Anders Thoré, PRO, Svante Uhlin, OFR och Anne-Maria Carlsgård från Kommunal medverkade i Arena Tyckonomi och pratade om pensioner. Nu har Pensionsmyndighetens analytiker reagerat på några av uppgifterna.

Vad kan förbättras med den allmänna pensionen och tjänstepensionen? Och är Pensionsmyndighetens kalkyler realistiska? Om det här handlar veckans podd med gäster från Kommunal, PRO och OFR.

Veckans poddpanelister är överens om att inbetalningarna till det allmänna pensionssystemet måste höjas, för att pensionsnivåerna i framtiden ska kunna ligga på en rimlig nivå. Oavsett om det tillkommer en tjänstepension eller inte.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) driver denna linje, men har en majoritet inom den blocköverskridande pensionsgruppen emot sig. Vid en höjd insättning från 17,21 till 18,5 procent av inkomsten till allmän pension kommer pensionärerna några decennier framåt i tiden kunna räkna med en pension på runt 70 procent av den tidigare lönen, enligt ministern. Men det här avfärdas av Svante UhlinOffentliganställdas förhandlingsråd (OFR), som är en facklig förhandlingsorganisation.

– Pensionsmyndighetens beräkningar bygger på glädjekalkyler, De utgår från att man går in på en ingångslön som är högre än vad ungdomar egentligen får och att man behåller den nivån hela livet. Men de flesta har ju en stigande lön under arbetslivet. Det blir ingalunda några 70 procent i, säger Svante Uhlin.

Han tycker att pensionsgruppen är problematisk eftersom den innebär att pensionsfrågan inte är föremål för öppen, partipolitisk debatt.

– Pensionsfrågan som påverkar alla medborgare i Sverige avgörs av sju-åtta back benchers i pensionsgruppen, utom ministern som också sitter med. Så kan vi inte ha det. De politiska partierna måste börja driva pensionsfrågan och lyfta det här i riksdagen – precis som vi gör i skatte- eller försvarsfrågor, säger Svante Uhlin.

Anne-Maria Carlsgård, utredare på Kommunal, instämmer i delar av kritiken, men tror ändå att pensionsgruppen är det bästa möjliga

– Pensiongruppen är ändå någon form av säkerhet för att det inte blir de här populära svängningarna i lagstiftningen, som gör att när en annan regering till makten ändrar de helt på systemet. Det kan till exempel hända mycket inom sjukförsäkringen ganska snabbt, säger Anne-Maria Carlsgård.

För Pensionärernas riksorganisation (PRO) är den viktigaste frågan hur dagens pensionärer kan få det bättre, men de förespråkar också en kraftig förstärkning av den allmänna pensionen genom högre inbetalningar. Allt som höginkomsttagare betalar in i pensionsavgift på sin lön över brytpunkten (cirka 40 000 kronor) föreslås gå till det allmänna pensionssystemet.

– Staten har tjänat mycket pengar på pensionssystemet som det är nu, och kanske man då kan betala tillbaka lite till pensionerna, säger Anders Thoré från PRO.

Med: Anne-Maria Carlsgård, Kommunal, Svante Uhlin, OFR och Anders Thoré, PRO.
Programledare: Elsa Persson

Lyssna på hela avsnittet här: