Elisabeth Lindberg, Elsa Persson och Jakob Lewander spelar in ihop men på olika platser.

Hur gör Sverige för att bekämpa den ekonomiska krisen av coronaviruset, och hur ser det ut jämfört med övriga EU? Och varför är EU-diskussionens så osynlig i svensk debatt? Det här diskuterar Elisabeth Lindberg och Jakob Lewander (SIEPS) i veckans podd.

Arena Tyckonomi tar denna vecka upp vilka som gynnas och förfördelas av de ekonomiska krispaketen som lagts i spåren av coronan, och hur Sverige bör stimulera ekonomin när krisen är över. Dessutom får vi en utblick i Europa och hur andra länder hanterar krisen, samt diskuterar om konfliktytorna mellan Nord och Syd som blev tydliga efter finanskrisen förblir intakta eller om coronaviruset har rubbat balansen.

Hör diskussion mellan Elisabeth Lindberg, doktorand i ekonomisk historia och socialdemokratisk skribent, och Jakob Lewander, utredare på SIEPS.
Programledare: Elsa Persson

Hör hela poddavsnittet här eller i spelaren nedan!