafiklösning för Stockholmsområdet de kommande åren. Trafikpaketet innebär bland annat att runt tio miljarder ska satsas kollektiva trafiklösningar som Spårväg Syd och utbyggnad av Nynäsbanan och Roslagsbanan.

Om sedan byggandet av förbifart Stockholm ska inledas eller om pengar istället ska läggas på olika kollektivtrafiken (utöver de ovanstående tio miljarderna) kommer stockholmarna att få rösta om i en folkomröstning 2012. Detta en kompromiss mellan partierna där Vänsterpartiet och Miljöpartiet är emot, medan Socialdemokraterna ställer sig bakom planerna på motorvägen som ska lätta trycket mellan de norra och södra delarna av Stockholm.

Den rödgröna politiken för trafiksituationen i Stockholmsområdet är ett välbehövligt besked. Förslaget är framför allt ett trovärdigt alternativ till alliansens enkelspåriga satsning på förbifart Stockholm där inga extra pengar läggs på kollektivtrafiken. Positivt är också att man ordentligt vill utreda vilka behov som finns i kollektivtrafiken.

De borgerliga politikerna har helt ignorerat behovet av en stärkt kollektivtrafik för de många stockholmare som är beroende av något färdmedel för att ta sig till arbeten eller skola. Alliansen har dessutom kidnappat pengarna från trängselavgiften för förbifart Stockholm. Den som drar sig till minnes kommer förmodligen ihåg att trängselavgifterna skulle gå till investeringar i kollektivtrafiken. Den rödgröna satsningen på kollektivtrafiken torde alltså välkomnas.

Mindre klok är nog däremot den planerade folkomröstningen om förbifart Stockholm. Säga vad man vill om förbifarten – men att låta Stockholms invånare få rösta på antingen kollektivtrafiksatsningar eller på motorvägen känns lite klumpigt formulerat. Och det är svårt att få det att låta trovärdigt att det sker för att ge beslutet verklig legitimitet och folklig förankring, även om partierna är öppna med att de inte är överens.

En risk finns också i att inte ge tillräckligt tydliga svar inför valet. Att bara lova att utreda vidare vinner man knappast väljare på, även om behovet av att undersöka framtidens kollektivtrafiklösningar är stort. Ett råd till de rödgröna är att tänka ännu ett varv för att ge ett tydligare svar innan valdagen den 19 september.