Elsa Persson med Åsa Odin Ekman, TCO och Tove Nandorf, LO.

I veckans avsnitt testar vi vad som skiljer de fackliga organisationerna LO och TCO åt när det gäller synen på arbetskraftsinvandring. Hur ska reglerna se ut och vad är bästa sättet att stoppa missbruk? Utredarna Åsa Odin Ekman och Tove Nandorf medverkar.

Från LO:s perspektiv bör möjligheten att få arbetstillstånd i Sverige som medborgare i något land utanför EU avgöras av huruvida det råder brist på arbetskraft eller inte i yrket ifråga. Här bör Arbetsförmedlingens yrkesprognoser vara vägledande, menar LO:s utredare Tove Nandorf.

LO vill dessutom att arbetsgivare ska vara tvungna att annonsera ut en tjänst i minst tre månader innan rekrytering från länder utanför EU kan bli aktuellt. I dag gäller att en annons ska finnas ut i EU i tio dagar.

– Vem hinner utföra en seriös rekryteringsprocess på tio dagar? Först ska arbetssökande hinna se annonsen, sedan skicka in en ansökan och sen ska det behandlas. Jag tycker att det vore rimligt att man förlänger tiden till tre månader och att arbetsgivarna ska behöva visa hur rekryteringsprocessen har utfallit, säger Tove Nandorf i podden.

TCO vill inte strama åt möjligheterna att arbeta i Sverige genom arbetsmarknadsprövningar. Däremot vill de, liksom LO, stärka arbetstagarnas rättigheter genom att göra anställningsavtalet juridiskt bindande.

Åsa Odin Ekman, utredare på TCO, menar att man inte löser problemen med att människor utnyttjas och får jobba för usla villkor genom att begränsa arbetskraftsinvandringen till bristyrken. Fusk och utnyttjande förekommer även i yrken där det finns stor efterfrågan på arbetskraft.

– Jag tror inte att man kan lösa frågan om utnyttjande eller inte utnyttjande genom att prata om bristyrken. Det viktga är att vi säkersätller att villkoren i kollektivavtalen också eftelevs, säger hon.