I Aftonbladet i dag finns Arenagruppen (de skriver tankesmedjan Arena) med i ett sammanhang där samarbetet mellan Svenskt Näringsliv och Prime granskas. På ettan puffar AB för artikeln ”Betalar för ny S-politik”. De som betalar för ny S-politik påstås vara Svenskt Näringsliv. Inne i en av artiklarna med mellanrubriken ”Tydliga planer” skriver artikelförfattaren (Eva Buskas): ”En valanalys ska initieras med S-tankesmedjan Arena som avsändare”.

Det är möjligt att Svenskt Näringsliv eller Prime har skrivit det i något dokument. Men vi vill därför, på förekommen anledning, ge korrekt bakgrundsfakta vad gäller Arenagruppens valanalys:

–        Vi tog initiativ till analysen redan före valet för vi ville kunna påverka den socialdemokratiska eftervalsdebatten. Beslutet var naturligtvis Arenagruppens.
–        Håkan A Bengtsson har lett arbetet med undertecknad som sekreterare. Övriga som har ingått är Lars-Åke Almqvist, Björn Elmbrant, Helen Hellmark Knutsson, Göran Johnsson, Katrine Kielos och Carl Melin. Arbetet med valanalysen har varit oavlönat och har i synnerhet sammanställts av Håkan och undertecknad på kvällar och helger.
–        Valanalysen består av tre delar: 1) Tio råd till dagens socialdemokrati, 2) Personliga bidrag och 3) Texter ur tidskriften Arena och Dagens Arena. Den första delen är gruppens självständiga bidrag. De personliga bidragen är från olika debattörer som Carl Tham, Marika Lindgren Åsbrink, Ali Esbati, Klas Eklund, Sverker Gustavsson, Åsa Westlund och Peter Weiderud, för att nämna några. Den tredje delen sammanställer den eftervalsdebatt som har förts här på Dagens Arena och i tidskriften Arena. En fjärde del är skriven av Carl Melin, som till vardags är opinionsanalytiker på United Minds. Det bidraget är tryckt på Premiss förlag Arenagruppens förlag för uppdragsutgivning. Den tryckningen har bekostats av Prime.

Läs Arenagruppens valanalys i sin helhet här.

Fotnot: Tankesmedjan Arena heter egentligen Tankesmedjan Arena Idé.