Avslöjandet att Försäkringskassan inte längre tar fram siffror över hur hög ersättning de som utförsäkras får är direkt skrämmande.

När de första siffrorna från Försäkringskassan kom i februari visade det sig att av de 12 000 som påbörjat arbetsintroduktionen hade närapå hälften fått mindre pengar i ersättning än tidigare. Siffror som talade sitt tydliga språk över en av många brister i regeringens nya sjukförsäkringsreform.

Bara 23 dagar innan de första utförsäkringarna skulle ske klubbades den förordning som styr a-kassans ersättning för dem som deltar i introduktionsprogrammet. Men trots varningar från bland andra a-kassorna talade dåvarande arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin med tillförsikt om att de utförsäkrade inte skulle få lägre ersättning.
– Majoriteten av dem som nu lämnar sjukförsäkringen kommer faktiskt att få lite mer i plånboken än vad man hade när man var sjukskriven, sa han då.

Arbetsmarknadsministern hade fel. Men desto allvarligare är det att Försäkringskassan efter de första siffrorna har valt att sluta följa ersättningsnivåerna för de utförsäkrade.
– Vi har valt att prioritera andra uppdrag vi har haft till regeringen bland annat, säger Magdalena Brasch, ansvarig för Försäkringskassans analyser, i en kommentar till varför Försäkringskassan inte längre tar fram siffrorna.

Men det är svårt att inte se det som en mörkning av uppgifter som kan bli till en last för regeringen. Ännu märkligare blir det när nuvarande arbetsmarknadsminister, Hillevi Engström, inte vill svara på frågor om varför regeringen inte har följt upp sitt löfte om bättre ersättning för de flesta utförsäkrade. För till syvende och sist handlar det om att människor i en direkt konsekvens av regeringens politik tvingas leva under allt svårare ekonomiska villkor.

Det här är en skandal.

Läs också “Ett år med utförsäkringar